Výzvy a dary PRELOMOVÉHO ROKA a vstupu do novej éry 2020

Čo nám prináša prelomový rok 2020? Rok 2020 je časovým úsekom, v ktorom všetci na planéte a všetky znamenia zverokruhu dostanú nové príležitosti. Ide o míľnik na ceste ľudí i spoločností, pretože prináša začiatok novej éry: konštelácia dvoch osudových planét, Jupitera a Saturnu spustí nový vývojový cyklus ľudstva. Tieto planéty sú od staroveku považované za indikátory kvality času – pretože k tomu, aby nastala konštelácia v ďalšom znamení, musí ubehnúť približne 200 rokov, a aby sa prešlo každým znamením zverokruhu musí ubehnúť 800 rokov. Takže sa všeobecne predpovedá, že KONŠTELÁCIA 2020 PRINESIE VEĽKÉ ZMENY VO SVETOVEJ POLITIKE A EKONÓMII. Navyše stojíme na štarte ďalších veľkých zmien, pretože práve v tomto období aj ďalšie významné vývojové cykly končia. V roku 2020 sa teda začína vek, počas ktorej budeme písať úplne novú históriu Zeme.

I. Prehľad súvislostí

 • Staré vývojové cykly končia a nové vývojové cykly otvárame
 • Každý individuálne rozhoduje o tom, čo bude – tým, čomu a komu dáva, alebo nedáva svoju
  pozornosť, svoj čas a svoju energie
 • Život je zmysluplné božské dobrodružstvo – a my sme herci i režiséri zároveň
 • Nový uhol pohľadu
 • Iná kvalita a prežívanie života na Zemi
 • Hľadanie nových ciest, pretože staré spôsoby riešenia na súčasné otázky už nefungujú
 • Významné posuny v osobnom i kolektívnom vedomí
 • Veľké výzvy a šance pre každého
 • Lekcie na všetkých úrovniach
 • Ochrana planéty pred naivným ničením a vedomá práca pre rozkvet nášho spoločného domova – Zeme
 • Udalosti, ktoré budú mať dopad na jednotlivca zvlášť a všetkých spolu
 • Potrebu naladiť sa na dianie a uvedomiť si, čo sa deje na Zemi i na celogalaktickej úrovni a čoho je naša generácia súčasťou
 • Pre Novú Zem sa rozhodne viac a viac ľudí.

II. Čo je dôležité

 •  Sme kvapkami v oceáne a každý z nás si tvorí svoj osobný svet. Podľa jeho pripravenosti a dobrej vôle vymaniť sa z klietky ega a konzumného systému, ktorý spotrebováva zdroje pre zajtrajšok, pre naše deti a budúce generácie
 • Preto je v týchto prelomových časoch veľmi dôležité uvidieť a prijať veci také, aké sú a zaujímať sa o to, čo sa deje. Napojiť sa na svoju intuíciu a najvyšší zdroj.
 • Vyberať si slová, ktoré vyslovím, vedome. Pretože ich vibrácie tvoria realitu.
 • Matriarchát a patriarchát sme tu už mali. Teraz sa otvárame pre rovnováhu ženských a mužských princípov na Zemi a dôležité je každý deň si uvedomovať a žiť ich rovnocennosť.
 • Tvorí sa Nové ženstvo. Nutná je hlboká a široká očista starého, deformovaného a doráňaného ženstva.
 • Piliermi nového „svetonázoru“ sa stávajú: rovnováha, radosť v srdci a rovnocennosť s mužmi.
 • Všetky tieto zmeny menia aj pracovnú sféru a biznis.
 • Tvorí sa nový spôsob vedenia ľudí, kde sú dôležité: integrita, vedomá komunikácia a rozvitá emočná inteligencia.
 • Vytvárame nový spôsob podnikania – vedomý biznis s ohľadom na osobnú a spoločenskú zodpovednosť.
 • K tomu, aby bol človek naozaj úspešný a šťastný, je treba ľudsky dospieť a konať vedome.
 • Prevziať za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť aj s dôsledkami, bez výhovoriek na iných ľudí alebo vonkajšie okolnosti.
 • Pravdivosť a láskyplnosť, tolerancia a ohľaduplnosť, súcit a spolupráca, tvorba pozitívnych pocitov a emócií. Každý z nás si vyberá myšlienky a emócie (z nadvedomia, z kvantového poľa, zo zápisov rodových programov, atp.) podľa zákona príťažlivosti.
 • Sústavne čistiť naše podvedomie a detoxikovať telo.
 • Sme prijímače a vysielače energií.
 • Máme zrkadlové neuróny.
 • Srdce tvorí pocity. Hlava tvorí myšlienky. Telo tvorí emócie.
 • Nové informácie. Čomu dáme a nedáme našu pozornosť, energiu a čas.
 • Oddeľuje sa zrno od pliev. Tieto skúšky skladáme každý sám za seba… Zrno tu zostane a plevy odveje vietor času.

