Ako hovorí klasik, slovo BOHATÝ je zložené z dvoch slov: Boh a Ty. Faktom je, že poznanie skutočných univerzálnych zákonov Vesmíru – Stvoriteľa nám poskytuje  slobodu pri výbere každodenných rozhodnutí pre naše najvyššie dobro. Pôvodne sme boli stvorení pre život v radosti, kráse, zdraví, láske a hojnosti. A bohatstve vo všetkých oblastiach života – podľa našej slobodnej vôle a osobného výberu.

POSTOJE ROZHODUJÚ

Peniaze sú formou energie, ktorá nás uzemňuje a poskytuje rovnováhu v praktickom živote. Je zaujímavé, koľko skrytých negatívnych presvedčení a blokov vo vzťahu k peniazom bráni ľuďom žiť šťastný život v hojnosti.

Ako hovorí autor systemických konštelácií Bert Hellinger peniaze sú „duchovné“, pretože je v nich zhmotnená práca ľudí. Problémy s nimi v našom žití vytvára len náš aktuálny -vedomý, ale najmä nevedomý – postoj k nim.

FINANČNÉ ODBLOKY

Systemické finančné (peňažné) konštelácie sú overené a obľúbené na vyhľadanie a odstránenie blokov v prúdení materiálneho dostatku a rozpustenie negatívnych  finančných presvedčení. Pre dvoma desiatkami rokov ich vytvoril nemecký terapeut a filozof Bert Hellinger. Ide o veľmi účinnú a rýchlu metódu osobného rozvoja a rastu.

Finančné konštelácie patria do skupiny Konštelácií prosperity, avšak v ich dynamike sa zameriavame detailne na nájdenie a odhalenie skrytých finančných obmedzujúcich postojov a presvedčení.

PEŇAŽNÉ PRESVEDČENIA

Existujú tri základné skupiny finančných (peňažných) presvedčení, z ktorých väčšina je u ľudí negatívna a obmedzujúca.

Prvú skupinu vytvárajú tie, ktoré ste získali od rodičov, vychovávateľov, autorít a tých, ktorí nás v detstve zásadne formovali. Pokiaľ s nimi niečo zmysluplné neurobíte, nečudujte sa, keď vás straty a nedostatok budú prenasledovať po celý život. Dôležité je uvedomiť si, že tieto vzorce myslenia a názory patria im, a nie nám.

Napríklad:

Najprv práca, potom zábava.
Komu sa nelení, tomu sa zelení.
Peniaze sú špinavé.
Čo by na to povedali susedia. 
A podobne.

ŤAŽKÉ OSUDY

Druhú skupinu tvoria tie, ktoré sme zdedil z minulých generácií a z našich rodov, ako následok a poučenie z ťažkých osudov a zážitkov v súvislosti s peniazmi.

Vernosť a láska k milovaným – chudobným, oklamaným alebo okradnutým predkom – v ľuďoch potom neomylne, ale skryte pôsobia tak, že v živote sa im budú peniaze vyhýbať veľkým oblúkom alebo ich budú rozhadzovať, aby im zostali verní.

Opakovane sa budú dostávať do situácií, že prídu aj o to, čo im právom patrí. (Napríklad ide o podvody, menové reformy, okradnutie, násilné činy pre peniaze a podobne).

KOLEKTÍVNA SKÚSENOSŤ

Tretiu skupinu tvoria finančné presvedčenia, ktoré plynú z kolektívnej ľudskej skúsenosti, ktorá je v nás ukotvená vďaka skupinovému – kolektívnemu vedomiu.

Napríklad sú to postoje typu:

„nezaslúžim si to“
„bohatstvo je nečestné“
„je nebezpečné vyčnievať z radu“
„obávam sa peňazí“
„nie som toho hodná/dosť dobrý“
„bohatstvo prináša len starosti“
„ľahšie prejde ťava uchom ihly ako boháč do kráľovstva nebeského“
„bohatí sú nafúkaní“
„peniaze prinášajú nešťastie“
„uprednostňujem ducha pred mamonom“
„neviem s peniazmi narábať“
a tak ďalej.

STAVANIE KONŠTELÁCIÍ

Finančné problémy efektívne riešia aj konštelácie podosobností – vnútorných osôb s karmickými presahmi, ktoré sú určené pre pokročilých. Na vašu objednávku Vám ich postavíme osobne, online alebo v skupine.

Ak máte záujem pozrieť sa na to, ako to máte v živote Vy – a súčasne zmysluplne Vašu situáciu a nastavenia zrevidovať, prečistiť a posunúť, čím sa problémy s peniazmi konečne vyriešia, práve táto metóda osobného rozvoja je určená Vám.

Oveľa viac sa dozviete tu:

Máte zdravý vzťah k peniazom?

Ako fungujú systemické finančné konštelácie

Peniaze sú energia – je to prúdiaca láska

top