Profitmedia - komunikácia, média

   

mediálna produkcia a PR

Kampaň Naša planéta, naša klíma

Zastúpenie Európskej komisie v SR
 
Všetci si všímame prebiehajúce globálne klimatické zmeny na našej planéte. Podľa odborníkov je možné ich udržať pod kontrolou, no ekonomika Európy sa musí pretransformovať na nízkouhlíkovú, čo znamená znížiť emisie oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov.

Európska komisia preto odštartovala novú kampaň s názvom Naša planéta, naša klíma. Chce tým upozorniť na riešenie, že ak sa staneme nízkouhlíkovou spoločnosťou, získame veľa. Predovšetkým vytvoríme nové, z hľadiska životného prostredia šetrnejšie pracovné miesta, ďalej budeme všetci za energiu platiť menej, zároveň sa zníži  znečistenie ovzdušia a zlepšia sa služby verejnej dopravy a v neposlednom rade  budeme bývať v ekologickejších domoch.

Cieľom kampane Naša planéta, naša klíma je predstaviť úspešné projekty a inšpirujúce praktiky, ktoré sa v Európskej únii osvedčili. Kampaň sa venuje týmto piatim oblastiam:

 • cestovanie a doprava
 • výroba a inovácie
 • stavebníctvo a bývanie
 • nakupovanie a stravovanie
 • opätovné využitie materiálov a recyklácia

Viac informácií nájdete na interaktívnej podstránke kampane Naša planéta, naša klíma na webe www.europa.eu, ako aj na jej facebookovom profile, kde sa môže každý k téme nízkouhlíkovej budúcnosti Európy vyjadriť. Diskusie sa zúčastní európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová, ktorá uviedla: „Náš cieľ stať sa nízkouhlíkovou spoločnosťou nie je otázkou vzdialenej budúcnosti. Je to otázka pracovných miest. Je to otázka inovácií a konkurencie-schopnosti, ktorú môžeme využiť už dnes.“
Na stránkach kampane Naša planéta, naša klíma nájdete aj prehľad podujatí, ktoré sa konajú vo vašom okolí, a súčasne tu môžete informovať ostatných o vlastnom projekte. Európska komisia očakáva vaše názory na to, akým spôsobom by sme mohli urobiť z Európy región, ktorý je v riešení otázok klímy svetovou špičkou.          

Do kampane Naša planéta, naša klíma sa zapojilo už niekoľko slovenských organizácií – napríklad Slovenská agentúra životného prostredia, Cyklokoalícia či Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, tak neváhajte a zapojte sa i vy!         

Viac o tejto a ďalších spoločných európskych témach nájdete na webovej stránke www.europa.sk.  

Nitra, 16. november 2012      

ponuka služieb

tlač

 • produkcia školských, firemných, obecných a mestských novín na kľúč
 • tvorba spravodajských a publicistických komunikátov (článkov) pre noviny a časopisy (správy, ankety, reportáže, rozhovory, skladačky, PR články, tematické prílohy a sekcie..)
 • výroba a distribúcia špecializovaných schránkových novín, vkladačiek, letákov a pod.

rozhlas

 • informačný a PR rozhovor - scenár a realizácia na kľúč
 • príprava, zabezpečenie a realizácia PR oznamov a súťaží
 • scenár, príprava a realizácia celých relácií, resp. vysielacích blokov na kľúč
 • výroba reklamných a informačných spotov na kľúč

televízia

 • príprava na vstup klienta do živého vysielania
 • scenáre a realizácia rozhovorov, ankiet a pod.
 • produkcia spravodajských reportáží z podujatí
 • výroba tematických informačných spotov
 • produkcia reklamných spotov a infokampaní na kľúč

fotografia

 • výroba spravodajských a dokumentárnych snímkov z podujatí
 • realizácia súborov ilustračných fotografií

film

 • produkcia prezentačného videa na web inštitúcie, firmy či školy
 • výroba prezentačného videa pre archív alebo pre partnerov klienta - aj v anglickom, španielskom, nemeckom, ruskom, talianskom a francúzskom jazyku
 • tvorba dokumentárneho filmu a tematických cyklov pre televízne vysielanie
 • produkcia dokumentárnych a reportážnych snímkov na web

internet

 • vytvorenie a správa (adminovanie) internetových informačných Portálov
 • napĺňanie obsahu a priebežné dopĺňanie webov a portálov – texty, fotogalérie, audiosnímky a videosnímky
 • tvorba internetových novín a magazínov

multimédiá

 • produkcia na kľúč podľa zadania klienta

public relations

 • PR poradenstvo a plánovanie
 • monitoring a analýzy médií
 • príprava a tvorba PR a infokampaní
 • realizácia a distribúcia PR letákov a pohľadníc
 • PR rozhovory, reportáže, recenzie
 • prezentácie, publikácie a filmy
 • vzťahy s médiami
 • stretnutia s novinármi (press meetings, press trips)
© Profitmedia s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava 1, 2010 - 2016 Designed by Blueartdesign.sk