Systemické konštelácie sú obľúbenou zážitkovou metódou osobného rozvoja. Fungujú na  princípe usporiadania systémov, ktorých sme súčasťou. V praxi ide o tvorbu pocitových a priestorových modelov toho (udalosti, vzťahy, ľudia) čo je a pôsobí v nás a na nás, keďže všetci sme súčasťou celku.

Základom je poznanie a uvedomenie, že pre každého človeka je kľúčový jeho rodinný systém, ktorý sa riadi určitým prirodzeným poriadkom. Okrem toho sme súčasťou aj ďalších systémov, ktoré vieme v konšteláciách uvidieť, navnímať a „opraviť“ tak, aby do života tiekla znova energia, hojnosť, prosperity, zdravie a láska.

Prečo si dať postaviť konšteláciu?

Dôvodom je ťaživý problém v rodinnej, vzťahovej, pracovnej, finančnej, firemnej, školskej, zdravotnej a inej oblasti. Výsledkom je oslobodenie sa od opakujúcich nepríjemných situácií alebo emócií…

Niečo z histórie

Zakladateľom systemických konštelácií je nemecký terapeut a filozof Bert Hellinger, ktorý počas africkej misie v kmeni Zulu pochopil zákonitosti rodinných systémov. Po návrate do západnej Európy a Ameriky sa venoval štúdiu psychoterapie, transakčnej analýzy, rodinnej terapie, Gestalt terapie, hypnoterapie a neurolingvistickému programovaniu mysle a všetky skúsenosti integroval do metódy systemických konštelácií. Vzorce správania vo vzťahoch sa totiž opakujú a tiahnu naprieč generáciami a konštelačné techniky umožňujú tieto nevedomé vplyvy a pôsobenia odstrániť. Napísal 83 kníh, ktoré boli preložené do viac ako 30 jazykov, v jeho diele pokračovali ďalší významní autori, a tak sa konštelácie ako metóda osobného rozvoja stali známe a obľúbené po celom svete.

Zameranie na prosperitu

Vďaka konštelačným technikám je dnes možné dostať sa do prúdu a dosiahnuť prosperitu. Prosperitu (rozkvet, rozvoj, rast, pohyb vpred) ako komplexný životný pocit, že sa vám vo všetkom významom darí a poznanie, že viete, kto ste a v živote idete správnym smerom.

Spojenie mysle, pocitu a akcie

Konštelácie prosperity sa teda zameriavajú na uvoľnenie nepriaznivo pôsobiacich skrytých väzieb, zvedomenie zamlčaných skutočností, následkov vylúčenia členov systému a nerešpektovania jeho hierarchie. Odhaľujú to, čo narušuje rovnováhu a tým umožnia podniknúť aktívne kroky k jeho zharmonizovaniu. K otvoreniu ľudského potenciálu a šťastného spojenia myslenia, cítenia a konania. Pokrývajú štyri základné oblasti života – rodinu, prácu, zdravie a peniaze.

Systémová dynamika je súborom skrytých pohybov a vplyvov. Ak sú uznané, dávajú ľuďom krídla k letu. Ak idú proti ich prianiam, tieto sily v skrytosti spôsobujú ochorenia a neúspechy.

Čo je napríklad možné súbežne riešiť konšteláciami prosperity:

  • Rodinné vzory, modely, komunikáciu, hierarchiu
  • Postavenie a vzťahy mužov a žien v systéme
  • Silné a slabé stránky osobnosti
  • Kariéru, postup, rozvoj či víziu členov systému
  • Prácu, firmu, tím a pracovné vzťahy
  • Osobné a finančné ciele a rozhodnutia
  • Príčiny zdravotných symptómov a bolestí
  • Vplyvy karmických zapletení s regresnými presahmi
top