Systemické konštelácie sú obľúbenou zážitkovou a veľmi efektívnou metódou osobného rozvoja. Fungujú na  princípe usporiadania a harmonizácie systémov, ktorých sme súčasťou. V praxi ide o tvorbu pocitových a priestorových modelov toho (udalosti, vzťahy, ľudia) čo je a pôsobí v nás a na nás, keďže všetci sme súčasťou celku.

Základom je poznanie a uvedomenie, že pre každého človeka je kľúčový jeho rodinný systém, ktorý sa riadi určitým prirodzeným poriadkom. Okrem toho sme súčasťou aj ďalších systémov, ktoré vieme v konšteláciách uvidieť, navnímať a „opraviť“ tak, aby do života tiekla znova energia, hojnosť, prosperita, zdravie a láska.

STAVANIE KONŠTELÁCIÍ

Dôvodom dať si postaviť konšteláciu je, že klient pociťuje záťaž alebo vníma problém či blok v rodinnej, vzťahovej, pracovnej, finančnej, firemnej, školskej, zdravotnej, ženskej, mužskej, či inej oblasti. Výsledkom je oslobodenie sa od opakujúcich negatívnych, deštruktívnych a celkove nepríjemných udalostí, situácií, emócií, súvislostí alebo dôsledkov.

NIEČO Z HISTÓRIE

Zakladateľom systemických konštelácií je nemecký terapeut a filozof Bert Hellinger, ktorý počas africkej misie v kmeni Zulu pochopil zákonitosti rodinných systémov. Po návrate do západnej Európy a Ameriky sa venoval štúdiu psychoterapie, transakčnej analýzy, rodinnej terapie, Gestalt terapie, hypnoterapie a neurolingvistickému programovaniu mysle. Všetky nadobudnuté vedomosti a skúsenosti integroval do systemických konštelácií. Súčasne ich nazval ultra rýchlou psychoterapiou.

Vzorce správania vo vzťahoch sa totiž opakujú a tiahnu naprieč generáciami a konštelačné techniky umožňujú tieto nevedomé vplyvy a pôsobenia odstrániť a život človeka doslova odblokovať. V Hellingerovom diele pokračovali ďalšie významné osobnosti, a tak sa konštelácie ako metóda osobného rozvoja stali známe a obľúbené po celom svete.

ZAMERANIE NA PROSPERITU

Vďaka konštelačným technikám je dnes možné dostať sa do prúdu ZDARU a dosiahnuť prosperitu. Prosperita (rozkvet, rozvoj, rast, pohyb vpred) je komplexný životný pocit, že sa vám vo všetkom významom a vo všetkých oblastiach darí, vrátane poznania, že viete, kto ste a v živote idete správnym smerom.

SPOJENIE POCITU A AKCIE

Konštelácie prosperity sú bezpečné a vedecky overené. Zameriavajú na uvoľnenie nepriaznivo pôsobiacich skrytých väzieb, zvedomenie zamlčaných skutočností, následkov vylúčenia členov systému či nerešpektovania jeho hierarchie. Odhaľujú to, čo narušuje rovnováhu, a tým umožnia podniknúť aktívne kroky k jeho zharmonizovaniu. K otvoreniu ľudského potenciálu a šťastnému spojeniu myslenia, cítenia a konania.

Pokrývajú štyri základné oblasti života – rodinu, prácu, zdravie a peniaze.

Systémová dynamika je súborom skrytých pohybov a vplyvov, uložených v podvedomí, ktoré tu jednoducho sú a pôsobia. Ak idú proti prianiam klienta, tieto sily v skrytosti spôsobujú jeho ochorenia a neúspechy. Ak sú uznané, dávajú mu krídla k letu.

Čo je napríklad možné súbežne riešiť vďaka konšteláciám prosperity:

  1. Rodinné vzory, modely, komunikáciu, hierarchiu
  2. Postavenie a vzťahy mužov a žien v systéme
  3. Silné a slabé stránky osobnosti
  4. Kariéru, postup, rozvoj či víziu členov systému
  5. Prácu, firmu, tím a pracovné vzťahy
  6. Osobné a finančné ciele a rozhodnutia
  7. Príčiny zdravotných symptómov a bolestí
  8. Vplyvy karmických zapletení s regresnými presahmi
  9. Traumy a vnútorné zranenia z detstva i dospelosti

 

Viac sa dozviete tu:

Systemické konštelácie prosperity a hojnosti

 

top