03

december, 2023 nedeľa

Zážitkový sebarozvoj

VIANOČNÉ systemické OSOBNÉ a GLOBÁLNE KONŠTELÁCIE

Centrum Šťastná rovnováha

Bratislava,

VIANOČNÉ systemické OSOBNÉ a GLOBÁLNE KONŠTELÁCIE 3. decembra | 10:00 – 18:00 h Obľúbený seminár systemických konštelácií, posledný v roku 2023 v požehnanom čase Adventu a Vianoc. Budeme hľadať a rozpúšťať bloky v prúdení energie v systémoch, ktoré spoluvytvárate. Seminár Vás nasmeruje na Vašu správnu osobnú cestu a pocit ľahkosti, radosti a úspechu v ďalšom […]

VIANOČNÉ systemické OSOBNÉ a GLOBÁLNE KONŠTELÁCIE

3. decembra | 10:0018:00 h

Obľúbený seminár systemických konštelácií, posledný v roku 2023 v požehnanom čase Adventu a Vianoc.

Budeme hľadať a rozpúšťať bloky v prúdení energie v systémoch, ktoré spoluvytvárate. Seminár Vás nasmeruje na Vašu správnu osobnú cestu a pocit ľahkosti, radosti a úspechu v ďalšom živote.

Vzhľadom na obdobie veľkých zmien postavíme aj globálne konštelácie na rôzne otázky súčasného vývoja Zeme  a ľudstva v roku 2024.

Spoznáte: systemické zákony a pravidlá fungovania rodinných zväzkov a vzťahov, ako aj podosobností človeka a častí duše

Máte možnosť: postaviť si vlastnú konšteláciu, a/alebo Vašou účasťou si zharmonizovať  Váš súčasný život.

Lektorka: SILVIA MARISI Monnot, PhD. (SR, ČR, FR, ŠP a VB)

Energetická výmena: za účasť 60 eur, pri postavení vlastnej konštelácie 100 eur.

top