15

december, 2023 piatok

Zážitkový sebarozvoj

VIANOČNÉ systemické a GLOBÁLNE KONŠTELÁCIE

Aurea

Bratislava,

VIANOČNÉ systemické a GLOBÁLNE KONŠTELÁCIE 15. decembra | 13:00 – 18:30 h Obľúbený seminár systemických konštelácií, posledný v roku 2023 v požehnanom čase Adventu a Vianoc. Budeme hľadať a rozpúšťať bloky v prúdení energie v systémoch, ktoré spoluvytvárate. Seminár Vás nasmeruje na Vašu správnu osobnú cestu a pocit ľahkosti, radosti a úspechu v ďalšom živote. […]

VIANOČNÉ systemické a GLOBÁLNE KONŠTELÁCIE

15. decembra | 13:0018:30 h

Obľúbený seminár systemických konštelácií, posledný v roku 2023 v požehnanom čase Adventu a Vianoc.

Budeme hľadať a rozpúšťať bloky v prúdení energie v systémoch, ktoré spoluvytvárate. Seminár Vás nasmeruje na Vašu správnu osobnú cestu a pocit ľahkosti, radosti a úspechu v ďalšom živote.

Vzhľadom na obdobie veľkých zmien postavíme aj globálne konštelácie na rôzne otázky súčasného vývoja Zeme  a ľudstva v roku 2024.

Spoznáte: systemické zákony a pravidlá fungovania rodinných zväzkov a vzťahov, ako aj podosobností človeka a častí duše

Máte možnosť: postaviť si vlastnú konšteláciu, a/alebo Vašou účasťou si zharmonizovať  Váš súčasný život.

Lektorka: SILVIA MARISI Monnot, PhD. (SR, ČR, FR, ŠP a VB)

Energetická výmena: za účasť 60 eur, pri postavení vlastnej konštelácie celkom 90 eur.

top