Nové KVALITY a nosné KÓDY vo svete PRÁCE a PODNIKANIA

Žijeme prelomový čas skutočne veľkých a prevratných zmien v našich individuálnych životoch, v kolektívnej tvorbe novej reality aj v celospoločenských aspektoch fungovania populácie na planéte Zemi. Staré spôsoby riešení už neplatia. Zem sa zbavuje škodlivých článkov ľudstva s nezodpovedným egoistickým konaním proti životu samotnému. Staré štruktúry sa rozpadajú. Na hlavnú scénu vo svete práce, organizácií a podnikania nastupujú nové prístupy, metódy a princípy. T.j. NOVÉ kódy, ktoré nám zabezpečia hojnosť, mier a prinesú radosť, spokojnosť a naplnenie. Podľa špičkových svetových odborníkov a vizionárov sú to: zmysluplná práca a vedomé podnikanie. Nech sa páči, zoznámte sa :-).

Ľudia stále viac a viac vyhľadávajú a uprednostňujú prácu, ktorá im dáva zmysel, ktorá ich napĺňa a kde uplatnia ich prirodzené talenty a vrodené dary. Podnikanie sa postupne mení na vedomé, pretože iba také jeho aktérom zaistí pozitívnu karmu, úspech, pohodu a šťastie.

„To, co nás dělá lidmi, to, díky čemu žijeme svůj život jako lidské bytosti, je skutečnost, že máme vědomí. Že můžeme věnovat pozornost tomu, co je pro nás důležité, že můžeme jít za svými cíli a dělat v životě různá rozhodnutí; že se můžeme učit, co funguje a co nefunguje, co nás dělá šťastnými a co naopak nešťastnými, a postupem času si pak možná vybudujeme život, který vede ke smyslu, ke štěstí, k radosti, k naplněným vztahům a k pocitu propojení – prostě ke všem těm věcem, kvůli kterým stojí za to žít.“ Fred Kofmann

Zvieratá sa riadia inštinktmi, ľudia majú slobodnú vôľu. V tomto čase je kľúčový individuálny aj kolektívny posun smerom k uvedomelému mysleniu a konaniu s dosahom na osobnú aj kolektívnu zodpovednosť a dôsledky. Človek v ostatných tisícročiach zabúdal na osobnú a kolektívnu zodpovednosť. Preto sa stále viac skloňujú pojmy ako:

1. bezpodmienečná zodpovednosť

2. vnútorná integrita a rovnováha

3. vedomá a autentická komunikácia

4. konštruktívne vyjednávanie

5. emocionálna zrelosť                                                                                                       

6. prepojenie materiálnych a spirituálnych zákonov

7. zužitkovanie vnútorného potenciálu a bohatstva.

A napokon nosné piliere dlhotrvajúceho úspechu, pohody a šťastia.

„Pravda nie je v číslach, ale v zmysle, ktorý im dáme“. Peter Senge

Online kurz má časovú dotáciu 10 hodín.

Ak Vás táto téma zaujala, objednajte si online kurz Nové KVALITY a KÓDY vo svete PRÁCE a PODNIKANIA. Autorkou je systemická koučka a mentorka SILVIA MARISI (SR, ČR, VB, ŠP a FR)..Energetická výmena je 180 eur. Kurz si zakúpite cez náš e-shop. Vzápätí po úhrade platby dostanete na mail všetky materiály s doživotnou možnosťou užívania. Kurz je vedome na časovaný na 21. 1. 2021. Zakúpiť sa dá aj neskôr. Nech Vám poslúži a nech sa Vám darí pre najvyššie dobro Vaše a všetkých živých bytostí na planéte Zemi.

(PRFT)

top