III. Zmysluplná práca a vedomé podnikanie

Poďme sa pozrieť predovšetkým na zmeny v oblasti práce, biznisu a podnikania. Ľudia začnú vyhľadávať a uprednostňovať prácu, ktorá im dáva zmysel, ktorá ich napĺňa a kde využijú ich prirodzené talenty a dary. Podnikanie sa postupne zmení na vedomé, pretože iba také jeho aktérom zaistí pozitívnu karmu, úspech, pohodu a šťastie.

„To, co nás dělá lidmi, to, díky čemu žijeme svůj život jako lidské bytosti, je skutečnost, že máme vědomí. Že můžeme věnovat pozornost tomu, co je pro nás důležité, že můžeme jít za svými cíli a dělat v životě různá rozhodnutí; že se můžeme učit, co funguje a co nefunguje, co nás dělá šťastnými a co naopak nešťastnými, a postupem času si pak možná vybudujeme život, který vede ke smyslu, ke štěstí, k radosti, k naplněným vztahům a k pocitu propojení – prostě ke všem těm věcem, kvůli kterým stojí za to žít.“ Fred Kofmann

Zvieratá sa riadia inštinktmi, ľudia majú slobodnú vôľu. Preto je posun smerom k uvedomelému konaniu tak dôležitý. Vo svete vedomého biznisu sú hlavnými zásadami:
1. bezpodmienečná zodpovednosť – nám dáva možnosť a slobodu byť tvorcom nášho osobného a pracovného života i podnikania.
2. neochvejná vnútorná integrita – nám poskytuje skutočnú sebadôveru a vždy nás vedie k úspechu, k zdravej hrdosti a autentickej sebahodnote.
3. vedomá a autentická komunikácia – umožňuje nám vyslovovať svoju pravdu a zároveň sa dozvedať pravdu druhých.
4. konštruktívne vyjednávanie – vede k hladkej spolupráci ľudí, pre ktorých je rozdielnosť ich názorov zdrojom vzájomného obohatenia.
5. emočné majstrovstvo  – spočíva v zvládaní emócií bez ich potlačovania, alebo jedovatých útokov voči okoliu.
6. prepojenie materiálnych a spirituálnych zákonov v živote i v práci – vedie k
nájdeniu vnútorného zmyslu, šťastia a naplnenia.
7. uvedomelé zužitkovanie vlastného vnútorného potenciálu a pravého ľudského bohatstva – nám poskytuje siahnuť si na tú najvyššiu možnú slobodu, po ktorej každý z nás v hĺbke duše a srdca túži.

„Pravda nie je v číslach, ale v zmysle, ktorý im dáme“. Peter Senge

Z toho môžeme odvodiť nosné piliere dlhotrvajúceho úspechu, šťastia a naplnenia:

 • bezpodmienečná zodpovednosť
 • bytostná integrita
 • prirodzená pokora
 • autentická komunikácia
 • konštruktívne vyjednávanie
 • bezchybná spolupráca
 • rozvoj emocionálnej inteligencie
 • práca v súlade s vnútornými hodnotami
 • vedomá tvorba služieb a produktov pre ľudí

IV. Sila prítomnosti

„Život poskytuje človeku také zážitky, ktoré usmerňujú rozvoj jeho vedomia. A odkiaľ vieme, že potrebujeme práve ten alebo onen zážitok? No predsa odtiaľ, že ho prežívame v tejto chvíli.“ Eckhart Tolle

