Sebaprijatie je základom k zdravému sebavedomiu

Žijeme čas, keď je oveľa dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, práca na sebe. Každý dostal do výbavy zmes silnejších i slabších stránok, darov a tieňov, s ktorými si sem prišiel pre ďalšie zážitky, skúsenosti a lekcie. Hráme si svoju ďalšiu dobrodružnú hru života na schodisku vedomia a je na každom z nás, ako svoje karty v tejto prelomovej dobe uchopí. Základom je ich uvedomenie a bezpodmienečné prijatie.

K pochopeniu podstatných súvislostí Vám pomôže nádherná kniha Bezpodmínečná láska od Paula Ferriniho. Určená je pre každého, kto hľadá zmysel života, osvietenie a skutočné hodnoty. Okrem iného sa v nej dočítate: „Nikdo vám neškodí, kromě vás samotných. Stejně jako vaši bratři a sestry trpíte kvuli pocitu neschopnosti a bezcennosti. Cítite, že jste udělali strašlivé chyby, které budou dřívě nebo později potrestány lidmi nebo nějakou abstraktní autoritou, jako je Buh nebo karmický zákon. Tyto nevyřešené záležitosti ohledně vlastní hodnoty tvoří okolnosti vašeho vtělení – jste zde, abyste je vyřešili.“ Autor ďalej o podmienečnom svete, v ktorom zatiaľ žijeme, píše: „To nejlepší, co mužete udělat, je zvýšit uvědomování si lásky, která je bezpodmínečná, a přijmout zodpovědnost za to, zda ji poskytujete taky sobě.“

Iste to poznáte. Podmienečná láska je založená na kritizovaní, obmedzovaní, kontrole, odsudzovaní a podobne. Spôsobuje kľúčové oslabenie človeka, ktoré ho vedie k potlačeniu jeho potenciálu a schopností. To sa potom prejaví vo forme hnevu, strachu, pocitov viny, hanby, pochybnosťami, pocitom nedôvery, podozrievaním či pocitom, že sa na vás všetko valí. Podmienečná láska dotlačí človeka do pozície potreby obetovať sa, k negatívnemu reaktívnemu rozhodovaniu, izolácii, nečinnosti až trpkej osamelosti. Netrvá dlho a človek sa stiahne do seba, do vnútornej bolesti a prichádza choroba – fyzická alebo psychická. Tento mechanizmus ústi až do stavov apatie, depresie, deštrukcie a rôznych závislostí.

Podmienené programy spoločnosti

Preto sa mnoho ľudí trápi. Hlboko denne stráda v dôsledku základného životného postoja nedostatočného sebaprijatia a nízkeho sebavedomia. Buď celej svojej bytosti, alebo časti tela či duše, charakteru, vlastností… Nasleduje nedostatok sebaúcty, sebalásky, nízka sebahodnota, nedostatočné sebaocenenie, zablokované sebauvedomenie, vnútorná sloboda a pokoj… Ľudia potom žijú s obmedzujúcim presvedčením, že nie sú dosť dobrí a vo svojom vnútri sú veľmi nešťastní. Je to dôsledok ich neprijatia a podmienečnej lásky zo strany rodičov, vonkajších autorít a nastavenia celej spoločnosti. Chýba im zdravé sebavedomie.

Nielen na Slovensku je tento jav viac či menej všeobecne rozšírený.  Je pochopiteľné, že pred okolím to títo ľudia skrývajú a maskujú rôznymi spôsobmi. Sú nepríjemní, slovne vulgárni až agresívni – alebo prehnane sebavedomí, či utiahnutí a zakríknutí. Porovnávajú, posudzujú, odsudzujú, závidia až nenávidia, neprajú iným a nedovolia, aby sa mali lepšie ako oni, ako im ich malé JA a ego diktuje…. Tento obmedzujúci vzorec ich programuje na neúprimné správanie, vnucuje im negatívne emócie a pocity, niekedy aj výbuchy zlosti či nespokojnosti, sebaľutovanie až sebadeštrukciu, atp. Často hrajú rolu obete alebo tyrana, či dobrého chlapca alebo poslušného dievčaťa. Väčšinou žijú život iných, nie svoj… Chýba im uvedomenie si vlastnej hodnoty a jedinečnosti. Túto dieru v sebe neúspešne prelepujú prázdnym konzumom, zhŕňaním majetku alebo pôžitkov, predvádzaním sa pred ostatnými, bezohľadným správaním voči ľuďom, zvieratám, prírode, Zemi.

Čas bezpodmienečnej lásky

V čom je rozpor? Veľakrát bolo spoločenskými autoritami a osobnosťami v histórii ľudstva vyjadrené, že boh (Stvoriteľ, najvyššia inteligencia či univerzum) ľudí miluje bez podmienok. Sú jeho deťmi, jeho iskrami, jeho časťami. Všetci a celý vesmír je utkaný z lásky.

Nezaspite dobu, pretože prichádza čas bezpodmienečnej lásky, ktorá je postavená na pochvale, povzbudení, vedení a prijatí. Človeka posilňuje a vedie ku komplexnému sebavyjadreniu a činorodej mentalite. Výsledkom sú prejavy vášne, sily, humoru, koncentrácie, pocity istoty a dôvery. Keď je človek milovaný bezpodmienečne, dokáže sa pozitívne, aktívne a samostatne rozhodovať. Výsledkom v praxi je jeho zmysluplné a plnohodnotné zapojenie do spoločnosti. Výsledkom bezpodmienečnej lásky je jeho uvedomenie, rastúca sila a dobré zdravie. V živote sa odváži robiť to, čo ho baví a to, na čo sem prišiel… Láska bez podmienok podnecuje jeho tvorivú činnosť, budovanie, úspechy, nadšenie a sebadôveru. Tak čo si pre seba a tento svet z toho vyberiete?

Začnite od seba

Paul Ferrini na otázku, ako vyjsť zo začarovaného kruhu, odpovedá, že všetko, čo sa deje v našich životoch, je neutrálne. Nie je to ani pozitívne, ani negatívne. Zmysel všetkému dáva človek. Navyše duchovnými kvalitami môže byť obdarené všetko, čo vychádza z vašej skúsenosti, keď ste do toho vniesli lásku, prijatie a odpustenie. Prvý krok je pochopiteľný – začať do seba.

Životné krízy prichádzajú vždy vtedy, keď nastala chvíľa posunúť sa ďalej a dopriať si zmysluplnejší, výživnejší a šťastnejší život. S ľahkosťou a úľavou teda zahoďte za hlavu všetky – aj tie najmenšie zábrany a s hlbokou dôverou v život vykročte vpred! Zbavte sa toho, čo Vás len brzdí, bolí a neslúži Vášmu šťastiu a prosperite.

Viac o zdravom sebavedomí sa dočítate v e-knihe Autentické sebavedomie, ktorú si môžete objednať tu.

top