3

Významné ocenenia

28

Zmysluplných akcií

45

Úspešných kampaní

36

Spokojných klientov

382

Mediálnych partnerov

1526

Vyrobených komunikátov

Chcete prísť na konštelácie?

Prejdite na kalendár akcií

Prečo si nás zákazníci vyberajú

Náš slogan bol 8 rokov Profitmedia - Vaša inšpirácia a cesta k prosperite.

V roku 2018 sa pretavil do sloganu: Profitmedia - most k prosperite.

Tým je povedané všetko. Okrem toho prinášame:

 • Bohatstvo riešení
 • Zdravý postoj k času
 • Správne rozhodnutia
 • Praktické vizionárstvo
 • Obdivuhodnú kreatívu
 • Profesionálnu navigáciu
 • Ľudský empatický prístup
 • Spoločenskú zodpovednosť
 • Naskočenie na vlnu úspechu
 • Vedomé dosahovanie zámerov
 • Rovnováha mysle, hmoty a ducha
 • Manifestované a merateľné výsledky

„Každý z nás v sebe nesie veľa nevyriešených, nepochopených a neuzavretých situácií, programov a blokov. Nevieme, čo sa deje, prečo sa nám v rôznych oblastiach nedarí. Iba tušíme, že niekde v podvedomí, nevedomí, sú skryté a ovplyvňujú náš život.
Už dlhší čas som túžila niečo z hĺbky duše vytiahnuť na svetlo a vyriešiť. Rozhodla som sa pre Systemické konštelácie prosperity u Silvii Marisi Struhárovej. Veď kto z nás by si neprial mať viac hojnosti vo všetkých oblastiach života?
Celý deň bol pre mňa zážitkom. Bolo až prekvapujúce, ako sa otvára vedomie, vidíte, cítite inak. V konštelačných rolách vnímate súvis s vlastným životom a zrazu vám napadne, že naozaj všetko so všetkým súvisí.
Vo vlastnej konštelácii pochopíte, kde bola zablokovaná energia.
Viac vám neprezradím, vyskúšajte sami. A viete, čo je skvelé? Môj život sa mení. Najskôr nenápadne, ale pozitívne zmeny nabrali intenzitu. Vitaj PROSPERITA.

Mgr. Eva Martinovičová /Edwell

top