Konštelácie prosperity, úspechu a hojnosti

Systemické konštelácie sú obľúbenou zážitkovou metódou osobného rozvoja. Fungujú na princípe usporiadania systémov, ktorých sme súčasťou. V praxi ide o tvorbu pocitových a priestorových modelov toho (udalosti, vzťahy, ľudia) čo je a pôsobí v nás a na nás, keďže všetci sme súčasťou celku. Konštelačné techniky sú moderné, efektívne a efektné. Ich cieľom je premena vzťahov a postojov v prospech plnej kvality života. Základom […]

/0 comments

Prajem Vám excelentný rok 2018

Drahé priateľky a milí priatelia, prajem Vám excelentný rok 2018 v šťastnej rovnováhe  aby Ste každý deň vyhľadávali a oceňovali krásy života a prírody aby Ste každý deň vyžarovali zo srdca dobro, lásku a súcit aby Sme každý deň spolu zámerne vytvárali lepší, citlivejší a láskavejší svet. V roku 2018 sa svet okolo nás bude […]

/0 comments
top