INŠTITÚT KONŠTELÁCIÍ PROSPERITY

Zámerom založenia medzinárodného INŠTITÚTu KONŠTELÁCIÍ PROSPERITY v roku 2018 bolo vytvorenie zmysluplnej platformy pre podporu, šírenie osvety, vzdelávanie, prax a propagáciu geniálnej metódy osobného rozvoja Rodinné a systemické konštelácie a siete konštelárov na Slovensku, ktorí ju poskytujú klientom.
Koncept KONŠTELÁCIÍ PROSPERITY vyšiel z autorskej tvorivej dielne Profitmedia, s.r.o. na základe dlhoročnej práce a vzdelávania.
Ide o štvorstupňovú systemickú prácu pre žiadaný osobný posun klienta v súlade s prirodzeným poriadkom:

I. harmonizácia rodiny a vzťahov

II. kultivácia zdravia a vitality

III. upevnenie pracovnej pohody

IV. zabezpečenie dostatku a prosperity

Akcie inštitútu:

Naši absolventi

Andrea Starostová
 • Trenčín, SR
Anna Bučič
 • Rakúsko
Barbora Zibrínová
 • Nové Mesto nad Váhom, SR
Hana Dobrocká
 • Hnúšťa, SR
Ivana Valková
 • Bratislava, SR
Katarína
 • Bratislava, SR
Michaela Polakovičová
 • Viedeň, Rakúsko
Miroslava Palonder
 • Bratislava, SR
Monika Muránska
 • Bratislava, SR
Viera Srncová
 • Trenčín, SR
Želmíra
 • Košice, SR

Naši študenti

Dana Goňová, Nitra, SR,
Jana Muránska, Bratislava, SR
Janette
Radovana
Ivana
Zuzana
Ľubomíra

top