Čo hovoria hviezdy a čísla o prichádzajúcom roku 2020

Čo hovorí numerológia o roku 2020

Rok 2020 je štvorkový rok. Na základe toho môžeme z numerologického hľadiska predpokladať, že to bude obdobie dostávania sa do rovnováhy v dualite, keď mnohí majú šancu nájsť osobný balans. Dve dvojky a dve nuly predpovedajú, že tento rok prinesie viac citlivosti a usilovnej práce, otvorenia sa duchovnej energii a súčasne uzemnenia do života. Nula umocňuje vibráciu predchádzajúceho čísla v dátume. Nula v letopočte podporí dve dvojky v tom, aby nás viedli k úcte a citlivosti, rozvoju intuície a k vedomej komunikácii. Budeme viac dbať na rodinu, domov a priateľov. Nápady, ktoré sme mali už dávnejšie, začneme uskutočňovať. V tomto roku budeme mať viac práce i záľub. Budeme družnejší a budeme mať potrebu viac sa stretávať a spolupracovať.
Číslo 2020 vytvárajú dve dvojky a keď ich zrkadlovo otočíme podľa posvätnej geometrie, uvidíme srdce. To je hlavný symbol a kľúč k ďalším dňom, týždňom, mesiacom i rokom. V láske máme teda konečne šancu prijímať a dávať viac harmónie, súznenia, podpory, porozumenia a tolerancie. Rok 2020 je rok dozretia skutočnej lásky a rovnováhy protikladov – teda všeobjímajúcej, bez podmienok, ega, posudzovaní, strachov, odporu a očakávaní.
Štvorkový rok taktiež otvára priestor pre prácu v hmote a spojenie s fyzickou hmotou, potrebu byť manuálne aktívny a zručný, úsilie dosiahnuť ciele a úspech – tvrdo odpracovaný a podporený organizačnými schopnosťami, ďalej posilňuje potrebu domova, istoty a uzemnenia. Tieto schopnosti sú vnášané do života pomocou dvojok. Tie prinášajú v roku 2020 rozvoj ženských energií. Predovšetkým citlivosti, lásky, jemnosti, empatie, vnímavosti, podpory, starostlivosti, ohľaduplnosti, chápavosti, romantiky, intuície, trpezlivosti, tolerancie, ústretovosti, spolupráce, spájania, partnerstva, rovnováhy a duality. Z tohto pohľadu je vládnucou planétou roka Mesiac – Luna. Tá prináša aj ďalšie témy ako prijatie, matka, vzťahy, rodičovstvo, vnímavosť, kreativita, predstavivosť, manželstvo, a veľkú tému – prácu s podvedomím.
Rok 2020 bude aj časom prehodnotenia našej sily a rozvoja empatie a súcitu. Bude to obdobie nových začiatkov, a hlavne rok skúšok, preverovania schopností, pestovania psychickej odolnosti, osobného rastu a rozvoja fyzického a psychického zdravia. Obavy nie sú na mieste. Treba si len optimálne rozdeliť sily a pravidelne efektívne a príjemne oddychovať. Z celkového pohľadu to bude veľmi dobrý rok. Teraz zopár slov k jednotlivým mesiacom:
Január 2020
1 + 4 = 5
Možno ste predpokladali, že január sa bude začínať jednotkou, ale nie je to tak, začína sa vibráciou čísla 5, a to znamená, že hneď po sviatkoch nastávajú zmeny v osobnom i pracovnom živote. Ide o výzvy k zmenám, ktoré nás posunú vpred. Preveria našu nezávislosť, sebestačnosť, ľudskú dospelosť, schopnosť niesť za naše rozhodnutia dôsledky, sebestačnosť a odvahu začať niečo úplne nanovo. Najvhodnejším miestom na relaxáciu vždy bola a je príroda, ktorá nás v tomto hektickom období a svete jediná dokáže naplniť skutočným pokojom a dobiť nám baterky pre ďalšie zmeny.
Veľmi vhodné je športovanie, starostlivosť o svoje potreby a občasný výlet do príjemnej
spoločnosti. Január je čas vhodný na vzdelávanie pre krajší život, na spoznávanie nových vecí, na sledovanie aktuálnych vedeckých objavov a tvorbu nových vzťahov. Január nás preverí v dôslednosti a pravosti toho, čo žijeme. Tiež napomôže splneniu našich snov, ak vydržíme v pozitívnom postoji a budeme otvorení novým impulzom života.
