Ing. Silvia Struhárová, PhD.

inšpirátorka, líderka, manažérka, novinárka, konštelárka, mentorka a koučka

spoluzakladateľka Profitmedia, s.r.o. 

autorka komunikačno-zážitkovej kampane Slovensko potrebuje dobrých otcov

zakladateľka Zážitkového združenia AHOJ

autorka, lektorka a terapeutka programu osobného rozvoja Šťastná rovnováha  

spoluzakladateľka Inštitútu konštelácií prosperity 

Má rada život a ľudí na Zemi a hviezdy na nebi. Absolvovala dve vysoké školy. Okrem toho sa venovala štúdiu hudby, maľby, umenia, literatúry, astronómie a architektúry.

V roku 2008 obhájila na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského doktorandskú prácu. Okrem toho absolvovala kurzy a tréningy žurnalistiky, komunikácie, public relations a kresťanských médií.

Externe prednášala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobila v mediálnom výskume i ako lektorka mediálnej výchovy a mediálnych tréningov. Prednášala na odborných konferenciách, festivaloch, panelových diskusiách…

Je autorkou odborných článkov a štúdií, ktoré vyšli na Slovensku, v Českej republike a Veľkej Británii (Univerzita v Oxforde), je spoluautorkou vydania kompletnej série učebníc predmetu Mediálna výchova pre druhý stupeň ZŠ a stredné školy Štátneho pedagogického ústavu, ako aj vysokoškolskej učebnice mediálnej tvorby Univerzity Cyrila a Metoda.

V médiách pôsobí 25 rokov. Začínala v študentskom rádiu Mladá garda a potom prešla radovými i manažérskymi pozíciami v celoslovenských a regionálnych tituloch všetkých mediatypov. Spoluzakladala printové tituly, rádiá, televízie a internetové portály. Tieto skúsenosti ju priviedli začiatkom roku 2010 s Ing. Miroslavom Masarykom k založeniu firmy Profitmedia, ktorú dodnes vedie.

Na jej ceste ju ďalej posunuli Talent Dynamics, Balance Management, NLP, atp. Absolvovala výcviky systemických konštelácií a koučingu. Okrem toho sa venovala a venuje osobnému rozvoju a spirituálnemu rastu. Vedie vedomé putovania a retreaty na energeticky silné miesta Zeme.

Pochádza zo Slovenska a pôsobí v SR, ČR, Francúzsku, Anglicku a Španielsku.

top