16

február, 2020 nedeľa

09:30

Vedomý biznis

Systemické KONŠTELÁCIE PROSPERITY a zdaru

Centrum Radosť

Bratislava ,

Najobľúbenejší konštelačný seminár na tému zdaru a prosperity. Čomu je venovaný: Vašej osobnej ceste k vedomej prosperite v živote. Čo získate: vstup do toku prosperity, návod a odpovede ako na to, zrkadlo zo skupinového koučingu a dynamiky. Čo spoznáte: systemické pravidlá prosperity, ktoré pôsobia v 4 oblastiach: 1. rodinné zázemie a vzťahy 2. zmysluplná práca a relax činnosti […]

Najobľúbenejší konštelačný seminár na tému zdaru a prosperity.

Čomu je venovaný: Vašej osobnej ceste k vedomej prosperite v živote.

Čo získate: vstup do toku prosperity, návod a odpovede ako na to, zrkadlo zo skupinového koučingu a dynamiky.

Čo spoznáte: systemické pravidlá prosperity, ktoré pôsobia v 4 oblastiach:

1. rodinné zázemie a vzťahy

2. zmysluplná práca a relax činnosti

3. zdravie a vitalita

4. financie a hmotné zabezpečenie.

Máte možnosť: postaviť si vlastnú konšteláciu prosperity, alebo pozorovať ako na to.

Systemické konštelácie sú efektívnou metódou, ktorú pred dvomi desaťročiami vyvinul Bert Hellinger. Najskôr sa používala na harmonizáciu rodinných systémov. Do sveta práce, organizácií a podnikania ju rozvinuli a aplikovali Gunthard Weber, Insa Sparrer, Matthias Varga von Kibéd, Jan Bílý, Zdenka Tušková a Jakob Stam. Systemické konštelácie poskytujú „rontgenový snímok“ danej situácie vrátane súvislostí,  inšpiratívne náhľady dynamiky systému a cestu k efektívnemu riešeniu. Avšak spôsob použitia v praxi je výlučne na klientovi.

Lektorka: Ing. SILVIA MARISI STRUHÁROVÁ, PhD. (SR, ČR, FR, ŠP a VB)

Miesto: Centrum Radosť, Lýcejná 4, Bratislava

Energetická výmena: 48 eur, pri postavení osobnej konštelácie 68 eur. Počas seminára je zabezpečené občerstvenie.

Poznámka: Aj keď si nepostavíte vlastnú konšteláciu, Vaša prítomnosť Vám zaistí riešenie tých tém vo Vašom živote, ktoré sú riešené  a harmonizované v skupine počas seminára.

Prihlásiť sa – účasť

Prihlásiť sa – postavenie vlastnej konštelácie

top