Úvod do systemického KOUČINGu PRE LÍDROV, FIRMY A PODNIKATEĽOV

Ľudská spoločnosť je organizovaná v určitých systémoch, v ktorých ľudia  obsadzujú a hrajú na vedomej i nevedomej úrovni určité roly.
Systemický koučing je novým, moderným nástrojom firemného a podnikateľského prostredia. Jeho súčasťou je konštelačná, hlboká, systemická práca, ktorá je ultra rýchlou, overenou a efektívnou metódou riešenia problémov alebo opakujúcich sa záťažových situácií a súčasne metóda rozvoja ľudského potenciálu. Je možné ho aplikovať v skupine i individuálne na špeciálnu objednávku a požiadavku, na rôznej úrovni organizácie, na bežné aj na citlivé témy (pracovné a osobné). 

Základným systémom je rodina, ktorá nás spája s predkami a žijúcimi ľuďmi, ku ktorým neoddeliteľne patríme. Ďalšími systémami, v ktorých sme v priebehu života zainteresovaní, sú školy a pracoviská. Medziľudské zranenia, chýbajúce články alebo prehodené roly v nich spôsobujú celý rad problémov a nepríjemných, opakujúcich sa situácií aj v pracovnej a spoločenskej oblasti. Práve konštelácie a systemický koučing ich dokážu neomylne odhaliť, zvedomiť a na hlbokej podvedomej úrovni skvele napraviť a záťažový stav zharmonizovať.

Na individuálnom sedení sa spolu pozrieme na to, čo sa Vám v živote deje a čo si prajete zmeniť:
1. ako klient, ktorý si má záujem postaviť náhľad na skryté príčiny a dynamiku záťažovej situácie v podnikateľskej alebo firemnej sfére, ktorú práve prežíva alebo rieši. V prvom kroku si vytvoríme sken/ rontgenový náhľad miesta, prvkov, ich pôsobenia a interakcií v systéme.
2. ako klient, ktorý má konkrétnu motiváciu – objednávku, čo si praje zlepiť, zmeniť, vyriešiť, vyliečiť, rozpoznať, zbaviť sa či rozpustiť. V druhom kroku nasleduje systemická intervencia, ktorá na hlbokej úrovni nevratne zabezpečí posun do žiadaného stavu, ktorý si vopred určí klient.

V procese našej spolupráce dostanete jasné zrkadlenia a presné odpovede na Vaše kľúčové otázky počas koučingových sedení. Taktiež podrobné objasnenia dynamiky procesov a riešení Vašich problémov metódou systemických konštelácií, ktoré pracujú vedecky odôvodeným spôsobom na vedomej a podvedomej úrovni. Potom budete zbierať plody významného posunu Vás osobne, Vašej firmy a podnikania, či finančnej situácie.

Najskôr pripravíme upresnenie motivácie, potom náhľad súčasného stavu k samotnému posunu a nastaveniu udržateľnosti stavu a jeho procesov pre Vašu prosperitu a vitalitu – a to z krátkodobého aj dlhodobného hľadiska. Pozrieme sa preto, čo s tým súvisí na úrovni:

1. vedomej, teda racionálnej a logickej

2. osobného podvedomia

3. kolektívneho nevedomia

4. prirodzeného poriadku (univerzálnych zákonov)

Výsledkom pôsobenia je pochopenie skrytých zákonitosti toho, čo sa Vám v pracovnej, finančnej, podnikateľskej, organizačnej, školskej a iných sférach fungovania systémov deje, je posun do roly vedomého lídra, podnikateľa, živnostníka či zamestnávateľa, pracovníka a/alebo zamestnanca. A to vždy stojí za to! Výsledok je ohromujúci..

Vedie: koučka, konštelárka, líderka a podnikateľka Silvia Marisi Monnot

Naša služba je teraz v mimoriadnej akcii na podporu a posun ľudí k šťastiu, zdraviu a pohode v osobnej a pracovnej oblasti napriek náročnej dobe. Obsahuje: systemický firemný / podnikový / organizačný / školský koučing vrátane postavenia konštelácie na mieru, selektívneho KOUČINGU, mentoringu a tréningu dovedna 600 minút. V tejto minutáži a cene je systemické poradenstvo, príprava zámeru a záverečná konzultácia v dĺžke do 90 minút.

KONKRÉTNY ŠPECIFICKÝ POSTUP JE NASTAVENÝ INDIVIDUÁLNE ÚPLNE NA MIERU A PODĽA POTREBY KLIENTA, JEHO TÍMOV A PRACOVNÍKOV. Poznanie toho, čo je v nás a pôsobí, je veľká sila.

top