Vzťahové, rodinné a partnerské konštelácie I

Ak chceš ísť rýchlo, choď sám.
Ak chceš zájsť ďaleko, poďme spolu.
Africké príslovie

Život je vlastnosťou hmoty a plodom ducha. Hĺbku mu dodávajú vzťahy a kvalitu partnerstvo. Muž potrebuje ženu a žena potrebuje muža. Ako učí Bert Hellinger, mužovi žena chýba a žene chýba muž, pretože obaja nemajú to, čo má ten druhý, a tak každý môže dať to, čo druhý potrebuje.

Muž je zameraný na dosahovanie cieľov, riešenie výziev a vytváranie štruktúr. Poslaním ženy je kultivácia vzťahov, šírenie lásky a nehy, vytváranie tepla a domova. Ak sa má partnerstvo vydariť, musí muž byť a zostať mužom a žena musí byť a zostať ženou.

Vedomé partnerstvo od nás vyžaduje dospelosť, zrelosť, múdrosť, citlivosť, úprimnosť a otvorenú komunikáciu. Schopnosť prijímať skutočnosť, takú aká je. Harmónia medzi partnermi je založená na rovnocennosti, slobode a intenzívnej práci na sebe.

V systemických konšteláciách sa hľadá životný pohyb a nachádza poriadok v systéme, ktorého sme súčasťou. Tak, aby v ňom prúdila láska bez prekážok. Aby sa každý mohol dostať do súladu sám so sebou a mal tak možnosť svojim originálnym spôsobom prispieť svetu.

Prekážky v prúdení

Jedným z najčastejších problémov vo vzťahoch je prenos emocionálneho problému z detstva a jeho projekcia do partnerského vzťahu. Partner je nevedome postavený do role otca alebo matky partnera, čím sa partnerský vzťah nemôže stať rovnocenným.
Preto prvé, čo treba vyliečiť – okrem vzťahu k samému sebe – je vzťah s vlastnými rodičmi. Väčšinou to trvá dlhé roky, ale pokiaľ to človek nezvládne, nebude mať silu a možnosť skutočne uzdraviť ostatné vzťahy. Ak človek túži po usporiadaných a šťastných vzťahoch s ľuďmi okolo seba a po dostatku energie na vlastný tvorivý a spokojný život, prvým krokom je odpustiť rodičom, že neboli dokonalí a nesúdiť ich za to. Ak totiž odmietate ich, odmietate súčasne aj veľkú časť samých seba. Veď najviac čo mohli pre vás rodičia urobiť, je to, že vám dali život. V hierarchii rodinného systému sú teda tí väčší a deti tie menšie.

Ideálom je láska a úcta

Ideálne je, ak muž miluje svoju ženu, rešpektuje ju ako matku spoločného dieťaťa a ak to isté cíti a dáva najavo aj žena mužovi. Dieťa tak môže zostať v rovnováhe vo vzťahu k obom rodičom, cíti sa šťastné a emočne naplnené. Vždy je nezdravé, ak sa dieťa postaví do roly záchrancu alebo pomocníka rodiča/rodičov. Deje sa to vtedy, keď otec a/alebo matka sú slabí. Dieťa investuje energiu do nich, lebo zachraňuje aj seba a súčasne sa cíti dôležité. Samozrejme, robí to z čistej detskej lásky, nevedome a v slepej a márnej nádeji, že keď rodičia dostanú pozornosť, ktorú potrebujú, tak aj jemu dajú to, čo nutne potrebuje pre rast. Dieťa netuší, že ak im niečo chýba, tak im to nedali ich rodičia, pretože buď neboli s nimi v spojení, alebo ich odmietali. Dieťa tým teda nič nevyrieši, ale na kvalitu jeho partnerstiev a jeho deti a ich detí to má fatálne dôsledky.

Prejavy nerovnováhy

Ako deti pomáhajú ich rodičom? Tým, že buď od nich nebudú počas detstva nič potrebovať – teda budú spoľahlivé, pracovité, „dospelé“ a poslušné, alebo naopak – budú problémové, chorľavé, alebo napríklad nebudú v škole prospievať a budú vyvádzať rôzne kúsky. Väčšinou v oblasti, na ktorú sú rodičia a rodina najviac citliví. Cieľom oboch týchto stratégií prežitia je donútiť rodičov prestať medzi sebou bojovať, namiesto toho na sebe pracovať, akceptovať seba i dieťa a ťahať za jeden povraz.

Stanoviť hranice

Stáva sa pomerne často, že rodič/rodičia požiada/jú o „záchranu“ alebo manipulujú deti v situácii, keď si ľudsky nevedia rady. Vtedy je nutné povedať: „Mami, oci, ja som tu len dieťa. To, čo bolo a je medzi vami, je vaše. Pozerajte sa na mňa, prosím, s láskou, keď budem žiť život inak, podľa seba.“

Inak dieťaťu hrozí, že sa stane mamičkin chlapček (malý manžel), alebo ockova dcérenka (princezná), ktorí svojim správaním hovoria: „Nikdy nebudem dospelý/ á, neopustím ťa a ty sa budeš o mňa môcť stále starať (opierať)“. Potom okolo seba vidíme „mama hotely“, davy frajerov a modeliek s prehnanými nárokmi. Tento vzorec je bežný, keď nie je jeden rodič pre toho druhého dosť dobrý, alebo nie je vo svojej ženskej /mužskej sile. Často sa tiež deti na záchranu rodiny postavia do role partnera rodiča alebo jeho kamaráta, lebo rodič to tak vyžaduje, čím vlastne zneužíva dieťa na svoje potreby a jeho postoj ničivo narúša prúdenie životnej energie v rode.

