Kvantová fyzika dokázala, že naše myšlienky, slová, pocity a emócie sú tvorivé. Kľúčom k úspešnému a šťastnému životu je ich každodenný vedomý výber z prúdu prichádzajúcich podnetov. Dôležité je teda každé slovo, myšlienka a emócia, ktorým dáme našu pozornosť, čas, energiu a priestor v našom živote. 

UMENIE KOMUNIKÁCIE

Je dôležité naučiť sa asertívne hovoriť „nie“ a „áno“ bez nepríjemných pocitov (viny, hanby, strachu či obáv). Taktiež čeliť toxickým ľuďom a manipulátorom, odhaliť ich spôsoby manipulácie a zneužívana, ktorými sa snažia pre ich osobný prospech iných vtiahnuť do situácií, ktoré sú pre nich záťažové, nepríjemné a nevýhodné. T. j. ktoré nerešpektujú a narušujú ich hranice a sebaurčenie – často bez toho, aby to postrehli.

VEDOME HOVORIŤ I POČÚVAŤ

Vhodne a účinne vyjadriť osobnú pravdu, pocity a názor bez obáv a kultivovať tým osobnú integritu je v súčasnej rýchlej a chaotickej dobe majstrovstvom.

V komunikácii  je dôležité nielen vedome hovoriť s ohľadom na osobnú zodpovednosť, súvislosti a dôsledky, ale aj vedome počúvať a pozorne načúvať – kto, čo a ako hovorí a vyberá slová – a riadiť sa pri tom intuíciou. V písomnom prejave je taktiež pre váš úspech v každej oblasti dôležité spojiť sa s vnútorným hlasom a naučiť sa písať a čítať aj medzi riadkami.

UNIKÁTNE PORADENSTVO

Naše myšlienky, pocity a emócie tvorivé. Vyslovené alebo napísané SLOVÁ tvoria našu osobnú a kolektívnu realitu. Vo vedomej a uvedomelej tvorbe našich zámerov je ukryté umenie manifestácie nášho života. Ide o stavebné kamene budúcnosti, sú to generálne symboly, ktoré pôsobia.

Preto vám ponúkame unikátne poradenstvo šité na mieru pri plánovaní, tvorbe a realizácii  nových projektov, produktov, služieb, pracovnej dráhy či podnikania s cieľom dosiahnuť prosperitu – s ohľadom na spoločenskú zodpovednosť.

Spolu objavíme vaše skryté programy správania a vzorce myslenia, ktoré Vás podvedome nútia vedome i nevedome – verbálne aj neverbálne komunikovať a konať nezdravým až toxickým spôsobom.

VEDOMÝ VÝBER

Spolu budeme hľadať, aký je váš ústny alebo písomný prejav, so zameraním na výber slov, ktoré bežne používate a vylúčenie tých, ktoré majú sabotujúci účinok.

Existuje zoznam nevhodných slov s deštruktívnymi vibráciami a dôsledkami na Váš osobný a pracovný život. Každé z nich má vhodný pozitívny ekvivalent.

Napríklad, viete, aký je rozdiel medzi manifestáciou slov:

chcem – túžim – prajem si
vzdelaný – múdry
kariéra – smerovanie
posudzovať – rozlišovať
kontrolovať – dôverovať
podpora – opora
snaha – úsilie
strašne – hrozne – veľmi
cieľ – plán – zámer

ZMENA VNÍMANIA

Budeme pracovať s magickou silou slova a naučíte sa vnímať obsah, účinok a význam slov. Z tohto nadhľadu uvidíte vaše vypovedané, vyslovené a vyslané túžby, ciele, zámery, priania, kde má svoju dôležitosť každé jedno slovo.

Pozrieme sa teda na vašu vedomú i nevedomú tvorbu a skrze vašu komunikáciu viac spoznáte samých seba. Ako myslíme – tak hovoríme, ako hovoríme, tak sa nám v živote deje. V živote, práci i podnikaní je kľúčové brať na zreteľ tvorivú moc vibrácie slov.

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA

Cieľom našej spolupráce bude oslobodenie sa od starých foriem myslenia a komunikácie, ktoré vám už doslúžili. V pravdivom svetle uvidíte seba a plody vašej práce, prirodzene a krok po kroku začnete pozitívne myslieť a vedome komunikovať.

Súčasťou programu je možnosť poradenstva usporiadania vášho pracovného priestoru pre jeho harmonizácou a Vašu podporu – podľa umenia feng šuej, nakoľko prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme ovplyvňuje výsledok akejkoľvek činnosti a práce až na 30 percent.

Výsledkom spolupôsobenia týchto faktorov je podstatné skvalitnenie života.

VIAC SA DOZVIETE TU: Tvorivá SILA vedomého SLOVA

top