Systemický KOUČING PRE LÍDROV, FIRMY A PODNIKATEĽOV teraz v mimoriadne výhodnej akcii

Ľudská spoločnosť je organizovaná v určitých systémoch, v ktorých ľudia  obsadzujú a hrajú na vedomej i nevedomej úrovni určité roly. Systemický koučing je novým, moderným nástrojom firemného a podnikateľského prostredia. Jeho súčasťou je konštelačná, hlboká, systemická práca, ktorá je ultra rýchlou, overenou a efektívnou metódou riešenia problémov alebo opakujúcich sa záťažových situácií a súčasne metóda […]

top