02

apríl, 2023 nedeľa

Odborná konferencia

Odborná konferencia INŠTITÚTU KONŠTELÁCIÍ PROSPERITY s medz. účasťou

AUREA, Tyršovo nábrežie

Bratislava ,

POZÝVAME VÁS NA odbornú konferenciu INŠTITÚTU KONŠTELÁCIÍ PROSPERITY s medzinárodnou účasťou v Bratislave na tému „RODINNÉ A SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE NA SLOVENSKU“. 2. 4. 2023 od 10,00 do 16,00 h Organizuje: Inštitút konštelácií prosperity pre hostí a účastníkov a absolventov výcvikov konštelácií, systemickej práce, poradenstva a koučingu Prihlášky: info@StastnaRovnovaha.sk a info@ProfitMedia.sk Vstupné: 36,90 eur

POZÝVAME VÁS NA

odbornú konferenciu

INŠTITÚTU KONŠTELÁCIÍ PROSPERITY

s medzinárodnou účasťou v Bratislave

na tému „RODINNÉ A SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE NA SLOVENSKU“.

2. 4. 2023 od 10,00 do 16,00 h

Organizuje: Inštitút konštelácií prosperity
pre hostí a účastníkov a absolventov výcvikov konštelácií,
systemickej práce, poradenstva a koučingu

Prihlášky: info@StastnaRovnovaha.sk a info@ProfitMedia.sk

Vstupné: 36,90 eur

top