Mgr. Eva Martinovičová, konzultačná spoločnosť Edwell

„Každý z nás v sebe nesie veľa nevyriešených, nepochopených a neuzavretých situácií, programov a blokov. Nevieme, čo sa deje, prečo sa nám v rôznych oblastiach nedarí. Iba tušíme, že niekde v podvedomí, nevedomí, sú skryté a ovplyvňujú náš život.
Už dlhší čas som túžila niečo z hĺbky duše vytiahnuť na svetlo a vyriešiť. Rozhodla som sa pre Systemické konštelácie prosperity u Silvii Marisi Struhárovej. Veď kto z nás by si neprial mať viac hojnosti vo všetkých oblastiach života?
Celý deň bol pre mňa zážitkom. Bolo až prekvapujúce, ako sa otvára vedomie, vidíte, cítite inak. V konštelačných rolách vnímate súvis s vlastným životom a zrazu vám napadne, že naozaj všetko so všetkým súvisí.
Vo vlastnej konštelácii pochopíte, kde bola zablokovaná energia.
Viac vám neprezradím, vyskúšajte sami. A viete, čo je skvelé? Môj život sa mení. Najskôr nenápadne, ale pozitívne zmeny nabrali intenzitu. Vitaj PROSPERITA.

Mgr. Eva Martinovičová
konzultačná spoločnosť Edwell

Mária Szegediová, majiteľka firmy

…jeden z mojich najúžasnejších zážitkov v ostatnom čase. Systemické konštelácie prosperity sú jedinečným nástrojom pre človeka a jeho oslobodenie od nefungujúcich postojov, ktoré bránia prosperite na všetkých úrovniach života. ĎAKUJEM Silvii Marisi Struhárovej za veľký posun v mojom živote.

Mária Szegediová
Nitra

Mgr. Klára Grosmannová, Litfond

Napriek tomu, že rok pred nástupom na vysokoškolské štúdium novinárstva som absolvovala povinnú redakčnú prax v tzv. závodnom časopise Ponitriansky stavbár (bolo to v Nitre, keďže som tam bývala), okrem dvoch kolegov v tomto týždenníku a troch ďalších v okresných novinách Nitriansky hlas som veru žiadneho “živého“ novinára dovtedy nepoznala.

Nik mi teda ani nemohol dať cenné profesijné rady, prakticky nikoho som sa nemohla spýtať na pozitíva, prípadne  úskalia novinárskej práce. Ani v mojej rodine nebol nik novinár. A o počítačoch, internete, mobilných telefónoch sa nám vtedy ešte ani nesnívalo. Akurát televízne vysielanie na Slovensku sa blížilo k prvej desaťročnici… Písal sa totiž rok 1966.
Toto všetko mi prebleslo mysľou, keď som sa v roku 2011 ocitla v nitrianskom letnom tábore mediálnej tvorby. Nie náhodou som sa vrátila do rodného mesta. Hnala ma aj zvedavosť: prečo si deti od osem do štrnásť rokov vybrali letný tábor zameraný na novinárstvo, čo o novinárstve vedia a čo chcú vedieť, napokon zvedavá som bola aj na ich začiatky (otázky, rozhovory, besedy, tvorbu Prázdninovín). Budú z nich novinári? Posmelím ich alebo odradím? Deti som si získala, osmelili sa, vypytovali sa, dokonca boli vtipné. Bol to už druhý ročník projektu (pokračoval aj cez prázdniny v tomto roku tretím ročníkom), jeho úspešnou autorkou je riaditeľka Profitmedie Ing. Silvia Struhárová, PhD.
Možno, že spomedzi týchto šikovných detí sa o niekoľko rokov skutočne niektoré vyberú na novinársku dráhu. Mali možnosť pýtať sa píšucich novinárov i novinárov v elektronických médiách, či fotoreportérov, aká je práca v politike, ekonomike, kultúre, športe. Dozvedeli sa však, že to nie je len výslnie (mnohí ma poznajú a obdivujú), ale každodenná drina: poznať svoj okruh problémov, ľudí, získavať exkluzívne informácie a vedieť ich čitateľovi, poslucháčovi, divákovi podať zrozumiteľne, atraktívne, čo najskôr.
Ak sa zámer vydarí, tábory boli veľmi osožné, možno, že každá profesia by mala mať takúto „zálohu“.

Mgr. Klára Grosmannová, predsedníčka sekcie žurnalistiky a novinárskej fotografie Literárneho fondu, ktorá finančne podporuje mediálne tábory, novinárka s vyše 40-ročnou praxou v denníkoch, členka Predstavenstva SSN

Mgr. Klára Grosmannová
Litfond

Mgr. Mária Plšeková, festival ARS ORGANI NITRA

So spoločnosťou Profitmedia mám česť spolupracovať od jej vzniku. Každý rok sa Profitmedia podieľa na mediálnej podpore medzinárodného organového festivalu ARS ORGANI NITRA. Vďaka obetavej práci a profesionalite zakladateľky a riaditeľky spoločnosti pani Ing. Silvie Struhárovej, PhD.

sa náš organový festival dostáva do povedomia širokej verejnosti. Zodpovednosť, profesionalita, flexibilnosť, promptnost a individuálny prístup sú iba niektoré z atribútov, charakteristické pre Profitmediu. Už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu!

