Konštelácie šťastných partnerských vzťahov

Cesta k naplneným, harmonickým a šťastným vzťahom vedie cez systemické konštelácie. Táto metóda osobného rozvoja pôsobí ako scaner a rontgen. Poskytuje neskutočne pravdivý alebo naopak úplne prekvapivý obraz toho, čo v našich životoch bolo, je a pôsobí. A ak tomu nedáme pozornosť a úctu, bude to fatálne pôsobiť v našich životoch aj naďalej. 

Tento rok nekompromisne čistí a transformuje naše vzťahy. Energie jeho záveru podporujú doladenie nepochopených tém a nezvládnutých lekcií našej duše. Hra o hľadaní kompromisov sa mení na hru o nachádzaní obojstranných víťazstiev. Otázka „Aký máme cieľ?“ sa mení na otázku „O čo nám ide – o osobnú výhru/prehru, alebo o naplnenie vyšších zámerov?“

„Začínáme tušit, že bez proměny pro nás není budoucnost. Jsme jako housenky, které se buď probudí do motýlího života, nebo se neprobudí vůbec.“ Jan Bílý

Nové partnerstvo 

V ostatných rokoch sa stalo populárne hľadanie dvojplameňov, duševných dvojčiat, partnerov duše či podoby partnerstva nového typu, tretieho stupňa, nového veku, III. tisícročia. Ako slepci s bielou paličkou skúmame nové územia, neprebádané postoje a hľadáme iné pohľady a pravidlá správania v našich partnerských vzťahoch.

Vedomí a spirituálne otvorení ľudia sa skrz osobné krízy a radikálnu zmenu spôsobu života postupne posúvajú zo štádia vývoja rodinnej a kmeňovej duše do esenciálnej duše. Závislosť, pubertu a pripútanosť nahradzujú pravdivosťou, dospelosťou, slobodou, zrelosťou, prijatím a obdivom. Dovoľujú si úprimne hovoriť o svojich pocitoch a potrebách.

V partnerovi/partnerke vidia jeho božskú stránku – Boha/Bohyňu. Dokážu sa navzájom uvidieť takí, akí skutočne sú a dôverovať si. Pritom zostať sami sebou – vo svojej sile a jedinečnej kráse. Smerujú k životu v srdci. To je maximum, čo môžeme dosiahnuť. Keďže matka je tradičnou nositeľkou bezpodmienečnej lásky a otec lásky podmienečnej, muži sa to v súčasnosti učia cez ženy.

Uzavrieť minulosť   

Okrem toho všetkého je treba minulosti a tomu, čím nás obdarila, zaťažila a čo nosíme v sebe porozumieť, pochopiť, vyniesť na svetlo a rozpustiť. Systemické konštelácie poskytujú na to ideálny priestor.

Predovšetkým ženy potrebujú hovoriť o svojich bolestiach, zraneniach a pochybnostiach. Muži by mali svojej partnerke poskytnúť k tomu bezpečný priestor a vypočuť ju bez toho, aby to vzali osobne.

Emočné zápisy v pamäti našej duše a bunkovej pamäti v podobe usadených emócií a energetických blokov z minulosti a našich reinkarnácií sú v tomto rozhodujúcom období aktivované, aby boli uvidené, uznané, vyliečené a rozpustené. Je to volanie lásky a harmónie.

Typológia lásky

Americký psychológ R. J. Sternberg vytvoril osem typov lásky na základe jej troch rozmerov:

 • Intimita, teda vzájomná blízkosť
 • Vášeň
 • Oddanosť

Typológia:

 • Neláska – bez spomínaných rozmerov lásky
 • Zaľúbenosť – prítomná je intimita
 • Zamilovanosť – prítomná je vášeň
 • Prázdna láska – prítomná je oddanosť
 • Romantická láska – prítomná je intimita a vášeň
 • Priateľská láska – prítomná je intimita a oddanosť
 • Osudová láska – prítomná je vášeň a oddanosť
 • Dokonalá láska – prítomné sú všetky rozmery lásky: intimita, vášeň i oddanosť.

