20

november, 2020 piatok

13:00

Zážitkový sebarozvoj

Systemické KONŠTELÁCIE podnikania a PRÁCE

Centrum Šťastná rovnováha

Bratislava, Lýcejná 4

Seminár je venovaný harmonizácii a zbaveniu sa záťaží v oblasti pracovnej, podnikateľskej, školskej, finančnej a firemnej. Systemické konštelácie sú efektívnou, overenou a vyhľadávanou metódou osobného rozvoja, ktorú pred dvomi desaťročiami vyvinul Bert Hellinger. Najskôr sa používala na harmonizáciu rodinných systémov a doslova obletela svet. Do sveta práce, organizácií a podnikania ju rozvinuli a aplikovali Gunthard […]

Seminár je venovaný harmonizácii a zbaveniu sa záťaží v oblasti pracovnej, podnikateľskej, školskej, finančnej a firemnej.

Systemické konštelácie sú efektívnou, overenou a vyhľadávanou metódou osobného rozvoja, ktorú pred dvomi desaťročiami vyvinul Bert Hellinger. Najskôr sa používala na harmonizáciu rodinných systémov a doslova obletela svet. Do sveta práce, organizácií a podnikania ju rozvinuli a aplikovali Gunthard Weber, Insa Sparrer, Matthias Varga von Kibéd, Jan Bílý, Zdenka Tušková a Jakob Stam. Systemické konštelácie poskytujú „rontgenový snímok“ danej situácie vrátane súvislostí,  inšpiratívne náhľady dynamiky systému a cestu k efektívnemu a zmysluplnému riešeniu. 

Obľúbený seminár je venovaný: Vašej osobnej ceste k vedomej prosperite – stavu, keď sa vám darí.

Získate: vstup do toku prosperity, hojnosti a úspechu,  návod a odpovede ako na to, zrkadlo zo skupinového koučingu.

Spoznáte: systemické pravidlá úspechu, prosperity, dostatku a hojnosti, ktoré pôsobia v našich životoch v 4 oblastiach: rodina (vzťahy), práca (poslanie), z

Máte možnosť: postaviť si vlastnú konšteláciu prosperity, alebo pozorovať a naučiť sa, ako na to.

Lektorka: SILVIA MARISI (SR, ČR, FR, ŠP a VB)

Cena: účasť 48 eur, pri postavení vlastnej konštelácie 68 eur

Seminár si zakúpite v našom e-shope, alebo sa prihlásite na: info@profitmedia.sk.

top