Naše myšlienky, pocity a emócie sú tvorivé. Vyslovené lebo napísané slová sú stavebné kamene vašej budúcnosti, sú to generálne symboly. Preto vám ponúkame supervíziu a poradenstvo pri plánovaní, tvorbe a realizácii mediálnych komunikátov, budovaní značky firmy, tvorby nových projektov a produktov s ohľadom na vašu osobnú prosperitu a spoločenskú zodpovednosť.

Ako dar dostanete e-knihu VEDOMÁ KOMUNIKÁCIA. Objavíte vaše skryté programy a vzorce myslenia, ktoré nútia komunikovať nezdravým spôsobom. Spolu budeme hľadať, aký je váš ústny alebo písomný prejav, so zameraním na slová, ktoré používate. Budeme pracovať s magickou silou slova a naučíte sa vnímať vibrácie slov. Z tohto nadhľadu uvidíte vaše vypovedané, vyslovené a vyslané túžby, ciele, zámery, priania, kde má svoju dôležitosť každé slovo.

Pozrieme sa teda na vašu vedomú i nevedomú tvorbu a skrze vašu komunikáciu viac spoznáte samých seba. Ako myslíme, tak hovoríme. V živote i v biznise je nutné brať na zreteľ magickú moc a determinujúcu vibráciu slov.

Cieľom našej spolupráce oslobodenie sa do pravdy života. Pravdivo uvidíte seba a plody vašej práce a komunikácie vo všetkom. Naladíte sa na prúd kvantovej vlny a tvorivej sily a prirodzene začnete pozitívne myslieť a vedome komunikovať.

Súčasťou programu je supervízia a poradenstvo vášho pracovného priestoru z hľadiska harmónie prostredia – feng šuej, nakoľko výsledok vašej práce ovplyvňuje až na 30 percent.

Energetická výmena za supervíziu – osobne 68 eur/90 minút, online alebo telefonicky 38 eur/60 minút.

Stiahnite si ukážku e-knihy Vedomá komunikácia.

top