Február 2020
2 + 4 = 6
Táto numerologická konštelácia prináša tri dvojky. Prídu pozitívne zmeny v oblasti vzťahov, rodiny a spoločnosti, keď si vyberieme správny kurz a budeme ho dodržovať. Je to obdobie na otváranie sa citlivosti, láskavosti a ďalšiemu prenikaniu ženských kvalít do našej reality. Ideálny čas na prirodzenú kultiváciu rôznych foriem podpory, spolupráce a pomoci, pri starostlivom nastavení vlastných hraníc. Budeme sa zoznamovať s novými ľuďmi a je šanca na stretnutie celoživotného partnera snov. Február je otvorený pre urovnanie starých nedorozumení alebo „neriešiteľných“ sporov. Magické dátumy budú 2. 2. 2020 a 22. 2. 2020, ale nie na svadby, rodinné oslavy či štarty iných dôležitých projektov a uzatváranie zmlúv.
Marec 2020
3 + 4 = 7
Marec nám prinesie mix rôznych pocitov a emócií. V tomto mesiaci sa môže rozpadnúť mnoho vzťahov a veľa ľudí pravdepodobne zmení správanie, čo nás môže zaskočiť i zabolieť. No všetko sa deje z nejakého vyššieho dôvodu. Zmyslom týchto skúšok bude to, aby sme sa naučili spoliehať sa vždy len sami na seba. Aby sme v tomto náročnom období uvideli našu vnútornú silu, schopnosti a čo všetko sme schopní ustáť a prekonať. To, čo sa bude mnohým z nás diať v marci, z nás zmyje výraznú vrstvu ega a inšpiruje k hľadaniu vyššieho zmyslu života či duchovných rozmerov bytia.
Až keď za našich životov navždy alebo na určitý čas odídu naši milovaní a blízki, uvedomíme si, čo pre nás znamenali, a že sme s nimi mali byť viac.
Apríl 2020
4 + 4 = 8
Po náročnom marci nám v apríli znova vyjde slnko, obnoví sa nádej a radosť zo života. Apríl nám ale prinesie dve štvorky. Osmička je karma, ktorú si neustále vyrábame myšlienkami a činmi, ktoré si slobodne vyberáme. V každej situácii je totiž kľúčové, ako na ňu zareagujem. Ak s nadhľadom, pochopením, súcitom a s prijatím zodpovednosti za svoje rozhodnutia, bez očakávaní a posudzovaní iných, apríl by mal byť pohodovým časom harmónie, rovnováhy až úspechov. Ak sme sa správali v modelových skúškach z dielne najvyššej inteligencie so strachom, odporom voči zmene, s nadradenosťou či aroganciou, môžeme sa pripraviť na neúspechy a choroby. Témou tohto mesiaca
je posun k vyššej kvalite – ak sme zaujali pozitívny postoj. V tom prípade sa nám bude dariť lepšie a lepšie v osobnom i pracovnom živote.
Máj 2020
5 + 4 = 9
Máj je tradičný čas lásky, rozkvetu a oslavy života. Uzatvára sa počas neho najviac svadieb. Dochádza k mnohým počatiam detí. No aj keď sa obloha na nás bude usmievať, v roku 2020 sa s veľkou pravdepodobnosťou budeme cítiť akoby na všetko sami. Vďaka tomu si vytriedime z nášho života odpadové vzťahy – parazitujúce, toxické a vôbec nefunkčné vzťahy, ktoré nám viac berú, ako dávajú. Smerujeme do sveta rovnocennosti ženy a muža, rovnováhy ženských a mužských kvalít, života v našom strede – v srdci, tak si treba na to postupne zvykať. Pred tým, ako s čistým zámerom lepšej a šťastnejšej budúcnosti vykročíme do nového, slobodnejšieho leta, je treba sa otriasť od záťaží starého.
