05

máj, 2019 nedeľa

09:30

Konštelácie

Systemické VZŤAHOVÉ a rodinné KONŠTELÁCIE

Centrum Radosť

Bratislava,

Naskočte na vlnu dostatku a hojnosti

Konštelačný seminár zameraný na harmonizáciu rodinných vzťahov a obnovu naplnených partnerstiev.

Metóda systemických konštelácií má schopnosť priestorovo znázorniť a vytiahnuť na svetlo najväčšie prekážky k žitiu naplneného a šťastného života. Efektívne harmonizuje a lieči najväčšie vnútorné, skryté a hlboko potlačené zranenia, bloky a prekážky.

V systemických konšteláciách a v konšteláciách podosobností – častí duše sa zvedomujú a rozpúšťajú karmické zapletenia niekedy až s regresným presahom. Terapia je mocným nástrojom osobného rastu a sebapoznania, ale nenahrádza klasickú lekársku starostlivosť. Výsledkom účasti na seminári je nový životný pocit uvedomenia, radosti, oslobodenia, vitality a návrat chuti do života.

Systemické konštelácie vynašiel Bert Hellinger. Jeho dielo rozšírili viaceré osobnosti , napríklad Artho Witteman a Wilfried Nelles.  Ide o účinnú, obľúbenú a efektívnu metódu osobného rozvoja. Od čias zrodu prešli vývojom a dnes sa používajú nielen v oblasti harmonizácie vzťahov a rodinných zapletení, ale aj v mnohých ďalších oblastiach života.

Vedie: konštelárka, lektorka, koučka a novinárka SILVIA MARISI Struhárová (SR, ČR, VB, ŠP a FR).

Energetická výmena: 38 eur, pri postavení osobnej konštelácie 58 eur. Aj keď si nepostavíte vlastnú konšteláciu, Vaša prítomnosť Vám zaistí riešenie tých tém vo Vašom živote, ktoré sú riešené  a harmonizované v skupine počas seminára.

Program: od 9,30 h registrácia, od 10,00 do 16,00 h informačná a zážitková časť so stavaním konštelácií, vrátane prestávok na občerstvenie a obed.

Miesto: Centrum Radosť, Lýcejná 4, Bratislava

Prihlášky: info@profitmedia.sk. Nezabudnite uviesť Vaše fakturačné údaje.

Miesto: Centrum Radosť, Lýcejná 4, Bratislava

Prihlásiť sa – účasť

Prihlásiť sa – postavenie vlastnej konštelácie

top