26

február, 2021 piatok

Zážitkový sebarozvoj

INDIVIDUÁLNE systemické RODINNÉ a vzťahové KONŠTELÁCIE

Centrum Šťastná rovnováha

Bratislava,

Individuálna systemická práca, koučing a konštelácie zamerané na harmonizáciu a vyliečenie problémov spojených s nefunkčnými  vzťahmi a partnerstvom. Táto metóda má schopnosť vytiahnuť z podvedomia najväčšie prekážky k naplnenému a šťastnému životu. Efektívne lieči najväčšie vnútorné, skryté a hlboko potlačené zranenia, ktoré doslova ovládajú ľudský osud. Výsledkom systemickej práce je nový životný pocit radosti, oslobodenia, vitality […]

Individuálna systemická práca, koučing a konštelácie zamerané na harmonizáciu a vyliečenie problémov spojených s nefunkčnými  vzťahmi a partnerstvom. Táto metóda má schopnosť vytiahnuť z podvedomia najväčšie prekážky k naplnenému a šťastnému životu. Efektívne lieči najväčšie vnútorné, skryté a hlboko potlačené zranenia, ktoré doslova ovládajú ľudský osud.

Výsledkom systemickej práce je nový životný pocit radosti, oslobodenia, vitality a návrat chuti do života. V konšteláciách a systemických náhľadoch je ich účinnosť znásobená a mnohovrstevná. Terapia nenahrádza lekársku starostlivosť.

Systemické konštelácie vynašiel Bert Hellinger. Ide o účinnú, obľúbenú a efektívnu metódu osobného rozvoja. Od čias zrodu prešli vývojom a dnes sa používajú v mnohých ďalších oblastiach života.

Cena: 58 eur. Nie sme platcami DPH.

Lektorka: Ing. SILVIA MARISI, PhD. (SR, ČR, FR, ŠP a VB)

Miesto: Centrum Šťastná rovnováha, Lýcejná 4, Bratislava

Vstup si zakúpite v našom e-shope.

top