3

Významné ocenenia

28

Zmysluplných akcií

45

Úspešných kampaní

36

Spokojných klientov

382

Mediálnych partnerov

1526

Vyrobených komunikátov

Chcete prísť na konštelácie?

Prejdite na kalendár akcií

Prečo si nás zákazníci vyberajú

Náš slogan bol 8 rokov Profitmedia - Vaša inšpirácia a cesta k prosperite.

V roku 2018 sa pretavil do sloganu: Profitmedia - most k prosperite.

Tým je povedané všetko. Okrem toho prinášame:

 • Bohatstvo riešení
 • Zdravý postoj k času
 • Správne rozhodnutia
 • Praktické vizionárstvo
 • Obdivuhodnú kreatívu
 • Profesionálnu navigáciu
 • Ľudský empatický prístup
 • Spoločenskú zodpovednosť
 • Naskočenie na vlnu úspechu
 • Vedomé dosahovanie zámerov
 • Rovnováha mysle, hmoty a ducha
 • Manifestované a merateľné výsledky
Vladimíra Ašverusová

„Médiá a komunikácia!“ … Veľa ľudí si povzdychne a povie, že dostať médiá na ich akciu je nemožné. Ale tento názor som zmenila po spolupráci s firmou Profitmedia. Jej profesionálny a veľmi ľudský prístup nám umožnil propagovať akcie, ktoré boli určené pre širokú verejnosť, a na ktorých nikto nikoho „nezabil“ a predsa sa objavili v médiách.

Patrí jej veľká vďaka za to, ako sa o klienta starajú a za to, že pre nich nie je takmer nič nemožné :-).

Vladimíra Ašverusová /Europe Direct Nitra

top