Máme za sebou tri náročné roky – rok 2017 bol jednotkový a vládlo mu Slnko, rok 2018 bol dvojkový a vládla mu Venuša a rok 2019 bol trojkový a vládol mu Merkúr… Tento čas nás pripravil na manifestáciu všetkých túžob, zámerov, cieľov, modlitieb a prosieb, ktoré sme v týchto rokoch vytvorili, do hmoty a do nášho života a sveta v tomto roku. O roku 2020 písal už Nostradamus a určite ste počuli viacero rôznych predpovedí. No podstatné je to, že čomu uveríte a v čo veríte. Čo prijímate a čo odmietate. Pretože podľa toho žijete a TO sa vám deje. Pozorujte, preciťujte, navnímavajte bez hodnotení a súdov a utvárajte si Vašu pravdu. Vedecké výskumy už koncom 20. storočia potvrdili, že žijeme podľa toho, čomu veríme. A v každom okamihu máme možnosť vybrať si z nekonečného počtu možností. Ide teda o to, vybrať si správne – pre naše skutočné dobro. Všetci sme energia. Cyklus vývoja duše bol v roku 2019 ukončený. Z roly závislých obetí a vinníkov (vek
Rýb) sa prirodzene posúvame do roly vedomých tvorcov (vek Vodnára). Podstatné pre to je odovzdanie sa prirodzenému toku vývoja a života a vzdanie sa strachu pred novým. Znamená to s odovzdaním a dôverou, bez odporu a strachu sa postaviť nad priepasť a vzlietnuť. Absolútna dôvera v silu života a najvyššej inteligencie, ktorá nás jednoducho presahuje. Mnoho ľudí sa ma pýta, čo to znamená žiť vedome? Spojiť sa so svojou hlbokou múdrosťou, vidieť veci v súvislostiach, s uvedomením si dôsledkov našich slov, túžob, zámerov, myšlienok, rozhodnutí a činov. Toho, čo robím a ako to robím – i toho, že niečo nerobím a nedám tomu v živote priestor, pozornosť a energiu.
„Existujú iba dva dni v roku, keď nemôžeme nič urobiť. Jeden sa volá včera a druhý zajtra.“ Dalajláma
Každoročne sa ľudia na prelome rokov obzrú nazad na ostatných 12 mesiacov a podľa ich schopností a možností sa snažia navnímať a naladiť na to, čo prichádza s novým rokom. Zvyčajnou otázkou je preto: „Aký bude rok 2020?“ A správnou odpoveďou: „Taký, aký si ho vytvoríme a urobíme.“ Áno, ale: Teoreticky máme v každej sekunde nekonečné množstvo rôznych možností vývoja a smerovania ďalšej cesty. No niektoré aspekty prevažujú alebo sú posilnené viacerými všeobecnými vplyvmi, ako sú – vibrácie čísel, energia symbolov, masy energie zhmotnenej v planétach, kométach či hviezdach – a ich kombináciami.
Vždy je preto pre človeka dôležité byť informovaný o kvalite času, ktorý ich sumarizuje a je múdre a užitočné byť v súlade s aktuálnym dianím, šancami a výzvami, aby sme sa márne nenamáhali a netrpeli zbytočne. Naši predkovia hojne pozorovali, skúmali a zužitkovali spomínané mocné nástroje predpovedania vývoja dejín. Nadviažeme teda na túto osvietenú tradíciu a pozrieme sa spolu na niektoré zásadné šance a výzvy, ktoré nám rok 2020 prináša.
V porovnaní s inými myšlienkovými formami, vývojovými stupňami a prejavmi vedomia sme my ako ľudské bytosti dostali do vienka slobodnú vôľu. Preto máme v každej situácii možnosť výberu vonkajšieho objektu alebo vnútorného postoja – s tým, že zodpovednosť za voľbu aj s dôsledkami a súvislosťami nám je ponechaná. To je podstata prirodzenej univerzity života. To je motor napredovania a rozvoja Univerza, Vesmíru, Najvyššej inteligencie a Veľkolepého božského stvoriteľského plánu, ktorý sa o nás s láskou stará a nás v každom ohľade presahuje.

V. Čo nám to prináša?
Nový vek sa nerodí ľahko. Ľudia sa bránia zmene, pretože ich vytrháva z doterajšieho relatívneho pohodlia a bezpečia. Napríklad tvorcovia spoločenského a ekonomického systému sa snažia udržať sa a ho čo najdlhšie, i keď je zrejmé, že stará Zem končí a nová Zem začína.

