Ing. SILVIA Marisi MONNOT, PhD.

inšpirátorka, líderka, manažérka, komunikátorka, novinárka, publicistka, vizionárka, konštelárka, spisovateľka a koučka

 • spoluzakladateľka Profitmedia, s.r.o. (2010)
 • autorka komunikačno-zážitkovej kampane Slovensko potrebuje dobrých otcov, odmenenej prestížnou cenou Krištáľové krídlo v sekcii Filantropia (2013)
 • zakladateľka Zážitkového združenia AHOJ (2013)
 • držiteľka ocenenia Šľachetné srdce (2013)
 • autorka a lektorka programu osobného rozvoja Šťastná rovnováha (2015)
 • autorka konceptu Systemické konštelácie prosperity (2017)
 • zakladateľka medzinárodného Inštitútu konštelácií prosperity (2018)
 • spoluzakladateľka medzinárodného centra osobného rozvoja SHANTI pri Prahe (2020)
 • autorka špeciálnej metódy Kruhové konštelácie (2021)

Má rada život a ľudí na Zemi a hviezdy na nebi. Absolvovala dve vysoké školy. Okrem toho sa venovala štúdiu hudby, maľby, umenia, literatúry, astronómie a architektúry.

V roku 2008 obhájila na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave doktorandskú prácu u významného reprezentanta pôvodnej slovenskej žurnalistickej školy profesora Juraja Vojteka. Absolvovala ďalšie kurzy a tréningy žurnalistiky, komunikácie, médií a public relations.

Externe prednášala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobila v mediálnom výskume i ako lektorka mediálnej výchovy a mediálnych tréningov. Prednášala na odborných konferenciách, festivaloch, panelových diskusiách… Zúčastnila sa celosvetových kongresov pracovníkov médií a umenia v zahraničí.

Je autorkou odborných článkov a štúdií, ktoré vyšli na Slovensku, v Českej republike a Veľkej Británii (Univerzita v Oxforde), je spoluautorkou vydania kompletnej série učebníc predmetu Mediálna výchova pre druhý stupeň ZŠ a stredné školy Štátneho pedagogického ústavu, ako aj vysokoškolských skrípt mediálnej tvorby Univerzity Cyrila a Metoda.

V médiách pôsobila 20 rokov. Začínala v študentskom rádiu Mladá garda a potom prešla radovými i manažérskymi pozíciami v celoslovenských a regionálnych tituloch všetkých mediatypov. Spoluzakladala printové tituly, rádiá, televízie a internetové portály. Tieto skúsenosti ju priviedli začiatkom roku 2010 s Ing. Miroslavom Masarykom k založeniu firmy Profitmedia s.r.o., ktorú dodnes vedie.

Na jej ceste ju ďalej posunuli Talent Dynamics, Balance Management, NLP, atp. Absolvovala viaceré výcviky systemických konštelácií a koučingu. Okrem toho sa venovala a venuje osobnému rozvoju a spirituálnemu rastu. Vedie retreaty na energeticky silné miesta Zeme.

Pochádza zo Slovenska a pôsobí v SR, ČR, Francúzsku, Anglicku a Španielsku.

Patrick Monnot

krízový kouč, vedomý manažér a spolupracujúci lektor, inšpirátor, astronóm, ekostaviteľ, vývojár a vynálezca, vizionár a konštelár
 • lektor programu osobného rozvoja Šťastná rovnováha (2015)
 • spoluzakladateľ medzinárodného Inštitútu konštelácií prosperity (2018) 
 • spoluzakladateľ medzinárodného centra osobného rozvoja SHANTI pri Prahe (2020)

Po celý život podniká a vytvára nové koncepty a originálne produkty. Od mladosti vo Francúzsku, od roku 1993 v ČR a od roku 2015 v SR.

Popri tom navštevoval semináre osobného rozvoja. Jeho učiteľmi boli Michel Petit (FR), David Hykes (USA), Matthieu Ricard (FR), Shams-Ud-In (Nemecko), Bhagat J. Zeilhofer (Nemecko-ČR), Čeněk Rosecký (ČR) a ďalší.

Pochádza z Francúzska a pôsobí vo Francúzsku, SR a ČR.

top