Strategický manažment vám poskytne presný výhľad a návod na:

  • cestu krátkodobého a dlhodobého rozvoja – vás osobne a vašich ľudí
  • prekonanie a zvládnutie kríz pre najvyššie dobro všetkých zúčastnených
  • výber správnych rozhodnutí v prípade potreby zmeny a posunu
  • novodobé líderstvo v škole, organizácii či firme
  • vedomé dosahovanie novej kvality, cieľov a úspechov.

Vďaka nemu sa súčasne dostanete do prúdu rovnováhy – šťastnej a dokonalej situácie, veď všetko prebieha harmonicky a plynie prirodzene. Všetky živé bytosti okrem ľudí majú automatický vyrovnávací softvér, vďaka ktorému urobia v danej chvíli to, čo je pre zachovanie života nutné. Človek dostal navyše do vienka slobodnú vôľu, a tú sa po špirále vývoja vedomia učí zvládať v prospech seba a ľudstva, ktoré spolutvorí.

Myseľ(ego) chce chrániť, ale rozdeľuje. Srdce spája a láskou presvetľuje svet.

Život v harmónii mysle, srdca, intelektu a duše je cestou, na ktorú sa postupne vydáva stále viac ľudí aj v pracovnom živote. Tento prerod do Novej Doby chce od nás trochu odvahy a námahy, ale výsledky stoja za to.

Cieľom strategického manažmentu a systemického koučingu je odhaliť skutočné rozvojové potreby človeka a vášho tímu smerom k plnému potenciálu. Budete mať zrazu jasno v tom, čo je treba ponechať a čo treba zmeniť.

Spoločne vám nastavíme rozvojový plán na mieru a po 6 až 12 mesiacoch budete môcť krok po kroku získať úplne presné informácie o progresívnom vývoji vášho osobného rozvoja.

Povieme si viac aj o vašich nových zdrojoch motivácie, odhalíte skryté riziká, zistíme, koľko energie máte pre ďalšie zmeny a uvedomíte si svoje skryté pohnútky a postoje k tomu, čo robíte a prečo to robíte.

Systemický koučing je priamou cestou k plnému osobnostnému potenciálu a šťastnému bytiu. Poskytne vám vhľady do zákonitostí systémov, ktorých ste súčasťou, pri nezasahovaní do podstaty vašej osobnosti a s podporou rozvoja vašej jedinečnej originality.

Uvoľníme spolu bloky, negatívne programy a obmedzujúce presvedčenia, nájdeme alternatívne formy postojov a podstatne šťastnejších riešení životných situácií.

Koučing pokrýva 7 základných oblastí života: mentálnu, pracovnú, finančnú, vzťahovú, spoločenskú, psychickú a fyzickú. Spolu odhalíme príčiny a pochopíte s tým spojené strachy a životné lekcie. Uvedomíte si a ukončíte to, čo je treba doriešiť, aby ste aktívne, slobodne, samostatne a vedome vykročili vpred. Zostavíme plán vášho osobného a pracovného života tak, aby sa trvalé šťastie stalo vašim každodenným sprievodcom. Ide o proces, ktorý si vyžaduje čas i trpezlivosť, ochotu prijať a spracovať  pozitívne zmeny a novinky. Keď sa zmeníte vy, ostatní sa začnú správať k vám inak, budú vám prichádzať do života noví ľudia a iné situácie. Každý deň vášho života bude naplnený šťastím, pokojom a pohodou. Je to najviac, čo môžete urobiť pre seba, pre iných a celkove pre tento svet.

Ideálny je trojmesačný program v dotácii 7, 14 alebo 21 hodín. Energetická výmena: osobne 68 eur/90 minút, online a telefonicky 38 eur/60 minút.

top