01

máj, 2019 streda

09:30

Konštelácie

PRACOVNÉ a PODNIKATEĽSKÉ konštelácie – Žilina

Central Park, Žilina , www.penzioncentralpark.sk

Tento seminár je venovaný hlbokej pozitívnej zmene Vašej situácie v práci, zamestnaní, podnikaní a kariérnom živote. Nachádzaniu ciest, ako začať, alebo ako zmysluplne kráčať po svojej ceste. Taktiež pomenovaniu východísk z problémov,  nezdarov, neúspechov a nespokojnosti prostredníctvom overených a účinných techník.  Systemické konštelácie sú obľúbenou zážitkovou metódou osobného rozvoja. Fungujú na princípe usporiadania systémov, ktorých […]

Tento seminár je venovaný hlbokej pozitívnej zmene Vašej situácie v práci, zamestnaní, podnikaní a kariérnom živote. Nachádzaniu ciest, ako začať, alebo ako zmysluplne kráčať po svojej ceste. Taktiež pomenovaniu východísk z problémov,  nezdarov, neúspechov a nespokojnosti prostredníctvom overených a účinných techník. 

Systemické konštelácie sú obľúbenou zážitkovou metódou osobného rozvoja. Fungujú na princípe usporiadania systémov, ktorých sme súčasťou. V praxi ide o tvorbu pocitových a priestorových modelov toho (udalosti, vzťahy, ľudia) čo je a pôsobí v nás a na nás.

Konštelačné techniky sú moderné, efektívne a efektné metódy osobného rozvoja. Motiváciou účastníkov dať si postaviť konšteláciu je väčšinou túžba odstrániť určitý problém, ktorý človeku znepríjemňuje život. Na tomto seminári pre firmy, podnikateľov, živnostníkov, organizácie a zamestnancov sa pozrieme na príčinu pretrvávajúcich problémov, ktoré sa pri nesprávnom riešení premenili na krízu. Uvidíme jej príčiny a pochopíme dynamiku v rámci systémov, ktorých sme súčasťou. Prostredníctvom tejto metódy vyberieme optimálne zmeny a rozhodnutia smerom k výraznému úspechu a posunu vpred.

Konštelácie spájajú myseľ, pocity a akciu a zameriavajú sa na uvoľnenie nepriaznivo pôsobiacich skrytých väzieb, zvedomenie zamlčaných skutočností, následkov vylúčenia členov systému a nerešpektovania jeho hierarchie. Odhaľujú to, čo narušuje rovnováhu a tým umožnia podniknúť aktívne kroky k jeho zharmonizovaniu. K otvoreniu ľudského potenciálu a šťastného spojenia myslenia, cítenia a konania. Je zrejmé, že nie je možný trvalý úspech bez podpory predkov alebo predchodcov v systéme, ktorého sme súčasťou, a že ich podpora a naše prijatie priamo súvisí s naším vzťahom k autoritám a moci. Ochota prevziať svoj diel zodpovednosti a zaradiť sa do systému ako malý/menší alebo veľký/väčší, je základným pilierom životných lekcií, ktoré sa nedajú preskočiť.

Účinok konštelácií je podporený tým, že sprostredkúvajú pohľad na celok a jedinca ako jeho súčasť. Napojenie jednotlivca na dianie umožňuje existencia morfogenetického poľa, v ktorom sa informácie prenášajú vďaka rezonancii, zrkadlovým neurónom a holistickému modelu. Naše skúsenosti sprostredkúvajú zmysly a nervový systém. Fenomenologický prístup vyžaduje plnú všímavosť a vnímavosť počas konštelácie. Aj samotná účasť bez postavenia vlastného zámeru má totiž veľmi pozitívny vplyv a dáva silný podnet na riešenie príslušnej témy v práci a živote všetkých prítomných na seminári.   

Lektorka: Ing. SILVIA MARISI STRUHÁROVÁ, PhD. (SR, ČR, FR, ŠP a VB)

Miesto: Žilina, Penzión Central PARK, Sad SNP 18

Energetická výmena: 48 eur, pri postavení osobnej konštelácie 68 eur. Aj keď si nepostavíte vlastnú konšteláciu, Vaša prítomnosť Vám zaistí riešenie tých tém vo Vašom živote, ktoré sú riešené  a harmonizované v skupine počas seminára.

Program: od 9,30 h registrácia, od 10,00 do 16,00 h informačná a zážitková časť so stavaním konštelácií, vrátane prestávok na občerstvenie a obed.

Prihlášky: konstelacie@profitmedia.sk. Nezabudnite uviesť Vaše fakturačné údaje.

Prihlásiť sa – účasť

Prihlásiť sa – postavenie vlastnej konštelácie

top