11

marec, 2023 sobota

Zážitkový sebarozvoj

Systemické KONŠTELÁCIE zdravia, VITALITY a poslania

Centrum Šťastná rovnováha

Bratislava,

11. marca | 13,00 – 19,00 h 50eur – 80eur Systemické konštelácie vynašiel Bert Hellinger. Ide o účinnú, obľúbenú a efektívnu metódu osobného rozvoja. Od čias zrodu prešli vývojom a dnes sa používajú nielen v oblasti harmonizácie vzťahov a rodinných prepletení, ale aj v mnohých ďalších oblastiach života. Táto metóda má schopnosť vytiahnuť z podvedomia najväčšie […]

11. marca | 13,00 – 19,00 h

50eur – 80eur

Systemické konštelácie vynašiel Bert Hellinger. Ide o účinnú, obľúbenú a efektívnu metódu osobného rozvoja. Od čias zrodu prešli vývojom a dnes sa používajú nielen v oblasti harmonizácie vzťahov a rodinných prepletení, ale aj v mnohých ďalších oblastiach života.

Táto metóda má schopnosť vytiahnuť z podvedomia najväčšie prekážky k šťastiu. Efektívne lieči skryté bloky a potlačené zranenia, ktoré doslova ovládajú váš osud (toho, čo sa vám v živote deje).

Vedie: lektorka, inšpirátorka, koučka, publicistka, terapeutka SILVIA MARISI (SR, ČR, FR, VB a ŠP).

Cena: 60 eur, pri postavení vlastnej konštelácie 90 eur

Program: od 13,00 h registrácia, od 13,30 do 19,00 h seminár so stavaním konštelácií, vrátane prestávky na obed.

Organizátori: Šťastná rovnováha, ProfitMedia a medzinárodný Inštitút konštelácií prosperity.

 

top