Jún 2020
6 + 4 = 10 = 1
Tak a je to tu – nová kvalita a nový začiatok príde v júni. Vibrácia tohto obdobia nám umožňuje, aby sme zo starej cesty vystúpili a starú kvalitu preklopili do novej s čerstvým elánom. Bude tu nový začiatok leta, nový začiatok v práci a nový začiatok v partnerstve. Keď si prejdeme celú cestu vývoja duše od 1 do 9 a pochopíme vesmírnu hru života a vývoja vedomia, sme pripravení na posun do vyššej kvality s plným potenciálom a s úľavou vstupujeme do nového cyklu a začiatku s číslom 1. Je to o seba-uvedomení a našej životnej úlohy – alebo ak chcete poslania – tu a teraz. Lebo len v prítomnej chvíli máme prístup sami k sebe a dokážeme byť skutočne diamantom a originálom –
teda sami sebou. Len tu a teraz dokážeme tvoriť pre naše najvyššie dobro.
Júl 2020
7 + 4 = 11 = 2
Letný mesiac júl bude podľa numerológie jedným z najlepších a najkrajších období roka 2020. Veľa z toho, na čom sme poctivo pracovali v uplynulých troch ťažkých rokoch – pomocou našej práce na sebe, pomocou zámerov, vizualizácií, modlitieb, meditácií, prosieb a prianí smerom k Bohu, ale aj pomocou slov a myšlienok, ktorým sme dali pozornosť – vedome či nevedome – sa nám jednoducho zhmotní, manifestuje, teda jednoducho vyplní. My si potom s úľavou a radosťou vydýchneme a skonštatujeme, že život je nádherné dobrodružstvo a stojí za to žiť. V tomto mesiaci taktiež možno
spoznáme nové lásky, ktoré môžu byť šťastne spečatené sobášom. Užijeme si krásne letné rána a dni, teplé večery a noci, naplno si doprajeme slnko a vodu, prírodu a čerstvý vzduch, oddych a energetickú injekciu aktivitami, ktoré nás zmysluplne napĺňajú. Budeme sa cítiť ľahko, šťastne, vitálne a pohodovo.
August 2020
8 + 4 = 12 = 3
August nás nastaví na prehodnotenie vecí a ukončí ich odkladanie, zanedbávanie a odsúvanie. V auguste je veľmi pravdepodobné, že veci, ktoré by sme v iných mesiacoch nemohli vyriešiť, sa s ľahkosťou začnú otvárať a my s prekvapením zistíme, že to ide, dokonca ľahko. Koniec augusta bude príjemný a povznášajúci, lebo nás zaplaví spokojný pocit, že sme sa zbavili dlho odkladaných povinností či nesplnených sľubov, a máme ich „z krku“.
September 2020
9 + 4 = 13 = 4
September bude mesiac energeticky a tematicky podobný celému roku 2020. Ak si nezachováme srdečný odstup a láskyplný nadhľad, bude časom smútku a chorôb. Príde na to, viac sa venovať starostlivosti o seba a svojmu zdraviu. Po lete prichádzajú jesenné školské a pracovné povinnosti. Je to ideálny čas na fyzický, psychický a emočný detox a očistu. Účinný je tanec, plávanie a joga, liečivé sú bubnovanie a turistika, očistné arteterapia umelecká tvorba, či iné formy sebarozvoja a nenásilného pohybu. Aby sme náročné vyvrcholenie roka 2020 prežili v pohode a plnom zdraví.
Október 2020
10 + 4 = 14 = 5
V októbri by sme si popri práci mali dopriať znova dostatok oddychu, pohybu na čerstvom vzduchu a ľahko stráviteľnej, zdravej, bezmäsitej stravy. Rok 2020 praje sťahovaniu, skvalitneniu bývania, predaju a kúpe nehnuteľností, ako aj zmene bydliska či novej práci. Ak sme sa pre to rozhodli a doteraz to nestihli, október je veľmi vhodný mesiac to zrealizovať a stihnúť ešte pred vyvrcholením roka. Dodá nám to pevnú pôdu pod nohami a skvelý pocit novovytvoreného domova podľa nových požiadaviek a potrieb napríklad blízko lesa, vody a čistej prírody. Prostredie, v ktorom sa väčšinu dňa pohybujeme, pracujeme a spíme ovplyvňuje náš základný životný pocit až na 33 percent. Tu nie je na mieste šetrenie.
