Rovnováha je najšťastnejší stav. Je to dokonalá situácia, keď všetko prebieha harmonicky a plynie prirodzene. Všetky živé bytosti okrem ľudí majú automatický vyrovnávací softvér, vďaka ktorému urobia v danej chvíli to, čo je pre zachovanie života nutné. No človek dostal navyše do vienka slobodnú vôľu, a tú sa po špirále vývoja vedomia učí zvládať v prospech seba a jednoty.

Myseľ chce ochraňovať, ale rozdeľuje. Srdce spája a láskou presvetľuje svet. Život v harmónii srdca, intelektu a duše je cestou, na ktorú sa postupne vydáva stále viac ľudí. Chce to trochu odvahy a námahy, ale výsledky stoja za to.

Cieľom manažmentu a koučingu rovnováhy je odhaliť skutočné rozvojové potreby človeka smerom k plnému potenciálu. Budete mať zrazu jasno v tom, čo je treba ponechať a čo treba zmeniť. Spoločne vám nastavíme rozvojový plán na mieru a po 6 až 12 mesiacoch budete môcť získať úplne presné informácie o úspešnosti vášho osobného rozvoja. Povieme si viac o vašich nových zdrojoch motivácie, odhalíte riziká, zistíme, koľko energie máte pre ďalšie zmeny a uvedomíte si svoje skryté pohnútky a postoje k tomu, čo robíte a prečo to robíte.

Koučing je priamou cestou k plnému osobnostnému potenciálu a šťastnému bytiu pri nezasahovaní do osobnosti človeka. Uvoľníme spolu bloky, negatívne programy a obmedzujúce presvedčenia, nájdeme alternatívne formy postojov a podstatne šťastnejších riešení životných situácií. Napríklad – ak vám chýba zmysel života, máte problémy v práci či blízkych vzťahoch, ste vyhorený alebo stále unavený, mávate depresie a pod.

Manažment rovnováhy pokrýva 7 základných oblastí života: duchovnú, mentálnu, pracovnú, finančnú, rodinnú, spoločenskú a fyzickú. Spolu odhalíme príčiny a pochopíme s tým spojené strachy a životné lekcie. Uvedomíme si a ukončíme to, čo je treba doriešiť, aby ste aktívne, slobodne, samostatne a vedome vykročili vpred. Zostavíme plán vášho ďalšieho života tak, aby sa trvalé šťastie stalo vašim každodenným sprievodcom. Ide o proces, ktorý si vyžaduje čas i trpezlivosť, ochotu spracovať a prijať pozitívne zmeny a nové veci. Keď sa zmeníte vy, ostatní sa začnú správať k vám inak, budú vám prichádzať do života noví ľudia a iné situácie. Každý deň vášho života bude naplnený šťastím a rovnováhou. Je to najviac, čo môžete urobiť pre seba, pre iných, pre vašich blízkych, pre tento svet. Presvetliť a obšťastniť váš život a vesmír.

Ideálny je trojmesačný program v dotácii 7, 14 alebo 21 hodín. Energetická výmena: osobne 68 eur/90 minút, online a telefonicky 38 eur/60 minút.

top