Život v harmónii mysle, srdca, intelektu a duše je cestou, na ktorú sa postupne vydáva stále viac ľudí aj v pracovnom živote. Tento prerod do úplne Novej doby chce od nás trochu odvahy a námahy, ale výsledky stoja za to.

Cieľom systemického koučingu je odhaliť skutočné rozvojové potreby človeka a vášho tímu smerom k plnému potenciálu. Budete mať zrazu jasno v tom, čo je treba ponechať a čo treba zmeniť.

Povieme si viac o vašich nových zdrojoch motivácie, odhalíte skryté riziká, zistíme, koľko energie máte pre ďalšie zmeny a uvedomíte si svoje skryté pohnútky a postoje k tomu, čo robíte a prečo to robíte.

Systemický koučing je priamou cestou k plnému osobnostnému potenciálu a šťastnému bytiu.

Poskytne vám vhľady do zákonitostí systémov, ktorých ste súčasťou, pri nezasahovaní do podstaty vašej osobnosti a s podporou rozvoja vašej jedinečnej originality.

Uvoľníme spolu bloky, negatívne programy a obmedzujúce presvedčenia, nájdeme alternatívne formy postojov a podstatne šťastnejších riešení životných situácií.

Koučing pokrýva 7 základných oblastí života: mentálnu, pracovnú, finančnú, vzťahovú, spoločenskú, psychickú a fyzickú. Spolu odhalíme príčiny a pochopíte s tým spojené strachy a životné lekcie.

Uvedomíte si a ukončíte to, čo je treba doriešiť, aby ste aktívne, slobodne, samostatne a vedome vykročili vpred. Zostavíme plán vášho osobného a pracovného života tak, aby sa trvalé šťastie stalo vašim každodenným sprievodcom.

Ide o proces, ktorý si vyžaduje čas i trpezlivosť, ochotu prijať a spracovať pozitívne zmeny a novinky. Keď sa zmeníte vy, ostatní sa začnú správať k vám inak, budú vám prichádzať do života noví ľudia a iné situácie.

Každý deň vášho života bude naplnený šťastím, pokojom a pohodou. Je to najviac, čo môžete urobiť pre seba, pre iných a pre svet.

Energetická výmena: osobne 90 eur/90 minút

top