08

máj, 2019 streda

09:30

Konštelácie

Systemické KONŠTELÁCIE KRÍZY, zmeny A ÚSPECHU – Piešťany

hotel Panoráma

Piešťany,

Systemické konštelácie sú obľúbenou zážitkovou metódou osobného rozvoja. Fungujú na princípe usporiadania systémov, ktorých sme súčasťou. V praxi ide o tvorbu pocitových a priestorových modelov toho (udalosti, vzťahy, ľudia) čo je a pôsobí v nás a na nás. Konštelačné techniky sú moderné, efektívne a efektné metódy osobného rozvoja. Motiváciou účastníkov dať si postaviť konšteláciu je väčšinou túžba odstrániť určitý problém, ktorý […]

Systemické konštelácie sú obľúbenou zážitkovou metódou osobného rozvoja. Fungujú na princípe usporiadania systémov, ktorých sme súčasťou. V praxi ide o tvorbu pocitových a priestorových modelov toho (udalosti, vzťahy, ľudia) čo je a pôsobí v nás a na nás.

Konštelačné techniky sú moderné, efektívne a efektné metódy osobného rozvoja. Motiváciou účastníkov dať si postaviť konšteláciu je väčšinou túžba odstrániť určitý problém, ktorý človeku znepríjemňuje život. Na tomto seminári pre firmy, podnikateľov, živnostníkov, organizácie a zamestnancov sa pozrieme na príčinu pretrvávajúcich problémov, ktoré sa pri nesprávnom riešení premenili na krízu. Uvidíme jej príčiny a pochopíme dynamiku v rámci systémov, ktorých sme súčasťou. Prostredníctvom tejto metódy vyberieme optimálne zmeny a rozhodnutia smerom k výraznému úspechu a posunu vpred.

V našej kultúre je pomáhanie a dávanie podprahovo tradične oceňované viac ako prijímanie a branie. Mnoho ľudí sa tak podieľa na vzniku nerovnováhy v systéme. Zákon rovnováhy dávania a prijímania je totiž jedným z univerzálnych vesmírnych zákonov. Platí na všetkých úrovniach systému a tiež medzi systémom a okolím. Preto systém prosperuje, keď jeho zisk harmonizuje s okolím, teda vyplýva z podpory prostredia, v ktorom je alebo sa pohybuje. Ďalšími systemickými zákonmi, ktoré vyjadrujú nutnosť spolupatričnosti z dôvodu prežitia sú zákon prednosti a zákon príslušnosti k systému. Ten prvý hovorí, že starší člen má vždy prednosť, a že zlúčený systém má prednosť pred starým systémom (napríklad v rodine manželstvo, v podnikaní zlúčenie – fúzia firiem a pod.). Podľa zákona príslušnosti každý, kto je členom systému, má právo na svoje miesto.

Účinok konštelácií je podporený tým, že sprostredkúvajú pohľad na celok a jedinca ako jeho súčasť. Napojenie jednotlivca na dianie umožňuje existencia morfogenetického poľa, v ktorom sa informácie prenášajú vďaka rezonancii, zrkadlovým neurónom a holistickému modelu. Naše skúsenosti sprostredkúvajú zmysly a nervový systém. Fenomenologický prístup vyžaduje plnú všímavosť a vnímavosť počas konštelácie. Aj samotná účasť bez postavenia vlastného zámeru má totiž veľmi pozitívny vplyv a dáva silný podnet na riešenie príslušnej témy v práci a živote všetkých prítomných na seminári.   

Lektorka: Ing. SILVIA MARISI STRUHÁROVÁ, PhD. (SR, ČR, FR, ŠP a VB)

Miesto: hotel Panoráma, Piešťany – Červená veža

Prihlášky: konstelacie@profitmedia.sk. Do prihlášky uveďte Vaše fakturačné údaje.

Energetická výmena: 48 eur, pri postavení osobnej konštelácie 68 eur. Aj keď si nepostavíte vlastnú konšteláciu, Vaša prítomnosť Vám zaistí riešenie tých tém vo Vašom živote, ktoré sú riešené  a harmonizované v skupine počas seminára.

Program: od 9,30 h registrácia, od 10,00 do 16,00 h informačná a zážitková časť so stavaním konštelácií, vrátane prestávok na občerstvenie a obed.

Miesto: Centrum Radosť, Lýcejná 4, Bratislava

top