Partnerstvo funguje na troch úrovniach:

 1. Sexualita a intímny život
 2. Láska na úrovni srdca a citový súlad
 3. Mentálno-spirituálna (porozumenie a spoločné vízie)

Možete sa otestovať, ako to máte teraz na jednotlivých úrovniach v škále od 1 do 10. Samozrejme, ideálny stav je, keď sa všechny tri blížia k 10.

Tak ako ste dopadli? Ak nie najlepšie, máte motiváciu k posunu, keďže všetko sa neustále mení a život je pohyb. No na posilnenie existujúceho vzťahu je užitočné zamerať sa viac na to, čo funguje, než na to, čo nefunguje. Život nás totiž neustále vracia do udalostí a situácií, keď sme ešte niečo nedoriešili a neurovnali. Posiela nám do života tých ľudí, s ktorými sme nerozviazali všetky karmické uzly alebo tých, ktorí už vibrujú na našich vlnových dĺžkach.

Téma hľadania dokonalého partnera (svojej druhej polovičky) je zaujímavá a dôležitá. V každom prípade je váš terajší partner najvhodnejší pre vás a váš osobný posun. Presne takúto partnerku/takéhoto partnera ste si vybral/a a teraz potrebujete. Ona/on tvorí jeho polovicu vášho súčasného partnerstva, ktorá sa nedá oddeliť od vašej polovice, pretože spolu vytvárajú systém. Partnerstvo sa teda vyvíja spolu ako celok. Preto, ak sa vám zdá, že sa posúvate len vy, nie je to tak. S vami sa vyvíja aj váš partner. V systemických konšteláciách sa tieto pohyby udejú v priebehu niekoľkých minút a sú jasné, liečivé, viditeľné a zrejmé.

Ako v rozprávke

Tak ako je to zachytené v rozprávkach, skutočná láska sa nedá vynútiť, kúpiť či  zmanipulovať. Prosto len je. A keď je, muž a žena sa skutočne stretnú a dejú sa zázraky. Láska každú bolesť, nepochopenie a rozpor roztopí. No k tomu, aby sa skutočná láska zrodila a žila, treba partnerovi poskytnúť slobodu.

Partnerský vzťah sa podarí len vtedy, keď muž ctí ženu takú aká je a žena ctí muža, takého, aký je. Keď si vzájomne povedia ÁNO ich svetlým stránkam i tieňom, ich rodu i osudom. Je čas, keď neharmónia a zlý pocit sa už nedá vo vzťahoch ďalej žiť a trpieť.

Väčšina súčasných žien má pocit, že sú na všetko akoby samy. Chýba im milujúca mužská náruč, ktorá ich nevlastní, nevydiera, nehodnotí a nekalkuluje. Pre ženy nastane čas veľkého uvoľnenia, keď pocítia mužovu lásku a jeho pevné objatie. Muži vytvárajú krajší, mierumilovnejší a láskyplnejší svet tým, keď ľúbia svoju ženu.

Ženy najviac zraňujú mužov vtedy, keď sa na nich pozerajú zhora. Toto opovrhovanie vedie k masovému alkoholizmu. Keď nedá žena mužovi úctu, trpí nielen muž, ale aj deti. Po celý život si nesú toto bremeno a z vernosti k svojmu otcovi v živote uskutočňujú presne to, čím matka na otcovi pohŕdala.

Klbko nejasností a vzájomných zranení s partnerkou/om pomôže rozmotať pohľad do seba. Ak tam nájdete zvyšky pýchy a nepokory, nedostatočnej úcty a vďačnosti, či neuznania toho druhého a jeho kvalít, už viete, čo s tým.

Pohodový život

Harmonické vzťahy sú pre každého citovou výživou a základom šťastného života. K tomu je treba vzdanie a očistenie sa od sebaklamov a pripútaností k ľuďom, veciam a métam, od snáh zmeniť iných pre svoje potreby. Pretože presne tie  aspekty osobnosti a vlastnosti, ktoré dvoch ľudí navzájom v očarení pritiahnu do partnerstva, sa po čase zaľúbenosti stanú dôvodom, prečo sa rozídu a vzťah sa rozpadne. Nestane sa tak iba vtedy, ak tieto stránky osobnosti vedome rozpoznajú a plne prijmú, pretavia a posunú tak vzťah do novej kvality, hĺbky, šírky a dimenzie.