Nasledujeme predkov

Niekedy sa stáva, že aj keď sa rodičia o dieťa dobre starajú, dieťaťu (čierna ovca) sa v živote nedarí a robí nelogické veci. To je znak, že zastupuje niekoho zo systému, komu nebolo dané jeho miesto (bol vylúčený). Vtedy dieťa na nevedomej úrovni opakuje zo solidarity osudy svojich predkov v nádeji, že ich tým zbaví ťažkého osudu. Aj tento spôsob prepletenia je možné celkom rýchlo a jednoducho uvoľniť a odblokovať v konštelácii.

Priestor pre život

Čo robiť v prípade, ak rodič úplne odmieta svoje dieťa pustiť do života? Ak sa rodičia pletú do života ich dospelým deťom, vyžadujú od nich neustály kontakt, posudzujú, čo deti robia a manipulujú nimi, odoberajú im až polovicu životnej energie. Je to vtedy, keď rodičia z určitých dôvodov nežijú vlastný život, ale život svojich detí. Tým ich energeticky ruinujú, a deťom sa nedostáva priestor na žitie ich života. Títo ľudia majú vždy zložité problémy, pretože sú zvyknutí automaticky v rôznych situáciách zaujať pozíciu väčšieho a tým preberať zodpovednosť za iných.

S uvedenými vzorcami sa pracuje na seminároch rodinných, vzťahových a partnerských konštelácií. Systemické konštelácie sú obľúbenou zážitkovou metódou osobného rozvoja, ktorá obletela a zmenila svet. Fungujú na princípe usporiadania systémov, ktorých sme súčasťou. V praxi ide o tvorbu pocitových a priestorových modelov toho (udalosti, vzťahy, ľudia) čo je a pôsobí v nás a na nás, keďže každý z nás je súčasťou celku a jednoty.

Oslobodzujúci výsledok

Motiváciou účastníkov postaviť si konšteláciu je väčšinou túžba odstrániť naliehavý problém v rodinnej, vzťahovej, partnerskej, pracovnej, finančnej, firemnej, školskej, zdravotnej, ženskej, mužskej a príbuzných oblastiach. Špecifickú metodiku používajú okrem iných konštelácie prosperity, konštelácie traumy či konštelácie častí duše (podosobností).

Výsledkom sú pohyby duše a oslobodenie sa od opakujúcich nepríjemných situácií, pocitov a emócií a ich dôsledkov až do úplného vymiznutia nežiaducich aspektov a symptómov z doterajšieho života.

Prelomový rok 2018

Práve energie tohto roka intenzívne upratujú a zmysluplne čistia partnerstvá a rozdeľujú vzťahy, ktoré zatiaľ nežijú v rovnováhe dávania prijímania, v pravdivosti a s plným vedomím dôsledkov myslenia a konania. Keď si partneri uvedomia, čo im súčasná úžasná doba ponúka, už nemôžu dlhšie zotrvávať v tradičnej pozícii povyšujúceho sa agresora, ktorý chce ovládať a ponižujúcej sa obete, ktorá profituje z toho, že jej okolie dáva energiu svojou pozornosťou a ľútosťou.

Partnerské terapie

Partnerské konštelácie čistia neprijatia, odmietania, opustenia, pohŕdania, zrady, zneužitia, iné zranenia a ich krkolomné kombinácie, ktoré si ľudia doteraz odovzdávali z generácie na generáciu. Dnes je možné v priebehu približne hodiny tieto skryté pôsobenia rozpustiť. Pri dlhodobých partnerských krízach a rodičovských problémoch je možné postaviť krížovú konšteláciu.

V konšteláciách je možné uvidieť a opraviť, čo ľuďom bráni v tom, aby mali láskyplný, naplnený a harmonický vzťah. Súčasné nové konštelácie poskytujú možnosť systém akoby jemnohmotne „operovať“ – otvoriť, prijať skryté dôvody toho, čo nefunguje, ošetriť to a láskyplne zhojiť.

Vzájomné zrkadlenia

Ak zotrvávate vo vzťahu, ktorý vás zraňuje, brzdí alebo zmysluplne nenapĺňa, môžete očakávať zdravotné a psychické problémy. Čakanie na zmenu je ako čakanie na smrť. Nositeľmi zmeny vo svete sme my a len cez nás sa dokáže naše bytie meniť k lepšiemu.
Metóda konštelácií nesie v sebe veľký potenciál, pretože zdravý rod a rodina sú stále, aj dnes, prameňom života s milovanými ľuďmi v radosti. V partnerstve a rodičovstve, ktoré nás učí zvládať aj neistoty, sklamania a bolesti. Avšak dôležité je dať im miesto v našom srdci.

Článok vyšiel v časopise VITALITA vydanie 09/2018
Silvia Marisi Struhárová, www.StastnaRovnovaha.sk

top