Život v harmónii mysle, srdca, intelektu a duše je cestou, na ktorú sa postupne vydáva stále viac ľudí aj v pracovnom živote. Tento prerod do úplne novej doby chce od nás trochu odvahy a námahy, ale výsledky rozhodne stoja za to.

Cieľom systemického KOUČINGU ŠŤASTIA je odhaliť skutočné potreby a rozvojové možnosti Vás ako klienta a/alebo Vášho tímu pre osobný a pracovný život v spojení s vašim plným potenciálom, t. j. s vašou najlepšou možnou verziou.

SYSTEMICKÝ KOUČING

Systemický koučing ŠŤASTIA je geniálna metóda a priama cesta k osobnostnému naplneniu a šťastnému bytiu. Poskytne Vám vhľady do zákonitostí systémov, ktorých ste pevnou súčasťou, a ktoré Vás priam fatálne ovplyvňujú. To všetko pri nezasahovaní do podstaty Vašej osobnosti a s maximálnou a ultra rýchlou podporou rozvoja Vašej jedinečnosti a originality. Ľudská spoločnosť je totiž organizovaná v určitých systémoch, v ktorých jednotlivci hrajú na vedomej i nevedomej úrovni určité roly.

Systemický koučing je novým, moderným nástrojom firemného a podnikateľského prostredia. Jeho súčasťou je konštelačná, hlboká, systemická práca, ktorá je ultra rýchlou, overenou a efektívnou metódou riešenia problémov alebo opakujúcich sa záťažových situácií a súčasne metóda rozvoja ľudského potenciálu. Je možné ho aplikovať v skupine i individuálne na špeciálnu objednávku a požiadavku, na rôznej úrovni organizácie, na bežné aj na citlivé témy (pracovné a osobné).

Základným systémom je rodina, ktorá nás spája s predkami a žijúcimi ľuďmi, ku ktorým neoddeliteľne patríme. Ďalšími systémami, v ktorých sme v priebehu života zainteresovaní, sú školy a pracoviská. Medziľudské zranenia, chýbajúce články alebo prehodené roly v nich spôsobujú celý rad problémov a nepríjemných, opakujúcich sa situácií aj v pracovnej a spoločenskej oblasti. Práve konštelácie a systemický koučing ich dokážu neomylne odhaliť, zvedomiť a na hlbokej podvedomej úrovni skvele napraviť a záťažový stav zharmonizovať.

JASNÉ PRIORITY

Na sedení sa spolu pozrieme na to, čo sa Vám v živote deje a čo si prajete zmeniť:

1. ako klient, ktorý si má záujem postaviť náhľad na skryté príčiny a dynamiku záťažovej situácie v podnikateľskej alebo firemnej sfére, ktorú práve prežíva alebo rieši. V prvom kroku si vytvoríme sken/ rontgenový náhľad miesta, prvkov, ich pôsobenia a interakcií v systéme.
2. ako klient, ktorý má konkrétnu motiváciu – objednávku, čo si praje zlepiť, zmeniť, vyriešiť, vyliečiť, rozpoznať, zbaviť sa či rozpustiť. V druhom kroku nasleduje systemická intervencia, ktorá na hlbokej úrovni nevratne zabezpečí posun do žiadaného stavu, ktorý si vopred určí klient.

Po našich sedeniach budete mať zrazu úplne jasno v tom, čo je treba vo Vašom živote a jeho jednotlivých oblastiach ponechať a čo treba zmeniť. Povieme si viac o vašich nových zdrojoch motivácie a vitality, odhalíte skryté riziká, zistíme, koľko energie máte pre ďalšie zmeny a uvedomíte si svoje skryté pohnútky a postoje k tomu, čo robíte a prečo to robíte.

ODBLOKY A POSUNY

Uvoľníme spolu bloky, negatívne programy a obmedzujúce presvedčenia, nájdeme alternatívne formy postojov a podstatne šťastnejších riešení životných situácií.

Koučing pokrýva 6 základných oblastí života:

  1. FYZICKÚ
  2. DUŠEVNÚ
  3. VZŤAHOVÚ
  4. SPOLOČENSKÚ
  5. PRACOVNÚ
  6. FINANČNÚ

NOVÉ IMPULZY

Spolu odhalíme príčiny zacyklení a nezdarov. Pochopíte s tým spojené strachy, obmedzenia, životné lekcie a možnosti Vášho ďalšieho rastu. Súčasťou koučingu je numerologické poradenstvo a individuálne konštelácie.

Uvedomíte si a ukončíte to, čo je treba doriešiť, aby ste aktívne, slobodne, samostatne a vedome vykročili vpred. Môžete prísť na jedno sedenie, alebo viac. Zostavíme plán Vášho osobného a pracovného života tak, aby sa trvalé šťastie stalo Vašim každodenným sprievodcom.

„Ty buď tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.“                             Mahátmá Ghándí

KOUČING ŠŤASTIA

Proces harmonizácie klienta či tímu si vyžaduje v tejto turbulentnej dobe čas i trpezlivosť, ochotu prijať a spracovať pozitívne zmeny a novinky. Nikoho iného meniť nemáme právo, okrem seba. Keď sa zmeníte Vy, ostatní sa začnú správať k Vám inak, budú Vám prichádzať do života noví ľudia, nové zdroje a podstatne šťastnejšie situácie.

Dostanete sa do stavu šťastnej rovnováhy. Každý deň vášho života bude naplnený šťastím, pokojom a pohodou. Je to najviac, čo môžete urobiť pre seba, pre iných, pre našu planétu a vôbec pre celý svet.

Viac sa dozviete tu:

Úvod do systemického KOUČINGu PRE LÍDROV, FIRMY A PODNIKATEĽOV

Poznanie SYMBOLIKY ČÍSIEL je významnou výhodou

top