18

december, 2017 pondelok

09:30

Konštelácie

Systemické KONŠTELÁCIE ÚSPECHU

Centrum Radosť

Bratislava, Lícejná 4

Prejdite po moste k správnym rozhodnutiam

18. december 2018 9:3018:30 h – 78 eur

Seminár  je venovaný: Vašej osobnej ceste k vedomej prosperite v živote.

Dozviete sa: 10 zákonov prosperity.

Získate: vstup do toku prosperity, návod a odpovede ako na to, zrkadlo zo skupinového koučingu a dynamiky.

Spoznáte: systemické pravidlá prosperity, ktoré pôsobia v 4 oblastiach:

1. rodinné zázemie a vzťahy

2. zmysluplná práca a hobby, príp. poslanie

3. zdravie a vitalita

4. financie a hmotné zabezpečenie.

Máte možnosť: postaviť si vlastnú konšteláciu prosperity, alebo pozorovať ako na to.

Systemické konštelácie sú efektívnou metódou, ktorú pred dvomi desaťročiami vyvinul Bert Hellinger. Najskôr sa používala na harmonizáciu rodinných systémov. Do sveta práce, organizácií a podnikania ju rozvinuli a aplikovali Gunthard Weber, Insa Sparrer, Matthias Varga von Kibéd, Jan Bílý, Zdenka Tušková a Jakob Stam. Systemické konštelácie poskytujú “rontgenový snímok” danej situácie vrátane súvislostí,  inšpiratívne náhľady dynamiky systému a cestu k efektívnemu riešeniu. Avšak spôsob použitia v praxi je výlučne na klientovi.

Lektorka: Ing. SILVIA MARISI STRUHÁROVÁ, PhD. (SR, ČR, FR a VB)

Energetická výmena: 78 eur

Prihlášky: info@profitmedia.sk

Kód akcie: KP3

top