18

február, 2021 štvrtok

Vedomý biznis

Online kurz KÓDY FINANČNEJ INTELIGENCIE

,

Materiálne zabezpečenie je dôležité pre náš život. Peniaze sú energia, ktorá prúdi a poskytuje rovnováhu. Zdravý vzťah k financiám je preto dôležitý pre spokojný a radostný život. Aké sú nové kódy vo svete FINANCIÍ A MATERIÁLNEHO BLAHOBYTU? Žijeme čas prevratných zmien. Staré spôsoby riešení už neplatia. Spoločenské štruktúry sa rozpadajú. Na hlavnú scénu vo svete […]

Materiálne zabezpečenie je dôležité pre náš život. Peniaze sú energia, ktorá prúdi a poskytuje rovnováhu. Zdravý vzťah k financiám je preto dôležitý pre spokojný a radostný život. Aké sú nové kódy vo svete FINANCIÍ A MATERIÁLNEHO BLAHOBYTU?

Žijeme čas prevratných zmien. Staré spôsoby riešení už neplatia. Spoločenské štruktúry sa rozpadajú. Na hlavnú scénu vo svete práce, organizácií a podnikania nastupujú nové KÓDY, prístupy, metódy a princípy. Ktoré sú tie, ktoré nám zabezpečia hojnosť, MATERIÁLNY DOSTATOK a prinesú potrebné FINANCIE A BLAHOBYT? Nech sa páči, zoznámte sa s nimi :-).

Skúsenosť vraví, že aj keď človek začne viac pracovať, zarábať či šetriť, alebo sa rozhodne predať či zdedí nejaký majetok a myslí si, že mu to pomôže žiť v dostatku, alebo zbaviť sa dlhov, na ceste k blahobytu a hojnosti ho brzdia  skryté vnútorné programy, ktoré ho podvedome riadia a po čase ho opäť dostanú tam, kde bol predtým. Tieto je možné pre prehľadnosť rozdeliť do niekoľkých skupín.
Prvú tvoria tie, ktoré človek získal v detstve. Rodičia a vychovávatelia vedú deti k hygiene, preto si asi pamätáte vety: „Nesmieš si dať peniaze do pusy!“, „Peniaze sú špinavé!“ a tak podobne. Takého príkazy a zákazy si malé dieťa automaticky nahráva do podvedomia. Preto ak s tým niečo neskôr neurobí, nedostatok ho bude prenasledovať po celý život.
Samozrejme, dieťa mohli jeho najbližší viesť aj k pozitívnemu vzťahu k peniazom, dokonca k ich hromadeniu. No podľa veľkého nepomeru bohatých a chudobných na Zemi má dnes len veľmi málo ľudí zdravý vzťah k financiám.
Druhá skupina obmedzujúcich presvedčení sú „dedičstvo“ po minulých generáciách a z rodov po matke a otcovi. Vernosť a prirodzená láska k milovaným – buď bohatým, alebo chudobným predkom – potom skryte pôsobia tak, že človek bude mať buď plnú alebo prázdnu peňaženku. Skúsenosť z roku 1953, keď väčšina ľudí u nás prišla o úspory v dôsledku menovej reformy, je ešte v nás. Traumatické sú aj spomienky na židovských predkov, represálie pri kolektivizácii, na päťdesiate roky, atď.
Tretia skupina – to sú desiatky finančných presvedčení (väčšinou negatívnych) plynúcich z kolektívnej skúsenosti, ktorá je v ľuďoch ukotvená prostredníctvom kolektívneho nevedomia. Ako napríklad „nezaslúžim si to“, „nie som dosť dobrý na takú odmenu“, „peniaze kazia charakter“, „ešte musím niečo dorobiť, dokázať, doštudovať, naučiť sa, až potom môžem požiadať o peniaze“, „bohatstvo je nečestné“, „je nebezpečné vyčnievať z radu“, „obávam sa peňazí“, „peniaze prinášajú nešťastie“, „bez (tvrdej) práce nie sú koláče“. „najprv práca, potom zábava“, „neviem s peniazmi narábať“, „uprednostňujem ducha pred mamonom“, „chudoba cti netratí“, „kvôli peniazom vznikajú vojny“, a tak ďalej, a tak ďalej.
Takže, keď toto človek nosí v sebe, aj keď poctivo pracuje, peniaze sa u neho dlho neudržia. „Bezpečnejšie“ bude pre neho rýchlo sa ich zbaviť. Na druhej strane pre väčšinu ľudí je predstava dostatku peňazí príjemná, takže prečo je také ťažké nájsť zdravý prístup k financiám a šťastnú rovnováhu hmoty a duchovna v živote? Podľa biológie presvedčenia Bruce Liptona žijeme podľa toho, čomu sme uverili. No v každom prípade akceptovanie peňazí ako toku energie pre život v modernej dobe znamená uvoľnenie veľkého napätia a odporu.

So zmenou starých obmedzujúcich programov na nové – podporujúce a rozvíjajúce zdar a prosperitu – budeme pracovať na online kurze KÓDY FINANČNEJ INTELIGENCIE.

„Pravda nie je v číslach, ale v zmysle, ktorý im dáme“. Peter Senge

Online seminár má časovú dotáciu 5 hodín.

Lektorka: systemická koučka a mentorka SILVIA MARISI (SR, ČR, VB, ŠP a FR)..

Energetická výmena: 100 eur. Nie sme platcami DPH. Kurz si zakúpite cez náš e-shop. Vzápätí po úhrade platby Vám prídu na mail všetky materiály s doživotnou možnosťou.

top