„Ego sa spaľuje a transformuje cez bolesť“. Eckhart Tolle

   Výzvami roka 2020 a nového veku bude vedomá striedmosť, uvedomelé šetrenie a rozumné hospodárenie na Zemi. Lepšie hospodáriť budeme musieť s vodou, potravinami, Zemou a vôbec všetkým, čo súvisí s materiálnym zabezpečením. Budú musieť byť zverejnené známe spôsoby, ako stavať energeticky pasívne bývanie.
Podľa čínskeho kalendára to má byť všeobecne rok hojnosti a štedrosti, keďže bude rok pod vládou kovového potkana, alebo myši a podľa čínskeho zverokruhu začína 26. januára. Najlepšie sa budú mať ohnivé a zemské znamenia. Rok nám má priniesť šťastie, nové perspektívy, pracovné možnosti i dobrodružstvá, dodá nám potrebnú odvahu a sebadôveru. Dokonca zvyšuje schopnosť konať, priťahuje zaujímavé príležitosti, podnikanie a investície. Ale aj veľké zmeny na všetkých úrovniach – v oblasti kariéry, práce, osobného rozvoja, vzťahoch a láske. Kovová krysa praje láske, voľnému času, záľubám, koníčkom a varuje ped úbytkom životných síl a honbou za peniazmi.
Podľa prírodných národov a šamanských predikcií je rok 2020 rokom nových začiatkov vo všetkých oblastiach. Staré spôsoby riešení alebo reakcií na podnety nám už na Zemi nebudú fungovať a budeme musieť hľadať iné – nové. Je iba na nás, či sa rozhodneme pre strach, alebo lásku. Oboje, ani kompromisy, nie sú možné, pretože sú to opozitá. Tam, kde vládne strach, ktorý plodí energetické bloky a človeka úplne paralyzuje, nemôže prúdiť energia lásky a naopak, tam je vládne láska, nie je priestor pre strachy a miesto pre obavy.
Rok 2020 je teda aj o prehodnotení partnerských a medziľudských vzťahov, o ukotvení sa v energii na planéte Zemi, o spoločenských roliach. Bude poznamenaný aj hlbokým liečením a návratom k nášmu pôvodnému absolútnemu zdraviu. Dve dvadsiatky v roku 2020 sú symbolom duchovného prebudenia duší, pretože iba cez tento proces môže prísť vykúpenie a znovuzrodenie ako vyvrcholenie kola života.
Tento rok nikomu nič neodpustí. Aby sme sa stali celistvými a uzdravenými bytosťami a milovali naše telo, dušu a prijali dar života, všetky duše na Zemi budú robiť veľké rozhodnutia. Môžeme dosiahnuť veľký úspech a vyliečenie, ale aj prežiť hĺbku a pád. Vzťahy majú šancu byť úplne uzdravené. Láska, harmónia a sexualita v nich sa posunú na oveľa vyššiu úroveň. Dve dvadsiatky symbolizujú dve labute a otvárajú nám srdcia.       Cez naše srdce, vnútorné dieťa a citový vzťah k samému sebe prúdi k nám a do nás premena lásky. Citové vzťahy a ich hranice budú rešpektovať naše osobné potreby.
Mytologický liečiteľ Chiron v tomto roku poputuje znamením Barana i Býka a prebudí všetky živly – zem, vodu, vzduch i oheň. Je preto pravdepodobné, že nastanú prírodné katastrofy. Teraz sa to deje v Austrálii, kde zomierajú a trpia stovky zvierat, stromov a rastlín.
Každá naša myšlienka a skutok budú skutkom novej karmy. Urán vo Vodnárovi prinesie rozpustenie starých a nefunkčných štruktúr, závislých citových väzieb, ezoterických, náboženských a duchovných neprávd. Aj v týchto sférach dôjde k očiste od podvodníkov.
Ďalším významným bodom konca starého je karmická Čierna luna, ktorá 27. januára prejde do znamení Barana a utvorí konjunkciu s Chironom. Čierna luna potom 21. októbra prestúpi do zemského Býka.
Od 2. decembra 2019 do 19. decembra 2020 bude Jupiter v znamení Kozorožca. Podľa astronómie je Jupiter najväčšou planétou našej slnečnej sústavy. Z astrologického hľadiska je Jupiter prvou z piatich pomalých planét, ktoré nás budú v prvej polovici roka brzdiť a spomaľovať. Podľa planetárneho pôsobenia v danom znamení zverokruhu je Jupiter planétou rozkvetu a expanzie, zákonov a spravodlivosti, optimizmu, šťastia, ochrany a božského vedomia. Jupiter v kozorožcovi potrestá duchovnú pýchu a politickú ctižiadosť. Vplyv Jupitera v konjunkcii s Plutom v zemskom znamení Kozorožca podporí rekonštrukciu vlád a odchod určitých politikov zo scény. V systéme retrográdneho postavenia od 15. mája do 12. septembra 2020 prezentuje Jupiter existenciu a vzťahy vládneho systému, autority, hierarchiu, zákony, vládnutie a politiku.
20. marca vstúpi Slnko do ohnivého a kardinálneho znamenia Barana a astrologicky začína nový rok – príchodom jarnej rovnodennosti a jari. Dominantnou planétou bude Neptún, ktorý na 18 stupni znamenia Ryb v konjunkcii s ascendentom, Slnkom na nultom stupni Barana a Čiernou lunou v konjunkcii s Chironom na štvrtom stupni Barana spustia lavínu: ak sme pripravení a máme na našej životnej ceste prirodzene dospieť k určitému poznaniu, Neptún ako vládca vodných Rýb nám v roku 2020 otvorí duchovné pramene poznania. Ak sme na to ešte nedozreli, počkáme si na to a zatiaľ zopakujeme doterajší vývoj duše cez inkarnácie. Dôležité je mať v roku 2020 vo veciach jasno, pretože protiľahlým znamením Rýb je racionálna zemská Panna. Ak budeme pripútaní k
existujúcim citových väzbám, k neistote, k strachu, k vytváraniu domnienok, bez úprimnej snahy vytvoriť si vlastný názor na danú vec, výsledkom bude chaos v nás a psychické ochorenia. Láska a vyššie poznanie prichádza iba cez bránu nášho srdca. Dajme preto radšej priestor láske, tolerancii, ohľaduplnosti a úcte k nám samotným, našim blížnym a k Zemi.

