Profitmedia - komunikácia, média

   

mediálna produkcia a PR

Informácia bola vždy cenným tovarom a médiá sú už dávno siedmou veľmocou. Popri tých tradičných (noviny a časopisy, rádiá a televízie, ale aj film) stále viac dynamiku a úroveň kvality nášho života ovplyvňujú digitálne médiá.

Masmédiá nás dokážu informačne usmerniť, zmanipulovať, poučiť i zabaviť. Podľa toho, či sa k nim postavíme pasívne alebo aktívne, môžu byť našimi pánmi i sluhami. K dosiahnutiu očakávaných úspechov vám pomôžeme pomenovať vaše potreby a plány, potom vytvoriť komunikačné ciele, a napokon určiť spôsoby a termíny ich realizácie.

Garantujeme časovo efektívne a finančne úsporné využitie našich možností nákupu priestoru v médiách. Súčasne vám ponúkame vydavateľské a produkčné služby ušité na mieru vašej stratégie.

 

© Profitmedia s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava 1, 2010 - 2016 Designed by Blueartdesign.sk