08

máj, 2024 streda

Online kurzy

Online kurz AKO BYŤ DOBRÝ TERAPEUT / KONŠTELÁR / KOUČ

,

Terapeutická práca je v súčasnosti veľmi potrebná a žiadaná, no dobrých terapeutov je ako šafránu. Zámerom tohto kurzu je osvojenie zásad a odovzdanie skúseností psychoterapeutickej práce, ktorá efektívne a hlboko lieči a klientom pomáha.  Etika a štýl práce pre terapeutov platí taktiež pre konštelárov, pre životných a systemických koučov. V programe si osvojíte základné zručnosti tohto […]

Terapeutická práca je v súčasnosti veľmi potrebná a žiadaná, no dobrých terapeutov je ako šafránu. Zámerom tohto kurzu je osvojenie zásad a odovzdanie skúseností psychoterapeutickej práce, ktorá efektívne a hlboko lieči a klientom pomáha.  Etika a štýl práce pre terapeutov platí taktiež pre konštelárov, pre životných a systemických koučov.

V programe si osvojíte základné zručnosti tohto povolania:

 • úvodná teória
 • osobnosť terapeuta
 • sila intuície
 • umenie psychoterapie
 • vytvorenie liečivého medziľudského vzťahu
 • ako viesť s klientom rozhovor
 • psychoterapeutické techniky
 • profesionálne postupy
 • odborný štýl sprievodcu
 • kľúčové výskumy
 • skúška správnosti pre povolanie terapeut

Energetická výmena: za skriptá a online kurz cez platformu zoom od 10,00 do 12,30 h a od 14,30 h do 17,00 h je 180 eur. Na podporu kvality tejto práce a jej rozšírenia pre každého sme cenu stanovili na 120 eur.

top