CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK OSOBNÝCH KONŠTELÁCIÍ UŽ AJ V ŽILINE

Priatelia,

je nám veľkým potešením, že Vami veľmi žiadaný, dlho očakávaný, CERTIFIKOVANÝ a avizovaný INTENZÍVNY VÝCVIK individuálnych, figúrkových a stolových KONŠTELÁCIÍ je pre verejnosť so záujmom o osobný rozvoj prístupný už tretím rokom v Bratislave a v roku 2023 sa uskutoční po prvý raz aj v Žiline. TERMÍN je 24. – 29. jún 2023.

Prináša Vám možnosť zharmonizovať všetky úrovne Vášho života – korene, rodinu, vzťahy, partnerstvo, zázemie, zdravie, vitalitu, prácu, poslanie, hobby, financie, podnikanie, školu, pracovisko, firmu, spoločnosť, archetypy, ženské a mužské otázky, vnútorné dieťa či časti duše.

Taktiež počas výcviku objavíte systemické zákony, ktorých poznanie Vám otvorí nové obzory a úžasné možnosti, dodá hlboký pokoj v duši, šťastnú rovnováhu a skutočnú radosť z vedomého bytia. Súčasne sa pripravíte na dráhu konštelára/ sprievodcu/ kouča, čiže lektora systemických konštelácií.

Organizátormi výcviku sú: program a centrum osobného rozvoja Šťastná rovnováha, spoločnosť ProfitMedia a medzinárodný Inštitút konštelácií prosperity. Výcvik vedie trénerka, lektorka a konštelárka SILVIA MARISI MONNOT, ktorá okrem Slovenska pôsobí a s klientmi touto geniálnou zážitkovou metódou pracuje a pracovala aj vo Francúzsku, Luxembursku, Veľkej Británii a Španielsku.

Pre našich absolventov Komplexného intenzívneho výcviku systemických konštelácií je časová dotácia 5 dní v termíne 25. –  29. júna. S ďalšími záujemcami začneme už 24. júna, pretože na zvládnutie teoretických základov a praxe je treba 6 plných dní. Podrobný program a bližšie informácie Vám zašleme mailom na vyžiadanie.  

Energetické vyrovnanie za 5 dní je 630 eur, za 6 dní je to 880 eur. V cene sú skriptá, audionahrávky, video, postavenie minimálne 3 osobných konštelácií na rôzne oblasti života a sada originálnych drevených figúrok na Vašu prácu. Rezervačná záloha je 250 eur.

Súčasne avizujem ďalšie zaujímavé akcie v roku 2023:

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK ONLINE SYSTEMICKEJ PRÁCE a individuálnych KONŠTELÁCIÍ: 18. február – 5. marec 2023

Certifikovaný intenzívny VÝCVIK osobných (individuálnych, figúrkových a kruhových) KONŠTELÁCIÍ:

3. – 8. máj 2023 Bratislava, SR

22. – 24. máj a 29. – 31. máj 2023 Arles, Francúzsko

24. – 29. jún 2023, Žilina, SR

20. – 22. október a 27. – 29. október 2023 Praha, ČR

Celoročný intenzívny a KOMPLEXNÝ výcvik skupinových SYSTEMICKÝCH KONŠTELÁCIÍ – skupina 2023: 1. september  2023 – 1. september 2024 

VÝCVIK systemické PORADENSTVO, koučing a VEDOMÉ zhmotňovanie ZÁMEROV I: 2. – 6. novembra 2023 Bratislava

Online kurz AKO BYŤ DOBRÝ TERAPEUT / KONŠTELÁR / KOUČ: 1. november 2023

Priatelia neváhajte, počet miest je limitovaný!

 

 

top