Mgr. Mária Plšeková, PhD., zakladateľka a riaditeľka medzinárodného organového festivalu ARS ORGANI NITRA

Mgr. Mária Plšeková
festival ARS ORGANI NITRA

Vladimíra Ašverusová, Agroinštitút

“Médiá a komunikácia!” … Veľa ľudí si povzdychne a povie, že dostať médiá na ich akciu je nemožné. Ale tento názor som zmenila po spolupráci s firmou Profitmedia. Jej profesionálny a veľmi ľudský prístup nám umožnil propagovať akcie, ktoré boli určené pre širokú verejnosť, a na ktorých nikto nikoho “nezabil” a predsa sa objavili v médiách.

Patrí jej veľká vďaka za to, ako sa o klienta starajú a za to, že pre nich nie je takmer nič nemožné :-).

Vladimíra Ašverusová
Europe Direct Nitra, Centrum informačných služieb a technológií, Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Vladimíra Ašverusová
Europe Direct Nitra

Peter Kubínyi, Slovenský syndikát novinárov

Novinárov sa často pýtajú, prečo sa rozhodli práve pre svoje povolanie, čo im dala škola, ako sa im pracuje v redakcii, ale ešte nikdy som sa nestretol s otázkou: Spomínate si na svoj prvý článok? A práve ten možno rozhodol o ich ďalšom osude.

Ja si na ten môj spomínam veľmi dobre. Uverejnili mi ho v časopise, ktorý sporadicky vychádzal na základnej škole a volal sa: PETROVA KOMÉTA. Snívalo sa mi, že som nastúpil na akúsi kométu, tá ma odnášala kamsi do diaľav nekonečného kozmického priestoru a ja som uvažoval, kedy si stihnem napísať domácu úlohu zo slovenčiny… Nuž a úplne spotený som sa nakoniec prebudil.

Bol z toho príspevok do školských novín. Smiešny, dnes to, samozrejme, viem. Ale bol to prvý príspevok, a ak sa nezabúda na prvú lásku, potom ani na prvý uverejnený článok!

Takýchto „komét“ preletelo na tábore mediálnej tvorby a výchovy pre deti a mládež v Nitre hneď viacero a všetky napokon zmizli kdesi za Mliečnou dráhou. Nemohli konkurovať článkom skúsených novinárov, zrejme by ich žiadne periodikum ani neuverejnilo, ale to predsa vôbec nie je podstatné. Podstatné je, že možno práve na takomto tábore sa zasvieti hniezda budúceho novinárskeho neba. Najskôr malá, voľným okom neviditeľná, ale ktovie, aká veľká a žiarivá raz bude?!

Držím všetkým palec, aby im tie ich kométy neodleteli dostratena bez toho, aby pochopili, že práve dostali šancu.

Peter Kubínyi, predseda Slovenského syndikátu novinárov, držiteľ ocenenia E. E. Kischa  za literatúru faktu.

Peter Kubínyi
Slovenský syndikát novinárov

ĎALŠÍ NAŠI KLIENTI

Donum Advertising, Bratislava

Maski Group, s.r.o.

EdWell, s.r.o.

Grupo Antolin Bratislava s.r.o.

Mlyn Trenčan, s.r.o.

Nemocnica Alexandra Wintera, Piešťany

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Festival ARS ORGANI, Nitra

SOŠ Veterinárna Nitra

Hotel Morava, Tatranská Lomnica

Detská prázdninová republika Tralaland

Park Hotel Tartuf, Beladice

Holotech Víška, Košariská

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Europe direct Nitra

Agentúra LE REN

AD-STYLE, s.r.o.

Festival Vysoké Hory Nitra

F&N Agro Slovensko

Saatbau Linz Slovensko

Apartmány Stará Morava, Tatranská Lomnica

Divadlo Malá scéna- STU, Bratislava

Ekonomické stavby, s.r.o.

Chemont BA, s.r.o.

Hotel Morava, Tatranská Lomnica

Villa Szontagh, Nový Smokovec

Nitriansky vínny festival

CK Katkatours

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

TIK Detva

Metradex Nové Mesto nad Váhom

Regionálna cestovná kancelária Podpoľanie

TIK Nové mesto nad Váhom

Asociácia krízových stredísk, o.z.

Centrum Slniečko, n. o.

Agroinštitút, š. p. Nitra

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Fórum donorov, Bratislava

top