V čase partnerskej krízy pomôže jediné. Dostatok času a pozornosti na zameranie  sa dovnútra, intenzívna práca na sebe a osobný posun. Vytriedenie starých známych (ľudí, ktorí s nami už nerezonujú), nefunkčných vecí a zbytočných činností. Až potom je možné pozrieť sa na seba inými očami, znova sa naštartovať, inšpirovať a zamilovať – do seba i do partnera.

Živnú pôdu pre vedomé harmonické vzťahy poskytuje nielen sloboda a úcta k sebe a iným. Ale aj zodpovednosť za svoje emócie a to, čo každou sekundou cez vzťahy a vo vzťahoch tvoríme. Ako hovorí klasik, všetko raz dobre skončí, a ak to nie je dobré, tak to ešte neskončilo.

Modelová globálna konštelácia

Motivácia: Cesta k šťastným, naplneným a harmonickým partnerstvám.   

Prvá časť:

Základné postavenie tvoria tri súčasné ženy a traja muži stojaci v radoch oproti sebe. Najskôr sa na seba skúmavo pozerajú.

Muži vyčkávajú, držia sa jednotlivo i pokope, usmievajú sa. Inokedy vyrážajú zo základnej pozície na skusy, či ich ženy zaujmú a prijmú. Vyberajú si jednotlivo a zase sa sťahujú späť.

Ženy sa držia za ruky v kruhu a pozerajú sa skúmavo na mužov, či im môžu veriť. Potom začnú tvoriť páry a vracať sa opäť do svojho kruhu. 

Prvá žena – pragmatička vidí prvého muža – pracanta. Je praktická, šikovná a trochu ironická. Vie, ako to v živote chodí a vie sa o všetko postarať. To, že je zodratý, je jeho problém. Pracant je vyčerpaný, ruky má ako lopaty. Stojí na mieste a drží. Je zodpovedný, unavený a bezradný.

Druhá žena – dievča je čiperka. Šíri okolo seba radosť a pohodu. Rada sa zabáva, spieva a najradšej tancuje. Je veselá, bezstarostná, trochu nezodpovedná a vrtošivá. Zaujíma ju druhý muž – borec. Je to fyzicky výkonný chlap, ktorý sa cíti byť vo svojej sile. Je zameraný na seba. Symbolizuje patriarchálnu energiu. So ženami sa rád pobaví. Výzvu druhej ženy – dievčaťa prijíma.

Tretí muž  – chlapec je nesmelý, schováva sa za muža – pracanta. Je to hravý šibal. Na prvý pohľad nepriebojný, ale čistý, sladký a nedospelý.

Tretia žena – matka je silná, symbolizuje matriarchálny princíp. Vníma sa ako jediná, ktorá vie, čo a ako by sa malo robiť správne vo vzťahu k mužom. Ďalším ženám to opakuje a zdôrazňuje. Dáva na ne pozor. Združuje ich do kruhu a drží za ruky.

Postava – čo blokuje, aby súčasné vzťahy boli šťastné, naplnené a harmonické je žena, ktorá hovorí: „Som a nie som. Pôsobím len vtedy, ak vo mňa ľudia veria.” (Neskôr bola v konštelácii identifikovaná ako inštitút tradičného manželstva/partnerstva)

Postava – katalyzátor (čo pomôže), aby sa partnerské vzťahy stali šťastné, naplnené a harmonické je tiež žena a veľmi silne vníma, že v partnerských vzťahoch chýbajú a sú potrebné uznanie a vzájomná úcta. Uznanie partnera takého, aký je, bez výčitiek a nárokov. Ďalej ocenenie a obdiv za to, čo každý v páre robí a kým je.

