Peniaze sú energia, ktorá nás uzemňuje a poskytuje rovnováhu v praktickom živote. Je zaujímavé, koľko skrytých negatívnych presvedčení a blokov vo vzťahu k peniazom bráni ľuďom žiť šťastný život v hojnosti. Ako hovorí autor systemických konštelácií Bert Hellinger „peniaze sú duchovné“. Problémy vytvára len náš postoj k nim.

Systemické finančné (peňažné) konštelácie sú overené a obľúbené na vyhľadanie a odstránenie blokov v prúdení materiálneho dostatku a rozpustenie negatívnych finančných presvedčení. Pre dvoma desiatkami rokov ich vytvoril spomínaný terapeut a filozof Bert Hellinger. Ide o účinnú a efektívnu metódu osobného rozvoja. Od čias zrodu ju zdokonalili G. Weber, I. Sparrer, M. Varga von Kibéd či Jan Bílý a dnes sa používajú v mnohých ďalších oblastiach života.

Finančné konštelácie sú súčasťou konštelácií prosperity, avšak v tejto dynamike sa zameriavame detailne na nájdenie a odhalenie skrytých finančných presvedčení. To si vyžaduje samostatnú konšteláciu, pretože ide často o komplikované pátranie a riešenie v systémoch, ktorých je klient súčasťou. Existujú tri základné skupiny finančných presvedčení.

Prvú skupinu vytvárajú tie, ktoré sme získali od rodičov a tých, ktorí nás v detstve formovali. Pokiaľ s tým niečo neurobíte, nečudujte sa, keď straty a nedostatok vás potom budú prenasledovať po celý život. Tieto vzorce myslenia a názory ale patria im, a nie nám. (Napríklad zákaz dávať peniaze do úst, potreba umyť si ruky po tom, čo dieťa chytá peniaze a podobne).

Druhú skupinu tvoria tie, ktoré sme zdedil z minulých generácií a z našich rodov, ako následok a poučenie z toho, čo ťažké zažili v súvislosti s peniazmi. Vernosť a láska k milovaným – chudobným, oklamaným alebo okradnutým predkom – v ľuďoch potom neomylne, ale skryte pôsobia tak, že v živote sa im budú peniaze vyhýbať veľkým oblúkom. Opakovane sa budú dostávať do situácií, že prídu aj o to, čo im patrí. (Napríklad podvod, menovú reformu, okradnutie, násilné činy a podobne).

Tretiu skupinu tvoria finančné presvedčenia plynúce z kolektívnej skúsenosti, ktorá je v nás ukotvená vďaka kolektívnemu vedomiu (Napríklad „nezaslúžim si to“, „bohatstvo je nečestné“, „je nebezpečné vyčnievať z radu“, „obávam sa peňazí“, „peniaze prinášajú nešťastie“, „uprednostňujem ducha pred mamonom“, a tak ďalej, a tak ďalej).

Finančné problémy efektívne riešia aj konštelácie vnútorných osôb s karmickými presahmi, ktoré podľa potreby na vašu objednávku postavíme.

Ak máte záujem pozrieť sa na to, ako to máte vy a zmysluplne to vyriešiť, táto metóda osobného rozvoja je určená práve vám.

top