November 2020
11 + 4 = 15 = 6
Aj keď sme mali 6 už vo februári, v novembri ju tvoria dve jednotky, dve dvojky a dve nuly. Asi vás to prekvapí, no podľa numerológie to bude jeden z najlepších a najúspešnejších mesiacov v roku 2020. Budeme k sebe milí a starostliví. Všade kde je to možné budeme vidieť dobro a nič nás neodradí – ani neúspech či choroba. Budeme sa na veci dívať inak a v inom svetle. Budeme statočne bojovať s nepriazňou, lebo optimistický pohľad na svet doslova „robí“ veci lepšími a krajšími. Tak sa budeme cítiť a teda aj celkove mať…
December 2020
12 + 4 = 16 = 7
December bude znova mesiacom zmien. Niekedy sa nám bude zdať, že na nič nestačíme a máme na všetko málo času. Pri sumarizácii roka možno pochopíme, že vnútorne sme sa veľmi posunuli, vniesli a upevnili si v živote radosť, vzťahy, zdravie, prácu a finančnú pohodu. I keď navonok sa možno až tak veľa toho nezmenilo, podstatné je, že sa zmenil náš uhol pohľadu a náš postoj. A to je kľúč. Až potom je možné začať nový rok 2021 s „čistým“ stolom, čistými myšlienkami a vyčistenými vzťahmi.

Čo hovoria hviezdy o roku 2020
Na odľahčenie témy prevratného obdobia prechodu z roka 2019 do roku 2020 je tu obľúbený prehľad pre všetky astrologické znamenia, čo ich v roku 2020 čaká. (Táto všeobecná predpoveď vychádza z princípu pravdepodobnosti pre jednotlivcov cca na 60-70 percent, pretože konkrétny výsledok ovplyvňuje viacero iných činiteľov.)
Rok 2020 bude pre ohnivých Baranov veľmi akčný a náročný. Ich vládnucou planétou je Mars, ktorá im dáva obrovské množstvo nespútanej energie a hnaciu silu. Tí Barani, ktorí si v uplynulom roku zvýšili kvalifikáciu a pracovali na sebarozvoji, budú v novom roku žať skutočné úspechy. Tí, ktorí to neurobili, budú naopak stagnovať. Rok 2020 bude pre akčných Baranov predovšetkým o kariére – otvoria sa im dvere do nového prostredia, medzi nových ľudí a začnú pracovať budˇ inde, alebo inak. V novom roku dostane mnoho Baranov šancu na povýšenie, alebo zaznamenajú úspech v podnikaní či v otvorení finančných tokov. Budú tiež veľmi tvoriví a budú túžiť po úspechu. Pozor na unáhlené a zbrklé konanie.
I pre nositeľov zemského znamenia Býk bude 2020 veľmi akčný. Vládne im planéta Venuša, ktorá im dáva zmysel pre krásu a umenie. Pokiaľ niečo nestihli najmä pokiaľ ide o papierovanie a financie, budú to musieť doriešiť. Ďalšou dôležitou témou pre nich na tento rok sú nové investície. Býky si doslova musia urobiť poriadok s majetkom, ktorý zdieľajú s niekým iným. Môže ísť o dedičstvo, či rozdelenie majetku v rodine alebo firme. Inak rok 2020 bude pre nich priaznivý – ak pristúpia na mnoho nových pravidiel a urobia potrebné zmeny v osobnom a pracovnom živote. Je to pre nich veľká výzva, pretože Býky sú pomalé a len veľmi neradi niečo menia, takže im to určite nepôjde ľahko. V roku 2020 môžu niečo vyhrať – hodnoty peňažné i nepeňažné. Tým sa vyrieši oblasť ich života, ktorá im v minulosti robila problémy, keďže majú tendenciu lipnúť na peniazoch
a majetku. V tomto roku stretnú nových ľudí, ktorí im podporia v novej kariére.
V roku 2020 budú vzdušní a komunikatívni Blíženci riešiť peniaze, konkrétne to, ako zvýšiť ich príjem. Predovšetkým tak, že sa budú snažiť vynájsť nový, vhodnejší druh práce, alebo aspoň tú doterajšiu začnú robiť inak. Aj preto sa budú cieľavedome viac vzdelávať, alebo čítať či písať knihy a články. Vládne im planéta Merkúr, ktorá im dáva schopnosť výborne komunikovať a vysokú inteligenciu. Mali by sa zapojiť do programu osobného rozvoja a objaviť v sebe zatiaľ neznáme rezervy. V novom roku by tiež mali pracovať na zdravom spôsobe života a viac sa zdravo hýbať. Blíženci sa celkove v tomto roku upokoja a možno stretnú aj nového životného partnera.
