Mgr. Eva Martinovičová, konzultačná spoločnosť Edwell

„Každý z nás v sebe nesie veľa nevyriešených, nepochopených a neuzavretých situácií, programov a blokov. Nevieme, čo sa deje, prečo sa nám v rôznych oblastiach nedarí. Iba tušíme, že niekde v podvedomí, nevedomí, sú skryté a ovplyvňujú náš život.
Už dlhší čas som túžila niečo z hĺbky duše vytiahnuť na svetlo a vyriešiť. Rozhodla som sa pre Systemické konštelácie prosperity u Silvii Marisi Struhárovej. Veď kto z nás by si neprial mať viac hojnosti vo všetkých oblastiach života?
Celý deň bol pre mňa zážitkom. Bolo až prekvapujúce, ako sa otvára vedomie, vidíte, cítite inak. V konštelačných rolách vnímate súvis s vlastným životom a zrazu vám napadne, že naozaj všetko so všetkým súvisí.
Vo vlastnej konštelácii pochopíte, kde bola zablokovaná energia.
Viac vám neprezradím, vyskúšajte sami. A viete, čo je skvelé? Môj život sa mení. Najskôr nenápadne, ale pozitívne zmeny nabrali intenzitu. Vitaj PROSPERITA.

top