Ing. Silvia Struhárová, PhD.

inšpirátorka, líderka, manažérka, komunikátorka, novinárka, publicistka, vizionárka, konštelárka, spisovateľka a koučka

  • spoluzakladateľka Profitmedia, s.r.o. (2010)
  • autorka komunikačno-zážitkovej kampane Slovensko potrebuje dobrých otcov, odmenenej prestížnou cenou Krištáľové krídlo v sekcii Filantropia (2013)
  • zakladateľka Zážitkového združenia AHOJ (2013)
  • autorka a lektorka programu osobného rozvoja Šťastná rovnováha (2013)
  • zakladateľka medzinárodného Inštitútu konštelácií prosperity (2018) 

Má rada život a ľudí na Zemi a hviezdy na nebi. Absolvovala dve vysoké školy. Okrem toho sa venovala štúdiu hudby, maľby, umenia, literatúry, astronómie a architektúry.

V roku 2008 obhájila na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave doktorandskú prácu u významného reprezentanta pôvodnej slovenskej žurnalistickej školy profesora Juraja Vojteka. Absolvovala ďalšie kurzy a tréningy žurnalistiky, komunikácie, médií a public relations.

Externe prednášala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobila v mediálnom výskume i ako lektorka mediálnej výchovy a mediálnych tréningov. Prednášala na odborných konferenciách, festivaloch, panelových diskusiách… Zúčastnila sa celosvetových kongresov pracovníkov médií a umenia v zahraničí.

Je autorkou odborných článkov a štúdií, ktoré vyšli na Slovensku, v Českej republike a Veľkej Británii (Univerzita v Oxforde), je spoluautorkou vydania kompletnej série učebníc predmetu Mediálna výchova pre druhý stupeň ZŠ a stredné školy Štátneho pedagogického ústavu, ako aj vysokoškolských skrípt mediálnej tvorby Univerzity Cyrila a Metoda.

V médiách pôsobila 20 rokov. Začínala v študentskom rádiu Mladá garda a potom prešla radovými i manažérskymi pozíciami v celoslovenských a regionálnych tituloch všetkých mediatypov. Spoluzakladala printové tituly, rádiá, televízie a internetové portály. Tieto skúsenosti ju priviedli začiatkom roku 2010 s Ing. Miroslavom Masarykom k založeniu firmy Profitmedia s.r.o., ktorú dodnes vedie.

Na jej ceste ju ďalej posunuli Talent Dynamics, Balance Management, NLP, atp. Absolvovala viaceré výcviky systemických konštelácií a koučingu. Okrem toho sa venovala a venuje osobnému rozvoju a spirituálnemu rastu. Vedie retreaty na energeticky silné miesta Zeme.

Pochádza zo Slovenska a pôsobí v SR, ČR, Francúzsku, Anglicku a Španielsku.

Patrick Monnot

krízový kouč, vedomý manažér a spolupracujúci lektor, inšpirátor, astronóm, ekostaviteľ, vývojár a vynálezca, vizionár a konštelár

Po celý život podniká a vytvára nové koncepty a originálne produkty. Od mladosti vo Francúzsku a od roku 1993 v ČR. V súčasnosti vedie firmy Hifun a Newrock.

Popri tom navštevoval semináre osobného rozvoja. Jeho učiteľmi boli Michel Petit (FR), David Hykes (USA), Matthieu Ricard (FR), Shams-Ud-In (Nemecko), Bhagat J. Zeilhofer (Nemecko-ČR), Čeněk Rosecký (ČR) a ďalší.

Pochádza z Francúzska a pôsobí v SR a ČR.

Adriána Korimová

asistentka seminárov systemických konštelácií

Pochádza z Rožňavy v Slovenskom krase. V roku 2016 ukončila Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika a rozhodla sa pre Floristickú tvorbu na Mendelovej univerzite v Brne. Štúdiu vďačí za nové obzory a  intenzívne vnímanie prírody, ktorú vníma ako dôležitú súčasť dnešného novodobého života. Cíti spoluzodpovednosť za Zem, preto sa zaoberá aj témami ochrany našej planéty.

Absolvovala kurz Silvovej metódy kontroly mysle, v súčasnosti zhromažďuje nápady a inšpirácie k internetovému podnikaniu, ktoré bude ľuďom prinášať radosť a chuť do života. Pripravuje sa aj na výcvik systemických konštelácií Silvie Marisi Struhárovej v roku 2020.

Pochádza zo SR a žije v  ČR.

top