Rakom, ktorý nesú energiu vody sa stane toho veľa a ich rok 2020 bude zaujímavý. Ich vládnucou planétou je Luna, ktorá im dáva hlboké city, jemnosť a materinskú starostlivosť. Hlavnou výzvou pre nich je práca na stabilite v partnerstve a práci. Budú sa musieť naučiť pracovať s emóciami. Ďalšou výzvou bude zamerať úsilie na dosiahnutie vyššieho príjmu. Raky budú hľadať solídnu prácu alebo partnerov v podnikaní, ktorí im umožnia pracovný a osobný rast, a súčasne priestor na väčšiu kreativitu. Veľa Rakov ukončí v roku 2020 nedoriešené vzťahy z minulosti.
Levy sa budú v roku 2020 zaujímať o zdravý životný štýl, vrátane odpočinku. Títo nositelia ohnivej tvorivej a transformačnej energie sa budú viac ako doteraz starať o milovaných a blízkych. Ich vládnucou planétou je Slnko, ktoré im dodáva nevyčerpateľné množstvo energie, hravosť, spontánnosť a večný úsmev na tvári. V prvej polovici roka 2020 budú uzatvárať nové zmluvy a dohody, a to doma i v práci. Zmenia celé fungovanie v pracovných i partnerských vzťahoch. V prvej polovici roka odštartujú veľké projekty otvorené verejnosti. Rok 2020 bude pre Levy prípravným rokom pre novú, veľmi úspešnú pozíciu, ktorá príde v ďalších rokoch.                                                                                   Nositeľky a nositelia zemského znamenia Panna budú v roku 2020 riešiť a venovať ich pozornosť a lásku najmä téme detí a téme veľkého upratovania v partnerstve. Sú to ľudia silní, vplyvní a produktívni. Ich život sa toči okolo služby ľuďom. Ich vládnucou planétou je Merkúr, ktorý im dáva precíznosť, múdrosť a poriadkumilovnosť. V novom roku vyniknú Panny, ktoré sú aj kreatívne a tvorivé. Aby bol zachovaný univerzálny zákon rovnováhy energie dávania a prijímania, zo strany Panien je potrebné asertívne a bez ostychu požiadať kompetentných o adekvátnu finančnú odmenu, nielen sa obetovať a pomáhať. Taktiež by sa Panny mali konečne naučiť zbaviť sa prehnanej skromnosti a zdravým spôsobom propagovať svoju osobnosť.
Vzdušné ženské znamenie Váhy majú za sebou ťažký rok a rok 2020 bude pre ne tiež náročný. No všetky zmeny budú smerovať k tomu, aby vo všetkých smeroch rástli. Budú sa stále viac venovať starostlivosti o ich prirodzenú krásu – vonkajšiu i vnútornú. Vzťahy s druhými sú pre nich mimoriadne dôležité. Majú zmysel pre spravodlivosť a česť. Ich vládnucou planétou je Venuša, ktorá im dáva cit pre krásu a umenie. Silno zatúžia po skvalitnení či rozšírení domova. Niektoré Váhy si kúpia nový byt, dom či záhradu. Podstatná pre nich bude práca so ženskou energiou a zvýšenie ich zdravého sebavedomia.
Nositeľky a nositelia vodného znamenia Škorpión budú v novom roku prekonávať veľké prekážky, a niekedy si siahnu veľmi hlboko, takmer na dno. čo je pre nich typické. Budú musieť zvažovať, či je život len o peniazoch a materiálnom zabezpečení, alebo aj o iných hodnotách. Ich vládnucou planétou je Pluto, ktoré im dáva záhadnosť a nevyspytateľnosť. Sami nepoznajú svoje hranice. Ak ich niekto nahnevá, tak vedia poriadne poštípať. V spoločnosti sú obľúbení. V roku 2020 budú uvedomele pracovať na pozitívnej zmene v rodinnom prostredí, vďaka čomu sa ich rodina bude formovať inak. Budú veľmi citliví a zraniteľní. Potrebujú prácu na psychickej odolnosti.
