23

apríl, 2020 štvrtok

13:30

Vedomý biznis

Rozkvet Vašej FINANČNEJ INTELIGENCIE

Centrum Radosť

Bratislava,

Ako to máte s materiálnym zabezpečením v živote Vy? Spojenie s hmotou je pre náš život nevyhnutné a oslobodzuzujúce. Peniaze sú energia, ktorá prúdi a poskytuje nám rovnováhu. Zdravý vzťah k financiám je preto dôležitý pre spokojný a radostný život po všetkých stránkach.Tento seminár Vám nastaví zrkadlo a poskytne pohľad do Vášho podvedomia, ktoré rozhoduje […]

Ako to máte s materiálnym zabezpečením v živote Vy? Spojenie s hmotou je pre náš život nevyhnutné a oslobodzuzujúce. Peniaze sú energia, ktorá prúdi a poskytuje nám rovnováhu. Zdravý vzťah k financiám je preto dôležitý pre spokojný a radostný život po všetkých stránkach.Tento seminár Vám nastaví zrkadlo a poskytne pohľad do Vášho podvedomia, ktoré rozhoduje o tom, koľko peňazí máte na účtoch, kreditných kartách, v peňaženke či na výplatnej páske. A s tým súvisia Vaše vnútorné presvedčenia, ktoré môžu byť blokujúce, teda obmedzujúce a negatívne, alebo podporujúce a pozitívne.

Je zaujímavé, koľko rôznych skrytých presvedčení a vnútorných bariér vo vzťahu k peniazom bráni ľuďom žiť život v hojnosti a väčšej slobode. Otec systemických konštelácií Bert Hellinger v knihe Prirodzená mystika píše: „Peniaze sú duchovné. Majú v sebe energiu práce. Keď sú v pohybe, dokonca aj akúsi dušu.“ Je teda jasné, že problémy s nimi vytvárajú predovšetkým nesprávne a obmedzujúce životné postoje v ľuďoch.

Konštelačné cvičenia

Pred viac ako dvoma desiatkami rokov sa zrodila metóda systemických konštelácií vďaka terapeutovi a filozofovi Bertovi Hellingerovi. Ako geniálny, efektívny nástroj osobného rozvoja sú uznávané po celom svete. Vďaka nemu je možné uvidieť, precítiť a pochopiť príčiny rôznych ťažkostí, ktoré sú skryté pod povrchom a ľudia ich nosia v sebe. Od čias zrodu ju rozvinuli ďalší autori z oblasti práce, prostredia firiem, inštitúcií a organizácií, a tak sa úspešne uplatňujú nielen v prospech uzdravenia životov radových jednotlivcov, ale aj v oblasti vedomého biznisu a optimalizácie riadenia. Pretože vnútorné postoje k peniazom predurčujú a vymedzujú nielen osobné, ale aj pracovné a firemné finančné toky.

Blokujúce presvedčenia

Systemické finančné (peňažné) konštelácie sú overené a obľúbené na vyhľadanie a odstránenie blokov a zábran v prúdení materiálneho dostatku a rozpustenie skrytých finančných presvedčení. Skúsenosť vraví, že aj keď človek začne viac pracovať, zarábať či šetriť, alebo sa rozhodne predať či zdedí nejaký majetok a myslí si, že mu to pomôže žiť v dostatku, alebo zbaviť sa dlhov, sú tu ešte programy, ktoré ho podvedome riadia a po čase ho opäť dostanú tam, kde bol predtým. Tieto je možné pre prehľadnosť rozdeliť do niekoľkých skupín…

Ale o tom už bude náš seminár, kde sa s nimi zoznámite, pozrieme sa bližšie na to, ako pôsobia vo vašich životoch, a budeme ich rozpúšťať.

Podľa známych výsledkov výskumov biológie presvedčenia profesora Bruce Liptona, ktoré potvrdili aj ďalší antropológovia a neurovedci, každý žije podľa toho, čomu verí. Preto akceptovanie peňazí ako toku energie pre život v súčasnej prevratnej dobe znamená zbavenie sa veľkej záťaže a uvoľnenie vnútorného napätia, stresu a odporu.

Seminár má prestávky na občerstvenie. Káva, čaj a citrónová voda sú v cene.

Vedie: konštelárka, lektorka a koučka SILVIA MARISI (SR, ČR, VB, ŠP a FR).

Program: od 13,00 h registrácia, od 13,30 do 18,30 h informačná a zážitková časť.

Miesto: Centrum Radosť, Lýcejná 4, Bratislava

Energetická výmena (cena): 98 eur. Nie sme platcami DPH.

Účasť na seminári si zakúpite v našom e-shope, alebo sa prihlásite na: info@profitmedia.sk.

 

 

 

top