ETICKÉ ZÁSADY

profesionálneho KOUČA, TERAPEUTA, LEKTORA, KONŠTELÁRA a MENTORA

v rámci jeho SLUŽBY KLIENTOVI

A/ vo vzťahu klient – profesionálny konzultant Profitmedia platí zásada dôvernosti:

Informácie, ktoré v priebehu sedenia o klientovi získame, považujeme za dôverné. Preto platí:

 • Informácie o klientovi a priebehu práce zostávajú v anonymite (pokiaľ nie je iná dohoda) .
 • Publikovanie konkrétnych informácií o práci len so súhlasom klienta – aj po ukončení práce.
 • Právo diskutovať o klientovej kauze s profesnými kolegami, pričom klient zostáva v anonymite.

Hranice vzťahu klient – zástupca Profitmedia:

 • Zásada spoločnej práce v pracovnom priestore.
 • Zásada korektného profesného vzťahu.
 • Nie je povolené hrubé slovné a fyzické vyjadrenie agresie.
 • Zásada otvorenosti, pravdivosti a zodpovednosti za spoločnú prácu je na oboch stranách.
 • Zásada neprerušovania konzultácie.

Začiatok a koniec práce:

 • Na začiatku sedenia sa s klientom dohovoríme na objednávke – motivácii jeho konzultácie: na čom chce klient pracovať a čo si praje dosiahnuť.
 • Koniec vyplýva z uplynutia vymedzeného času a naplnenia zámeru objednávky.

B/ vo vzťahu profesionálny konzultant Profitmedia a zamestnávateľ/inštitúcia, kde klient pôsobí, a ktorou bol (prípadne) vyslaný, platí opäť zásada dôvernosti informácií.

 • Bez schválenia klienta nie sú nikomu inému informácie o službe, jej priebehu či výstupoch a záveroch poskytnuté.
 • Pracujeme s minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou klienta
 • Klientovi poskytujeme maximálnu možnosť začlenenia nových skúseností a schopností do ich bežného života.
top