Otvárame úvodný VÝCVIK SYSTEMICKÉHO KOUČINGU a TVORBY CEZ ZÁMERY

Priatelia,

pripravili sme pre Vás Výcvik systemického koučingu, systemického poradenstva a práce, ako aj tvorby reality pomocou zámerov, ktoré prinášajú trvalé výsledky, pretože pracujú s podvedomím klienta.

Absolventi budú môcť po skončení tohto kurzu pôsobiť ako kouči a koučky v rôznych oblastiacch života a pokračovať v štúdiu výcvikom druhého a tretieho stupňa, v ktorých získajú ďalšie cenné poznatky, nacvičia si ďalšie techniky a získajú živé overené skúsenosti z práce s ľuďmi žijúcimi na Slovensku. 

Zámer výcviku

Koučing je v ostatných rokoch veľmi obľúbenou formou osobného posunu a práce na sebe smerom ku šťastnejšiemu prežívaniu a úspešnejšiemu naplneniu života. Bežný analytický, operatívny, krízový alebo life koučing ponúka mentálne a povrchné odpovede a riešenia.

Systemický koučing ide do hĺbky. Nepracuje iba s osobnosťou klienta a jej časťami, ale ultra rýchlo rozpúšťa a mení priamo zdroje problémov, záťažových, opakujúcich sa alebo traumatizujúcich situácií. Jemne, citlivo a šetrne pracuje s podvedomím klienta, a preto sú žiadané zmeny trvalé. Systemické intervencie sú v súlade s univerzálnymi zákonmi života a najvyšším dobrom klienta.    

Kam smeruje naša pozornosť, tam ide naša energia. Na oblasť / tému / cieľ, na ktoré sa vedome zameriame, tie v našom živote kvitnú a rastú. Práca so zámermi je kľúčovou kompetenciou pre dosiahnutie harmonického žitia v ľahkosti, zdraví, hojnosti a radosti v meniacom sa svete.  Na výcviku sa naučíte overené a fungujúce metódy, ako účinne vedome zhmotňovať Vaše zámery.

JE URČENÝ PRE ABSOLVENTOV NAŠICH DOTERAJŠÍCH VÝCVIKOV KONŠTELÁCIÍ.

Nosné témy

  1. systemický koučing a jeho aplikácia vo všetkých oblastiach života
  2. individuálne systemické konštelácie
  3. tvorba a zhmotňovanie zámerov
  4. vedomá práca s prekážkami
  5. systemická práca a poradenstvo s trvalými výsledkami

Absolventi výcviku budú pripravení na prácu s klientmi v každodennom živote a obdržia po skončení výcviku certifikát.

Organizačné pokyny

Organizátormi sú Profitmedia,s.r.o., centrum Šťastná rovnováha a Medzinárodný inštitút konštelácií prosperity.

Pracovať budeme v malej skupine v termíne 2.-6. novembra 2022, denne od 10. – 18. hodiny.

Výcvik systemického koučingu, poradenstva a práce a vedomej tvorby pomocou zámerov obsahuje: spoločnú prácu od 10. do 13. h a od 15. h do 18. h denne s prestávkou na obed.

Vedie ho lektorka SILVIA MONNOT, ktorá pracuje a pracovala s klientmi nielen na Slovensku, ale aj v ČR, Francúzsku, Veľkej Británii a Španielsku.

Počet miest je limitovaný, preto neváhajte.

Výcvik sa uskutoční v centre osobného rozvoja Šťastná rovnováha v Bratislave.

Vaše miesto si môžete zakúpiť rovno cez e-shop tu: https://obchod.profitmedia.sk/obchod/konstelacie/certifikovany-vycvik-systemickeho-koucingu-a-tvorby-zamerov/.

Tešíme sa na Vás a Váš šťastný životný posun.

Silvia Monnot (Struhárová)

top