Mgr. Klára Grosmannová, Litfond

Napriek tomu, že rok pred nástupom na vysokoškolské štúdium novinárstva som absolvovala povinnú redakčnú prax v tzv. závodnom časopise Ponitriansky stavbár (bolo to v Nitre, keďže som tam bývala), okrem dvoch kolegov v tomto týždenníku a troch ďalších v okresných novinách Nitriansky hlas som veru žiadneho “živého“ novinára dovtedy nepoznala.

Nik mi teda ani nemohol dať cenné profesijné rady, prakticky nikoho som sa nemohla spýtať na pozitíva, prípadne  úskalia novinárskej práce. Ani v mojej rodine nebol nik novinár. A o počítačoch, internete, mobilných telefónoch sa nám vtedy ešte ani nesnívalo. Akurát televízne vysielanie na Slovensku sa blížilo k prvej desaťročnici… Písal sa totiž rok 1966.
Toto všetko mi prebleslo mysľou, keď som sa v roku 2011 ocitla v nitrianskom letnom tábore mediálnej tvorby. Nie náhodou som sa vrátila do rodného mesta. Hnala ma aj zvedavosť: prečo si deti od osem do štrnásť rokov vybrali letný tábor zameraný na novinárstvo, čo o novinárstve vedia a čo chcú vedieť, napokon zvedavá som bola aj na ich začiatky (otázky, rozhovory, besedy, tvorbu Prázdninovín). Budú z nich novinári? Posmelím ich alebo odradím? Deti som si získala, osmelili sa, vypytovali sa, dokonca boli vtipné. Bol to už druhý ročník projektu (pokračoval aj cez prázdniny v tomto roku tretím ročníkom), jeho úspešnou autorkou je riaditeľka Profitmedie Ing. Silvia Struhárová, PhD.
Možno, že spomedzi týchto šikovných detí sa o niekoľko rokov skutočne niektoré vyberú na novinársku dráhu. Mali možnosť pýtať sa píšucich novinárov i novinárov v elektronických médiách, či fotoreportérov, aká je práca v politike, ekonomike, kultúre, športe. Dozvedeli sa však, že to nie je len výslnie (mnohí ma poznajú a obdivujú), ale každodenná drina: poznať svoj okruh problémov, ľudí, získavať exkluzívne informácie a vedieť ich čitateľovi, poslucháčovi, divákovi podať zrozumiteľne, atraktívne, čo najskôr.
Ak sa zámer vydarí, tábory boli veľmi osožné, možno, že každá profesia by mala mať takúto „zálohu“.

Mgr. Klára Grosmannová, predsedníčka sekcie žurnalistiky a novinárskej fotografie Literárneho fondu, ktorá finančne podporuje mediálne tábory, novinárka s vyše 40-ročnou praxou v denníkoch, členka Predstavenstva SSN

top