VI. Vývojové cykly vedomia
K hlbšiemu pochopeniu súvislostí sa ešte vráťme k téme vývojových cyklov na Zemi.
Asi viete, že trvá 2160 rokov, keď Zem prejde jedným znamením zverokruhu. Vynásobením dvanástkou dostávame vek – dlhodobý vývojový cyklus 25 920 rokov, počas ktorého sa naša slnečná sústava otočí okolo centrálneho slnka galaxie Mliečna dráha.
Planéta Neptún symbolizuje Božské vedomie, čisté vedomie alebo univerzálne vedomie. Celým zverokruhom prejde za 164 rokov. Do 30. marca 2025 bude Neptún v poslednom znamení – Rýb, ktorým aj vládne.
Každých 164 rokov dochádza k posunu vedomia na ďalší vývojový stupeň, keď stúpame do vyšších vibrácií. Človek je na to postupne pripravovaný, pretože telo a myseľ na vyššie energie môže reagovať pocitom záťaže. Ak by do človeka vstúpilo čisté Svetlo naraz, spálilo by ho to do tla.
Naše telo a myseľ sa preto postupne pripravujú na jemnejšie, ale silnejšie vibrácie. Mení sa telo, DNA, strava, myslenie a následne aj prežívanie. Keď Neptún prejde celým zverokruhom, tak to symbolizuje posun vedomia, ku ktorému teraz dochádza.
Dokončujeme integráciu – celistvosť vedomia, keď sa „otvára brána“ k možnosti vystúpenia zo starých zápisov a vloženia novej matrice. Kolektívne vedomie sa podľa postavenia hviezd dostáva do posledných piatich rokov vývoja.
Ryby symbolizujú nekonečno, blaženosť, keď sa všetko navráti do oceánu jednoty. V rovine hmoty to poukazuje na klam, ilúziu a určitý závoj, ktorý nám zakrýva reálnu skutočnosť. Úlohou človeka je to rozpoznať a obohatiť sa vo svojom prežívaní života o kvality ohľaduplnosti, milosrdenstva, súcitu, pokory, odpustenia a spolupatričnosti – uznaním toho, že všetci sme jedno, teda spolutvoríme jednotu vedomia. Základom je prestať sa báť, lebo strach je najnegatívnejšia emócia a kde je strach, nemôže prúdiť láska, teda božské vedomie. Najdôležitejšie je u každého človeka individuálne zastavenie boja s inými, koniec ubližovania, ponižovania a vyvyšovania sa.
No stupeň ľudského dozrievania a duchovného prebúdzania sa jednotlivých ľudí je individuálny. Preto nečakajte, že všetci sa začnú hneď správať božsky a osvietene. V každom cykle je vidieť určitý posun, teda aj v každom z nás. Podľa jednotlivých planét máme niekoľko cyklov, ktoré ukazujú na vývoj kolektívneho vedomia.
Planéta Urán prejde celým zverokruhom za 84 rokov. V priebehu tohto cyklu sa učíme byť slobodní, pravdiví a vedomejší si našej individuality a originality, zároveň prechádzame technickým a vedeckým rozvojom. Urán jeho cyklus, vstupom do znamenia Barana, začal 28. mája 2010, keď začal proces poznávania a oslobodzovania nášho božského Ja v zmysle: „Kto som a kam smerujem?“ Všetkým sa naplno otvorila cesta sebapoznania. Nie je to móda, ale ale nutná súčasť kolektívneho vývoja. Potom 15. mája 2018 Urán vstúpil do znamenia Býka a my sme sa začali oslobodzovať a výrazne meniť naše hodnoty, postoj k peniazom, k telu, k stravovaniu a podobne.