Druhá časť:

Prvá žena – pragmatička a prvý muž – pracant stoja vedľa seba. Za chrbtom majú postavu, ktorá to blokuje a prejavujú veľkú nespokojnosť. Sú pod jej silným tlakom. Vidia seba a svoje problémy. Sú odhodlaní držať tento stav.  

Druhá žena – čiperka si hľadá partera. Prechádza od tretieho muža – chlapca k druhému mužovi – borcovi. Určitý čas spolu ladne tancujú.

Potom tretí muž – chlapec vytvára pár s treťou ženou – matkou. Je zrejmé, že si navzájom “zostali”.  

V konštelačnom poli sú z postáv najsilnejší – prvý muž – pracant, prvá žena – pragmatička a postava, ktorá to blokuje. Oni sú v strede diania a určujú, ako to bude. No postupne to majú ťažšie a ťažšie. Postava, ktorá tomu pomôže, odchádza na okraj poľa do rohu miestnosti.

Preto pridávame ďalšiu postavu – spúšťač toho, čo blokuje, aby partnerské vzťahy boli šťastné, naplnené a harmonické. Zastupuje ju muž. Vyšlo najavo, že sú to ľudia, ktorí v minulosti uzákonili inštitút manželstva a partnerstva tak, ako je nastavený doteraz – proti ľudskej prirodzenosti. Zámerne, aby udržali masy pod kontrolou a v poslušnosti. Tento inštitút je nastavený, aby žena a muž boli plne zamestnaní riešením problémov, ktoré z toho vyplývajú a nemohli sa tak môcť postarať o to, čo je pre nich skutočne dôležité a podstatné.

Postava spúšťač a postava, ktorá to blokuje sa smejú. Je pre nich vtipné pozorovať, akí naivní ľudia sú a ako ľahko uveria všetkému, čo sa označí za správne a dané. Bez toho, aby o tom premýšľali. Správajú sa ako ovce.

Postava spúšťač – tí, čo tento systém nastavili, si robia, čo chcú, lebo vedia, že to, čo vytvorili, je len ilúzia.

To pritiahne všetky ostatné postavy k sebe a začínajú diskutovať o tom, čo s tým urobiť.

Tretia časť:

Všetky tri ženy dávajú všetkým trom mužom uznanie, úctu a obdiv. Vidia, čo všetko urobili a robia. Muži vtedy naberajú na svojej mužskej sile a dávajú ženám uznanie, úctu a obdiv za všetko, čo robia.

Všetky muži a ženy sa navzájom vidia a rešpektujú. Prisudzujú si rovnocenné miesto v systéme. Už nevenujú pozornosť plneniu povinností. Vytvoria kruh a zdieľajú ho v šťastí, plnosti a harmónii. Pridávajú vďačnosť, radosť a hravosť. Taktiež čas a pozornosť tomu, čo je v živote podstatné. Vzájomnú slobodu, prijatie a lásku bez očakávaní a podmienok.

Záver:

Riešením je kvalitatívny posun partnerstiev. Manželstvo vzniklo predovšetkým na to, aby vytvorilo poriadok na prinášanie moci a bohatstva bohatým a na relatívne bezpečný život a tvrdú prácu chudobným. Iste je to lepšie ako anarchia alebo vojna. Ale čas sa posunul. Ľudia sa v tradičnom manželstve cítia ako v klietke. Väčšina ho totiž medzitým začala využívať pre osobné potreby a ambície.   

Čas šťastných, naplnených a harmonických partnerstiev nastane vtedy, keď ľudia začnú vnímať partnerstvo ako rovnoprávny zväzok dvoch slobodných bytostí a budú si bežne prejavovať uznanie, vďačnosť a úctu. Pochopiteľne, najskôr si každý potrebuje uvedomiť svoju vlastnú jedinečnú hodnotu, potom hodnotu partnera a prijať svoju zodpovednosť za život a svoju rodinu. Pretože nič nie je v partnerstve samozrejmé a všetko sa deje len cez nás.

Silvia Marisi, www.StastnaRovnovaha.sk

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

top
%d blogerom sa páči toto: