Profitmedia - komunikácia, média

   

mediálna produkcia a PR

Piaty medzinárodný festival Ars Organi Nitra uzavrel Marco Paolacci

Posledný májový nedeľný večer u nitrianskych Piaristov patril rozlúčke s organovým umením. Záverečný, piaty koncert jubilejného 5. ročníka medzinárodného festivalu Ars Organi Nitra síce ohrozilo nečakané zlyhanie štyroch registrov monumentálneho nástroja zrekonštruovaného v Kostole sv. Ladislava pred šiestimi rokmi, no umelecký zážitok publika

zo skvelého programu koncertného organistu Marca Paolacciho to nepoznačilo. Ako bezprostredne po koncerte uviedol, stalo sa mu to po prvý raz. No zachoval chladnú hlavu a vyše tristo návštevníkov zaplneného kostola u Piaristov odchádzalo z koncertu spokojných. 

Mladý Talian z Bolzana, žijúci v Rakúsku, otvoril vystúpenie prvou Toccatou uznávaného barokového skladateľa J. K. Kerlla, ktorý pôsobil na kráľovských dvoroch vo Viedni a Bruseli. Za ňou zaradil chorálovú fantáziu Magnificat z pera jeho súpútnika D. Buxtehudeho, ktorý vďaka novátorskému vyjadreniu motívu v choráloch otvoril cestu ku sláve i samotnému velikánovi tej doby J. S. Bachovi. Jediným reprezentantom romantizmu v programe záverečného festivalového koncertu bol ďalší nemecký skladateľ F. M. Bartholdy. Podujatie symbolicky vyvrcholilo festivalovou premiérou dvoch fantázií obľúbeného francúzskeho skladateľa a organistu Jehana Alaina z obdobia 2. svetovej vojny, keď 29-ročný autor po tragickej smrti zanechal hudobnej verejnosti dedičstvo troch desiatok geniálnych diel. Jeho tvorba šíri hudobné posolstvo gregoriánskych chorálov, hudby afrického kontinentu i moderného džezu.

Pravdepodobne aj vďaka voľnému vstupu na koncerty festivalu Ars Organi Nitra sa medzi návštevníkov zaradili aj poslucháči, ktorí sa doteraz na koncerte vážnej hudby neocitli. Odhalili sa tým, že tlieskali uprostred viacčasťových skladieb, alebo tak, že pokojne prichádzali a odchádzali počas hry jednotlivých účinkujúcich. Napriek upozorneniam moderátora im asi nenapadlo, že tým rušia sólistov a publikum.

Festival si počas päťročnej histórie získal skalných návštevníkov nielen z mesta pod Zoborom, ale aj zo širokého okolia a blízkych hudobných metropol.  "Tento rok sme boli na všetkých koncertoch a najviac sa nám páčil ohnivý otvárací koncert Moniky Melcovej a súboru Musica Aeterna," zhodli sa manželia Polákoví od Topoľčian. Na Nitrianku Janu Nagyovú urobili najsilnejší dojem osobité vystúpenia Nóra Larsa Notta Birkelanda a Taliana/Rakúšana Marca Paolacciho. Oslovená skupinka študentov nitrianskeho súkromného konzervatória a tunajšej univerzity zasa pridelila najvyššie hodnotenie dvojkoncertu zakladateľky a umeleckej riaditeľky festivalu Márie Plšekovej a pedagóga UKF a Tralaškoly Mareka Štrbáka vďaka jeho vtipnému poňatiu. 

Pod medzinárodný festival Ars Organi Nitra 2012 sa organizačne podpísali Mesto Nitra a Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Nitre. Spoluorganizátormi podujatia boli Nitriansky samosprávny kraj a Rehoľa Piaristov.

ponuka služieb

tlač

 • produkcia školských, firemných, obecných a mestských novín na kľúč
 • tvorba spravodajských a publicistických komunikátov (článkov) pre noviny a časopisy (správy, ankety, reportáže, rozhovory, skladačky, PR články, tematické prílohy a sekcie..)
 • výroba a distribúcia špecializovaných schránkových novín, vkladačiek, letákov a pod.

rozhlas

 • informačný a PR rozhovor - scenár a realizácia na kľúč
 • príprava, zabezpečenie a realizácia PR oznamov a súťaží
 • scenár, príprava a realizácia celých relácií, resp. vysielacích blokov na kľúč
 • výroba reklamných a informačných spotov na kľúč

televízia

 • príprava na vstup klienta do živého vysielania
 • scenáre a realizácia rozhovorov, ankiet a pod.
 • produkcia spravodajských reportáží z podujatí
 • výroba tematických informačných spotov
 • produkcia reklamných spotov a infokampaní na kľúč

fotografia

 • výroba spravodajských a dokumentárnych snímkov z podujatí
 • realizácia súborov ilustračných fotografií

film

 • produkcia prezentačného videa na web inštitúcie, firmy či školy
 • výroba prezentačného videa pre archív alebo pre partnerov klienta - aj v anglickom, španielskom, nemeckom, ruskom, talianskom a francúzskom jazyku
 • tvorba dokumentárneho filmu a tematických cyklov pre televízne vysielanie
 • produkcia dokumentárnych a reportážnych snímkov na web

internet

 • vytvorenie a správa (adminovanie) internetových informačných Portálov
 • napĺňanie obsahu a priebežné dopĺňanie webov a portálov – texty, fotogalérie, audiosnímky a videosnímky
 • tvorba internetových novín a magazínov

multimédiá

 • produkcia na kľúč podľa zadania klienta

public relations

 • PR poradenstvo a plánovanie
 • monitoring a analýzy médií
 • príprava a tvorba PR a infokampaní
 • realizácia a distribúcia PR letákov a pohľadníc
 • PR rozhovory, reportáže, recenzie
 • prezentácie, publikácie a filmy
 • vzťahy s médiami
 • stretnutia s novinármi (press meetings, press trips)
© Profitmedia s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava 1, 2010 - 2016 Designed by Blueartdesign.sk