Začal náš veľký návrat k prírode a k prirodzenosti. Cyklus Pluta prebieha 254 rokov, a preto počas života zažijeme pobyt Pluta len v niektorých znameniach. Pluto symbolizuje transformáciu, ktorá sa deje cez symbolickú smrť starej kvality a znovuzrodenie novej. Od roku 2008 do marca 2023 stojí Pluto v Kozorožcovi. Prechádzame preto teraz zmenou spoločenského poriadku a zodpovednosti. Ak nie sú vládnuce autority zrelé a múdre,
sú tlačené k inému prístupu. Zväčšuje sa nespokojnosť, pretože má dojsť k potrebnému prerodu. Staré štruktúry už nefungujú, je nutné vytvárať nové štruktúry spoločnosti. Potom Pluto vstúpi do znamenia Vodnára, ktorý prinesie naozajstný pokrok a nájdenie novej cesty. Do popredia sa dostane téma slobody, bratstva, rovnosti a prejavenie individuality v službe celku. Pluto vo Vodnárovi bude do roku 2043.
Keď spojíte tieto cykly na časovej osi, môžete vidieť, akými veľkými a zásadnými zmenami v nás i okolo nás teraz prechádzame. Z toho vyplývajú nasledujúce trendy:
1. ochrana materskej planéty Zem a priaznivej klímy pre život pred zničením – na túto prioritnú tému upozorňuje od 10. 8. 2018 mladá švédska aktivistka Greta Thunberg jej piatkovými štrajkmi (pridávajú sa ďalší mladí ľudia v západnej Európe) a vystúpeniami na najvyšších medzinárodných fórach.
2. návrat k prírode a hlboké napojeniu na ňu – dosiahli sme extrémny stupeň pohodlnosti a spotrebného spôsobu života (ako si mnoho generácií našich predkov nepamätá) čo ľuďom prinieslo bezcitnosť a absolútnu odpojenosť od Zeme, od jej ďalších obyvateľov a všetkého živého.
3. ukončenie patriarchátu a otvorenie novej etapy rovnosti a rovnocennosti mužstva a ženstva na Zemi – nastáva čas rovnováhy, úcty a spolupráce, je možné spojiť logiku a intuíciu, hmotu a ducha, ženské a mužské kvality.
4. nástup uvedomelého podnikania a zmysluplnej práce – človeku dávajú zmysel, uživia ho, bavia ho, keď nevníma únavu a čas, keď cíti naplnenie a zužitkovanie jeho originality, schopností a jedinečných darov.

Zdroje: dlhoročné štúdium a vlastná skúsenosť, knihy a internet

NA ZÁVER VÁM PRAJEM RADOSTNÝ, LÁSKYPLNÝ, DOBRODRUŽNÝ A ZDRAVÝ
PRELOMOVÝ ROK 2020, BOHATÝ NA UVEDOMENIA, ZÁŽITKY A DARY HMOTY I
DUCHA. TEŠÍM SA NA NAŠE SPOLU-TVORENIE ŠŤASTNEJŠIEHO, CITLIVEJŠIEHO,
POKOJNEJŠIEHO A KRAJŠIEHO SVETA A NOVÉHO VEKU NA ZEMI.
S úctou a Láskou
Silvia Marisi Struhárová

www.ProfitMedia.sk
www.StastnaRovnovaha.sk

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy

top