Strelci sú slobodní a cieľavedomí. Ich vládnucou planétou je Jupiter, ktorý im dáva šťastie, pôvab a náhodné šťastné udalosti. Sú otvorení novým myšlienkam. Neustále sa učia a majú vysoký stupeň mentálnej energie. V roku 2020 budú naďalej pracovať ohnivo, priamo a bez kolkov na myšlienke, ako sa zbaviť vecí, ľudí a udalostí, ktoré ich v živote doteraz obmedzovali. A majú svoju pravdu, pretože keď sa im to podarí, budú bohatší a napokon dosiahnu to, po čom túžia. Tí, ktorí zatiaľ nenašli vysnenú prácu, nájdu ju práve v tomto roku. Tiež sa presvedčia o tom, aké je zásadné vypovedané slovo, že tvorí realitu. Pochopia, že treba komunikovať vedome a s prijatím plnej zodpovednosti. Hlavne v prvej polovici roka ich čaká veľa záležitostí na vybavenie. Pozor pri tom návale zmien na nehody.
Kozorožcom vládne Saturn. Ide o najvyššiu oktávu zemského znamenia. Aj preto to Kozorožce nemajú v živote jednoduché. Mnoho z nich sa dostáva od malička do zložitých situácií, a bude tomu tak aj v roku 2020. No výsledok bude stáť za to. Úplne zásadným spôsobom sa zmenia a posunú v živote ďalej. Ich vládnucou planétou je Saturn, ktorý ich učí trpezlivosti. Chcú mať všetko pod kontrolou a sú materiálne založení. Budú si musieť urobiť poriadok vo financiách, čo napokon zvládnu a všetko dobre dopadne. Ich hlavnou témou pre rok 2020 bude hľadanie, nachádzanie a spoznávania samých seba. Taktiež zatúžia stať sa pracovne úspešnými a dosiahnuť v tomto smere stabilitu, i keď život je zmena.
2019 bol pre vzdušných a originálnych Vodnárov rokom, v ktorom veľa cestovali a niekoľkokrát zmenili prostredie. Tieto premeny ich životných okolností budú pokračovať aj v roku 2020. Hneď v jeho prvej polovici dostanú navigáciu, kam by sa ich život mal ďalej uberať. Vodnári by sa mali vnútorne pripraviť na obdobie, keď im z predošlého života nezostane kameň na kameni. Ich plány a zámery im v roku 2020 síce nebudú tak úplne vychádzať, no to sa pozitívne zmení v roku 2021.
Preto sa v tomto roku ešte budú musieť čiastočne ohliadať aj do minulosti a dokončiť neuzavreté situácie, ktoré spôsobilo ich správanie a rozhodovanie, alebo tým, že iba čakali a zostali pasívni. Ich vládnucou planétou je Urán, ktorý im dáva impulzívnosť, akčnosť a túžbu stále čeliť novým výzvam. Dáva im aj vizionársku schopnosť a pomáha im odhaľovať tajomstvá a záhady.
Ryby začali v roku 2019 hľadať prácu ich snov. Nositeľky a nositelia tohto vodného znamenia budú veľa času investovať do pracovného postupu. No malo by ich tiež zaujímať to, ako sa dostať do iného prostredia. Sú to ľudia veľmi citliví až zraniteľní, Sú výborní pozorovatelia, majú umelecké sklony. Vládnucou planétou je Neptún, ktorý im dáva určitú uletenosť, neobyčajnú fantáziu a herecké sklony. V roku 2020 bude veľa Rýb zameraných na skvalitnení bývania. Vlani Ryby čistili karmické témy, hlavne so spolupracovníkmi. V tomto roku roku sa prejavia dôsledky týchto zmien a ich odchodu z týchto vzťahov. Ryby by sa mali vyhýbať zadĺženým ľuďom a dávať si pozor na
skrytých nepriateľov. Pretože nie každý už chápe, že všetko dobré i zlé sa mu vráti a myslí to s vami dobre. Potrebné je viac pracovať na sebarozvoji a živote v pravde.

Zdroje: dlhoročné štúdium a vlastná skúsenosť, knihy a internet

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy

top