Odborná konferencia „RODINNÉ A SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE NA SLOVENSKU“

Priatelia,

pozývame Vás na

odbornú konferenciu

INŠTITÚTU KONŠTELÁCIÍ PROSPERITY

s medzinárodnou účasťou v Bratislave

na tému „RODINNÉ A SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE NA SLOVENSKU“

4.12.2022 OD 10,00 DO 16,00 H

Organizuje: Inštitút konštelácií prosperity
pre účastníkov a absolventov výcvikov konštelácií,
systemickej práce, poradenstva a koučingu

Prihlášky: info@StastnaRovnovaha.sk a info@ProfitMedia.sk

Vstupné: 36,90 eur

top