08

november, 2023 streda

13:30

Zážitkový sebarozvoj

Rodinné, vzťahové, zdravotné, pracovné a finančné KONŠTELÁCIE

Bratislava ,

Rodinné a systemické konštelácie a pohyby duše daroval svetu Bert Hellinger. Ide o účinnú, obľúbenú a efektívnu metódu osobného rozvoja a ultra rýchlu psychoterapiu. Od čias zrodu prešli vývojom a dnes sú užitočné nielen v oblasti harmonizácie vzťahov a rodinných prepletení, ale aj v mnohých ďalších sférach života. Konštelácie majú schopnosť vytiahnuť z podvedomia najväčšie […]

Rodinné a systemické konštelácie a pohyby duše daroval svetu Bert Hellinger. Ide o účinnú, obľúbenú a efektívnu metódu osobného rozvoja a ultra rýchlu psychoterapiu. Od čias zrodu prešli vývojom a dnes sú užitočné nielen v oblasti harmonizácie vzťahov a rodinných prepletení, ale aj v mnohých ďalších sférach života.

Konštelácie majú schopnosť vytiahnuť z podvedomia najväčšie prekážky k šťastiu. Efektívne liečia skryté bloky a potlačené zranenia, ktoré doslova ovládajú váš osud (toho, čo sa vám v živote deje).

Vedie: lektorka, konštelárka, koučka, terapeutka SILVIA MARISI MONNOT (SR, ČR, FR, VB a ŠP).

Miesto: Centrum Aurea, Tyršovo nábrežie, Bratislava

Energetické vyrovnanie: 60 eur, pri postavení vlastnej konštelácie doplatok 30 eur.

Program: od 13,00 h registrácia, od 13,30 do 19,00 h seminár so stavaním konštelácií, vrátane prestávok.

top