13

december, 2020 nedeľa

Zážitkový sebarozvoj

Individuálne KONŠTELÁCIE hojnosti a PROSPERITY

Centrum Šťastná rovnováha

Bratislava,

Systemická práca je venovaná: Vašej ceste k vedomej prosperite, hojnosti a úspechu v živote. Získate: vstup do toku prosperity, hojnosti a úspechu,  návod a odpovede ako na to, zrkadlo zo systemického koučingu. Spoznáte: systemické pravidlá úspechu, prosperity, dostatku a hojnosti, ktoré pôsobia v našich životoch v 4 oblastiach: rodina (vzťahy), práca (poslanie), zdravie (vitalita) a financie (materiálne zabezpečenie). […]

Systemická práca je venovaná: Vašej ceste k vedomej prosperite, hojnosti a úspechu v živote.

Získate: vstup do toku prosperity, hojnosti a úspechu,  návod a odpovede ako na to, zrkadlo zo systemického koučingu.

Spoznáte: systemické pravidlá úspechu, prosperity, dostatku a hojnosti, ktoré pôsobia v našich životoch v 4 oblastiach: rodina (vzťahy), práca (poslanie), zdravie (vitalita) a financie (materiálne zabezpečenie).

Máte možnosť: postaviť si vlastnú KONŠTELÁCIU PROSPERITY, a pozorovať, ako na to.

Táto metóda má schopnosť vytiahnuť z podvedomia najväčšie prekážky k úspechu, hojnosti, vitality a pohody, proste životu, keď sa vám darí.  Efektívne lieči skryté bloky a potlačené zranenia, ktoré doslova ovládajú váš osud (toho, čo sa vám v živote deje).

Výsledkom účasti je nový životný pocit uvedomenia, oslobodenia, vitality a prosperity.

Systemické konštelácie vynašiel Bert Hellinger. Ide o účinnú, obľúbenú a efektívnu metódu osobného rozvoja. Od čias zrodu prešli vývojom a dnes sa používajú nielen v oblasti harmonizácie vzťahov a rodinných zapletení, ale aj v mnohých ďalších oblastiach života.

Vedie: lektorka, koučka, podnikateľka, konštelárka a terapeutka SILVIA MARISI (SR, ČR, FR, VB a ŠP).

Miesto:  Centrum Šťastná rovnováha, Lýcejná 4, Bratislava

Cena: 68 eur

Vstup si zakúpite v našom e-shope, presný čas si dohodnete na: info@profitmedia.sk, príp. na 0907743283.

top