04

december, 2022 nedeľa

Zážitkový sebarozvoj

Odborná konferencia INŠTITÚTU KONŠTELÁCIÍ PROSPERITY s medz. účasťou

Bratislava ,

POZÝVAME VÁS NA odbornú konferenciu INŠTITÚTU KONŠTELÁCIÍ PROSPERITY s medzinárodnou účasťou v Bratislave na tému „RODINNÉ A SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE NA SLOVENSKU“. 4.12.2022 od 10,00 do 16,00 h Organizuje: Inštitút konštelácií prosperity pre účastníkov a absolventov výcvikov konštelácií, systemickej práce, poradenstva a koučingu Prihlášky: info@StastnaRovnovaha.sk a info@ProfitMedia.sk Vstupné: 30 eur

POZÝVAME VÁS NA

odbornú konferenciu

INŠTITÚTU KONŠTELÁCIÍ PROSPERITY

s medzinárodnou účasťou v Bratislave

na tému „RODINNÉ A SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE NA SLOVENSKU“.

4.12.2022 od 10,00 do 16,00 h

Organizuje: Inštitút konštelácií prosperity
pre účastníkov a absolventov výcvikov konštelácií,
systemickej práce, poradenstva a koučingu

Prihlášky: info@StastnaRovnovaha.sk a info@ProfitMedia.sk

Vstupné: 30 eur

top