12

január, 2019 sobota

09:30

Konštelácie

Systemické KONŠTELÁCIE PROSPERITY

Centrum Monada

Trenčín,

Konštelačný seminár  je venovaný: Vašej osobnej ceste k vedomej prosperite v živote. Získate: vstup do toku prosperity, návod a odpovede ako na to, zrkadlo zo skupinového koučingu a dynamiky. Spoznáte: systemické pravidlá prosperity, ktoré pôsobia v 4 oblastiach: 1. rodinné zázemie a vzťahy 2. zmysluplná práca a hobby 3. zdravie a vitalita 4. financie a hmotné zabezpečenie. Máte […]

Konštelačný seminár  je venovaný: Vašej osobnej ceste k vedomej prosperite v živote.

Získate: vstup do toku prosperity, návod a odpovede ako na to, zrkadlo zo skupinového koučingu a dynamiky.

Spoznáte: systemické pravidlá prosperity, ktoré pôsobia v 4 oblastiach:

1. rodinné zázemie a vzťahy

2. zmysluplná práca a hobby

3. zdravie a vitalita

4. financie a hmotné zabezpečenie.

Máte možnosť: postaviť si vlastnú konšteláciu prosperity, alebo pozorovať ako na to.

Systemické konštelácie sú efektívnou metódou, ktorú pred dvomi desaťročiami vyvinul Bert Hellinger. Najskôr sa používala na harmonizáciu rodinných systémov. Do sveta práce, organizácií a podnikania ju rozvinuli a aplikovali Gunthard Weber, Insa Sparrer, Matthias Varga von Kibéd, Jan Bílý, Zdenka Tušková a Jakob Stam. Systemické konštelácie poskytujú “rontgenový snímok” danej situácie vrátane súvislostí,  inšpiratívne náhľady dynamiky systému a cestu k efektívnemu riešeniu. Avšak spôsob použitia v praxi je výlučne na klientovi.

Lektorka: Ing. SILVIA MARISI STRUHÁROVÁ, PhD. (SR, ČR, FR, ŠP a VB)

Miesto: Centrum Monada, Električná 17, Trenčín

Energetická výmena: 48 eur, pri postavení osobnej konštelácie 68 eur. Aj keď si nepostavíte vlastnú konšteláciu, Vaša prítomnosť Vám zaistí riešenie tých tém vo Vašom živote, ktoré sú riešené  a harmonizované v skupine počas seminára.

Prihlášky: konstelacie@profitmedia.sk

top