Mária Szegediová, majiteľka firmy

…jeden z mojich najúžasnejších zážitkov v ostatnom čase. Systemické konštelácie prosperity sú jedinečným nástrojom pre človeka a jeho oslobodenie od nefungujúcich postojov, ktoré bránia prosperite na všetkých úrovniach života. ĎAKUJEM Silvii Marisi Struhárovej za veľký posun v mojom živote.

top