Mgr. Mária Plšeková, festival ARS ORGANI NITRA

So spoločnosťou Profitmedia mám česť spolupracovať od jej vzniku. Každý rok sa Profitmedia podieľa na mediálnej podpore medzinárodného organového festivalu ARS ORGANI NITRA. Vďaka obetavej práci a profesionalite zakladateľky a riaditeľky spoločnosti pani Ing. Silvie Struhárovej, PhD.

sa náš organový festival dostáva do povedomia širokej verejnosti. Zodpovednosť, profesionalita, flexibilnosť, promptnost a individuálny prístup sú iba niektoré z atribútov, charakteristické pre Profitmediu. Už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu!

Mgr. Mária Plšeková, PhD., zakladateľka a riaditeľka medzinárodného organového festivalu ARS ORGANI NITRA

top