01

február, 2019 piatok

16:00

Konštelácie

Systemické KONŠTELÁCIE ZDRAVIA a vitality

Centrum Radosť

Bratislava, Lycejná 4

Konštelačný seminár zameraný na podporu a obnovu zdravia a vitality. Metóda systemických konštelácií má schopnosť priestorovo znázorniť a vytiahnuť na svetlo najväčšie prekážky k žitiu naplneného a šťastného života. Efektívne harmonizuje a lieči najväčšie vnútorné, skryté a hlboko potlačené zranenia, bloky a prekážky k zdraviu a vitalite. Každý symptóm má väčšinou viacero príčin, ktoré spolu súvisia. V systemických […]

Konštelačný seminár zameraný na podporu a obnovu zdravia a vitality.

Metóda systemických konštelácií má schopnosť priestorovo znázorniť a vytiahnuť na svetlo najväčšie prekážky k žitiu naplneného a šťastného života. Efektívne harmonizuje a lieči najväčšie vnútorné, skryté a hlboko potlačené zranenia, bloky a prekážky k zdraviu a vitalite.

Každý symptóm má väčšinou viacero príčin, ktoré spolu súvisia. V systemických konšteláciách a v konšteláciách podosobností – častí duše sa zvedomujú a rozpúšťajú karmické zapletenia niekedy až s regresným presahom. Terapia je mocným nástrojom osobného rastu a sebapoznania, ale nenahrádza klasickú lekársku starostlivosť. Výsledkom účasti na seminári je nový životný pocit uvedomenia, radosti, oslobodenia, vitality a návrat chuti do života.

Systemické konštelácie vynašiel Bert Hellinger. Jeho dielo rozšírili viaceré osobnosti , napríklad Artho Witteman a Wilfried Nelles.  Ide o účinnú, obľúbenú a efektívnu metódu osobného rozvoja. Od čias zrodu prešli vývojom a dnes sa používajú nielen v oblasti harmonizácie vzťahov a rodinných zapletení, ale aj v mnohých ďalších oblastiach života.

Dnes už je jasné, že narušené zdravie a choroby majú psychosomatický pôvod. Pre zdravie sú dôležité čisté, jasné a pozitívne myšlienky a emócie. Totiž ľudská duša je ako labyrint, a všetko čo sa nám a v nás deje, má hlboký zmysel. Na seminári pochopíme naše vnútorné procesy a uvedieme ich do rovnováhy.

Vedie: SILVIA MARISI (SR, ČR, FR a VB). Venuje sa: systemickým konštelačným technikám, koučingu šťastného bytia, archetypálnej typológii, numerológii, NLP, Hoo´ponopono, Motýlej terapii, Esejským zrkadlám vzťahov a situácií, atp.  

Miesto: Centrum Radosť, Lýcejná 4, Bratislava

Program: od 16,00 h – registrácia, od 16, 30 h – teoretický úvod a stavanie konštelácií s prestávkou na večeru. Predpokladaný záver workshopu o 20,30 h.

Energetická výmena: 38 eur

Prihlášky: konstelacie@profitmedia.sk

top